TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019

                                                                       Nội dung chính

- Huyện Nam Trực tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện.

- Trung tâm BDCT huyện vừa tổng kết công tác  quý I/2017 và triển khai nhiệm vụ quý II/2017.

- Các cấp hội LHPN huyện tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong quý I/2017.

- Xã Nam Tiến chuẩn bị các điều kiện cho công tác ra quân huấn luyện DQTV 6 tháng đầu năm 2017.

- Và một số tin quan trọng khác.

- Cuối chương trình, đài chúng tôi có bài: Đoàn thanh niên xã Nam Lợi với việc thực hiện các phong trào hành động của đoàn.

   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3332871
Đang online: 94