TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019

                                               Nội dung chính

- Hiện nay, huyện Nam Trực đang tập trung thực hiện các dự án công trình trên địa bàn huyện.

- Huyện đoàn Nam Trực xây dựng kế hoạch tổ chức Đêm giao lưu văn nghệ chào mừng đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Nam Trực lần thứ 28, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Xã Nam Thanh chủ động phòng chống lụt bão năm 2017.

- Tiếp theo chương trình là chuyên mục mỗi ngày học Bác làm việc tốt, Đài chúng tôi có bài: Gương về một chi hội trưởng chi hội nông dân tiêu biểu.

   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3335812
Đang online: 45