TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019

                                                             Nội dung chính

- Hiện nay, huyện Nam Trực đang đẩy mạnh  tiến độ GPMB thực hiện các dự án đầu tư phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng NTM.

- Nam Trực tiếp tục chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa 2017.

- LĐLĐ huyện Nam Trực vừa công bố quyết định giải thể công đoàn giáo dục huyện.

- Tiếp theo chương trình, đài chúng tôi có bài: Công ty cổ phần gạch ngói Nam Ninh đổi mới công nghệ sản xuất.

- Cuối chương trình là chuyên mục Truyền thông giáo dục sức khỏe, đài chúng tôi có bài: Nguyên nhân và cách phòng bệnh sốt xuất huyết Dengue.

   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3339979
Đang online: 109