TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
STTFileNội dung chínhLần ngheNgày cập nhậtNghe 
1 Chương trình thời sự thứ 2 ngày 21-08-2017.mp3 Xem 106 21/08/2017
2 Chương trình thời sự thứ 7 ngày 19-08-2017.mp3 Xem 223 21/08/2017
3 Chương trình thời sự thứ 6 ngày 18-08-2017.mp3 Xem 262 18/08/2017
4 Chương trình thời sự thứ 5 ngày 17-08-2017.mp3 Xem 340 17/08/2017
5 Chương trình thời sự thứ 4 ngày 16-08-2017.mp3 Xem 295 16/08/2017
6 Chương trình thời sự thứ 3 ngày 15-08-2017.mp3 Xem 262 15/08/2017
7 Chương trình thời sự thứ 2 ngày 14-08-2017.mp3 Xem 251 14/08/2017
8 Chương trình thời sự thứ 7 ngày 12-08-2017.mp3 Xem 248 14/08/2017
9 Chương trình thời sự thứ 6 ngày 11-08-2017.mp3 Xem 261 11/08/2017
10 Chương trình thời sự thứ 5 ngày 10-08-2017.mp3 Xem 275 10/08/2017
11 Chương trình thời sự thứ 4 ngày 09-08-2017.mp3 Xem 353 09/08/2017
12 Chương trình thời sự thứ 3 ngày 08-08-2017.mp3 Xem 237 08/08/2017
13 Chương trình thời sự thứ 2 ngày 07-08-2017.mp3 Xem 284 07/08/2017
14 Chương trình thời sự thứ 7 ngày 05-08-2017.mp3 Xem 268 07/08/2017
15 Chương trình thời sự thứ 6 ngày 04-08-2017.mp3 Xem 311 04/08/2017
16 Chương trình thời sự thứ 5 ngày 03-08-2017.mp3 Xem 320 03/08/2017
17 Chương trình thời sự thứ 4 ngày 02-08-2017.mp3 Xem 272 02/08/2017
18 Chương trình thời sự thứ 3 ngày 01-08-2017.mp3 Xem 277 01/08/2017
19 Chương trình thời sự thứ 2 ngày 31-07-2017.mp3 Xem 248 31/07/2017
20 Chương trình thời sự thứ 7 ngày 29-07-2017.mp3 Xem 222 31/07/2017
21 Chương trình thời sự thứ 6 ngày 28-07-2017.mp3 Xem 231 28/07/2017
22 Chương trình thời sự thứ 5 ngày 27-07-2017.mp3 Xem 215 27/07/2017
23 Chương trình thời sự thứ 4 ngày 26-07-2017.mp3 Xem 284 26/07/2017
24 Chương trình thời sự thứ 3 ngày 25-07-2017.mp3 Xem 311 25/07/2017
25 Chương trình thời sự thứ 2 ngày 24-07-2017.MP3 Xem 201 24/07/2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 2750522
Đang online: 63