TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
STTFileNội dung chínhLần ngheNgày cập nhậtNghe 
1 Chương trình thời sự thứ 3 ngày 27-06-2017.mp3 Xem 278 27/06/2017
2 Chương trình thời sự thứ 2 ngày 26-06-2017.mp3 Xem 131 26/06/2017
3 Chương trình thời sự thứ 7 ngày 24-06-2017.mp3 Xem 116 26/06/2017
4 Chương trình thời sự thứ 6 ngày 23-06-2017.mp3 Xem 176 23/06/2017
5 Chương trình thời sự thứ 5 ngày 22-06-2017.mp3 Xem 296 22/06/2017
6 Chương trình thời sự thứ 4 ngày 21-06-2017.mp3 Xem 309 22/06/2017
7 Chương trình thời sự thứ 3 ngày 20-06-2017.mp3 Xem 130 20/06/2017
8 Chương trình thời sự thứ 2 ngày 19-06-2017.mp3 Xem 171 19/06/2017
9 Chương trình thời sự thứ 7 ngày 17-6-2017.mp3 Xem 149 19/06/2017
10 Chương trình thời sự thứ 6 ngày 16- 6-2017.mp3 Xem 185 19/06/2017
11 Chương trình thời sự thứ 5 ngày 15-06-2017.mp3 Xem 137 15/06/2017
12 Chương trình thời sự thứ 4 ngày 14-06-2017.mp3 Xem 223 14/06/2017
13 Chương trình thời sự thứ 3 ngày13-6-2017.mp3 Xem 176 13/06/2017
14 Chương trình thời sự thứ 2 ngày 12-06-2017.mp3 Xem 319 12/06/2017
15 Chương trình thời sự thứ 7 ngày 10-06-2017.mp3 Xem 129 12/06/2017
16 Chương trình thời sự thứ 6 ngày 09-06-2017.mp3 Xem 134 09/06/2017
17 Chương trình thời sự thứ 5 ngày 08-06-2017.mp3 Xem 127 08/06/2017
18 Chương trình thời sự thứ 4 ngày 07-06-2017.mp3 Xem 165 07/06/2017
19 Chương trình thời sự thứ 3 ngày 06-06-2017.mp3 Xem 218 06/06/2017
20 Chương trình thời sự thứ 2 ngày 05-06-2017.mp3 Xem 147 05/06/2017
21 Chương trình thời sự thứ 7 ngày 03-06-2017.mp3 Xem 105 05/06/2017
22 Chương trình thời sự thứ 6 ngày 02-06-2017.mp3 Xem 218 02/06/2017
23 Chương trình thời sự thứ 5 ngày 01-06-2017.mp3 Xem 231 01/06/2017
24 Chương trình thời sự thứ 4 ngày 31-05-2017.mp3 Xem 221 31/05/2017
25 Chương trình thời sự thứ 3 ngày 30-05-2017.mp3 Xem 131 30/05/2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 2542229
Đang online: 21