TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Công văn của UBND huyện v/v thi ngạch viên chức, lên ngạch chuyên viên, thăng hạng viên chức hành chính năm 2016-2017 (29/5/2017)
Kế hoạch của UBND huyện Thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26-12-2016 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí" (25/5/2017)
Kế hoạch của UBND huyện Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, ngày Quốc tế đa dạng sinh học và Tuần lễ Biển & Hải đảo Việt Nam năm 2017 (26/5/2017)
Hướng dẫn của Sở Tư pháp: Đánh giá kết quả xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (23/05/2017)
Công văn của Sở Công thương: Xây dựng đề án phát triển thương mại, dịch vụ thành phố Nam Định và vùng phụ cận đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 (22/05/2017)
Kế hoạch của UBND tỉnh: Tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra năm 2010 (24/05/2017)
Quyết định của UBND tỉnh: Về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình ghi công liệt sỹ cấp xã,năm 2017 (23/05/2017)
Công văn của Sở nông nghiệp: Tập trung phòng trừ Rầy cuối vụ Xuân 2017 (22/05/2017)
Công văn của Sở Nội vụ: Thi nâng ngạch công chức, lên ngạch chuyên viên, thăng hạng viên chức hành chính năm 2016-2017 (23/05/2017)
Công văn của Sở Thông tin truyền thông: Thông báo công khai vị trí các trạm BTS phát triển mới của VNPT Nam Định (17/05/2017)
Nghị định của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản (16/05/2017)
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020 (19/05/2017)
Quyết định của UBND huyện v/v công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 (24/5/2017)
Kế hoạch của HĐND huyện Tập huấn chuyên môn cho TT HĐND các xã, thị trấn (24/5/2017)
Kế hoạch của Sở Nội vụ: Triển khai thực hiện "Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017-2020" trên địa bàn tỉnh Nam Định (18/05/2017)
Công văn của UBND tỉnh: Quản lý quy hoạch khi cấp phép đầu tư (22/05/2017)
Công văn của Văn phòng Trung ương đảng v/v gửi đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị trung ương 5 khoá XII (12/5/2017)
Nghị định của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em (09/05/2017)
Nghị định của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược (08/05/2017)
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020 (18/05/2017)
   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 2423666
Đang online: 112