TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kế hoạch của UBND huyện Ra quân đợt I giải toả hành lang ATGT gắn với vệ sinh môi trường trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện, đường liên xã, đường trục xã, đường xóm
Đề án Xây dựng Khu dân cư Văn hoá nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo
Chỉ thị của UBND huyện v/v tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
Thông báo Kết luận của Thường trực Huyện uỷ tại buổi làm việc với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nam Trực
Chương trình hành động của Huyện uỷ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Công văn của UBND huyện v/v rà soát đề án, báo cáo đăng ký chương trình công tác năm 2018 (18/1/2018)
Kế hoạch tổ chức tiếp công dân và quyết định thành lập tổ tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội, HĐND tỉnh, HĐND huyện năm 2018 (18/01/2018)
Kế hoạch của UBND huyện Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở;chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 (17/1/2018)
Kế hoạch của UBND tỉnh: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 (12/01/2018)
Kế hoạch của UBND tỉnh: Công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nam Định (12/01/2018)
Chỉ thị của UBND tỉnh: Về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018 (12/01/2018)
Chỉ thị của UBND tỉnh: V/v quản lý công tác dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ trên địa bàn tỉnh Nam Định (12/01/2018)
Công văn của Sở kế hoạch và đầu tư: V/v triển khai công tác giám sát và đánh giá đầu tư; lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2017 (12/01/2018)
Hướng dẫn của Sở Lao động thương binh xã hội: V/v tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất - 2018 ( 12/01/2018)
Quyết định của UBND tỉnh: Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội tỉnh Nam Định (15/01/2018)
Kế hoạch của UBND tỉnh: Thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp của tỉnh Nam Định năm 2018 (15/01/2018)
Thông báo Ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng mở rộng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tập trung Đồng Côi tại thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực ( 11/01/2018)
Thông tư của Bộ Tài chính: Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và tổ chức cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cộng đồng (06/11/2017)
Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xoá mù chữ (28/12/2017)
Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh THCS và THPT ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của (19/12/2017)
Công văn của UBND huyện v/v tập trung chỉ đạo thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí xã Nông thôn mới năm 2017 (16/01/2018)
Công văn của UBND huyện v/v tăng cường quản lý, ra quân bảo vệ môi trường đảm bảo tiêu chí 17 đạt chuẩn Nông thôn mới (16/1/2018)
Công văn của UBND huyện v/v đôn đốc triển khai thực hiện thống kê đất đai năm 2017 (16/1/2018)
Công văn của UBND huyện v/v báo cáo biến động dân số năm 2017 (15/1/2017)
Công văn của Huyện uỷ v/v chuẩn bị nội dung tham luận tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng năm 2017 (15/01/2018)
   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3246472
Đang online: 204