TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
1.Những câu chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ chí minh

2. Chuyên mục học Bác mỗi ngày

3. Các văn bản chỉ đạo về học tập Bác
Nhập nội dung
Số/KHNgày BHVăn bản
79-BC/HU25/7/2017Báo cáo của Huyện uỷ kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) trên địa bàn huyện Nam Trực trong thời gian vừa qua
421-CV/HU29/5/2017Công văn của Huyện uỷ học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2017
26-KH/HU30/3/2017Kế hoạch của Huyện uỷ giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
25-KH/HU30/3/2017Kế hoạch của Huyện uỷ thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
14-HD/BTG20/3/2017Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo huyện xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) và Chỉ thị 05-CT/TW
312-CV/HU2/11/2016Công văn của Huyện uỷ v/v tổ chức hội nghị học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị băng hình thức truyền hình trực tiếp
20/KH-HU2/11/2016Kế hoạch của Huyện triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị "đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
12-BC/HU5/4/2016Báo cáo của Huyện uỷ Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW v/v tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện
126-CV/HU22/1/2016Công văn của Huyện uỷ v/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị
28-HD/BTG15/12/2014Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo v/v đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong năm 2014, tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị; xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
79-KH/HU10/12/2014Kế hoạch của Huyện ủy v/v thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015
75-KH/HU04/9/2014Kế hoạch của Huyện ủy v/v tuyên truyền và triển khai đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
542-CV/HU04/6/2014Công văn của huyện ủy về việc thông báo lịch giám sát
340-QĐ/HU15/4/2014Quyết định của Huyện ủy v/v thành lập đoàn công tác giám sát việc lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
68-KH/HU10/4/2014Kế hoạch của Huyện ủy về giám sát việc lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
1 2 3
   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3056534
Đang online: 100