TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
1.Những câu chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ chí minh

2. Chuyên mục học Bác mỗi ngày

3. Các văn bản chỉ đạo về học tập Bác
Nhập nội dung
Số/KHNgày BHVăn bản
28-HD/BTG15/12/2014Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo v/v đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong năm 2014, tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị; xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
79-KH/HU10/12/2014Kế hoạch của Huyện ủy v/v thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015
75-KH/HU04/9/2014Kế hoạch của Huyện ủy v/v tuyên truyền và triển khai đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
542-CV/HU04/6/2014Công văn của huyện ủy về việc thông báo lịch giám sát
340-QĐ/HU15/4/2014Quyết định của Huyện ủy v/v thành lập đoàn công tác giám sát việc lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
68-KH/HU10/4/2014Kế hoạch của Huyện ủy về giám sát việc lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
19-HD/HU15/12/2013Hướng dãn của Ban Tuyên giáo về tổng kết thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013, sơ kết 3 năm (2011-2013), phương hướng, nhiệm vụ năm 2014
59-KH/HU15/12/2013Kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014
81-CV/TG21/8/2013Công văn của Ban Tuyên giáo v/v báo cáo bổ sung kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW
12-KH/BTG08/7/2013Kế hoạch của Ban Tuyên giáo về bồi dưỡng chính trị hè năm 2013 cho đội ngũ giáo viên khối các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, các TTGD thường xuyên trên địa bàn huyện
258-QĐ/HU21/5/2013Quyết định thành lập đoàn công tác giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng; kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
44-KH/HU04/5/2013Kế hoạch của Huyện ủy về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng; kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
17-HD/BTG02/5/2013Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo về học tập chuyên đề về tư tưởng, tấm gương, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, tại các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền trong nhân dân năm 2013
43-KH/HU02/5/2013Kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013
16-HD/BTG09/01/2013Hướng dẫn Tổng kết năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
1 2
   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 2641251
Đang online: 85