TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
 Kết quả thực hiện
  Đảng bộ xã Nam Toàn thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ công tác
(+) Xem trước khi in

 

Đảng bộ xã Nam Toàn hiện có 14 Chi bộ trực thuộc, trong đó 9 Chi bộ nông thôn, 3 Chi bộ trường học, 2 Chi bộ cơ quan. Trong những năm qua, Đảng bộ xã Nam Toàn luôn quan tâm, chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Theo đồng chí Lê Hùng Cường - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Năm 2014, Đảng bộ xã đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến tích cực trên lĩnh vực công tác chính trị, tư tưởng, và tổ chức.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã xác định công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng mang tính định hướng; trong đó tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đặc biệt là thực hiện Nghị quyết TW4 khoá 11 về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đảng bộ đã triển khai đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến từng đảng viên theo nhiệm vụ được phân công và đăng ký thực hiện chuẩn mực đạo đức với Huyện uỷ, tổ chức cho toàn thể đảng viên học tập chuyên đề, nêu cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Đảng bộ cũng tổ chức triển khai học tập  quán triệt NQ lần thứ 8, 9 của BCH TW Đảng; nghiêm túc và đạt hiệu quả tốt, thường xuyên cung cấp tài liệu văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết về các chủ trư­ơng chính sách của Đảng, Nhà n­ước để các Chi bộ nghiên cứu, quán triệt thông qua chư­ơng trình hoạt động thực hiện NQ TW. Việc tổ chức quán triệt chỉ thị NQ được tiến hành nghiêm túc đúng theo tinh thần chỉ đạo, kế hoạch triển khai hướng dẫn. Chư­ơng trình hành động được xây dựng sát với thực tế địa phư­ơng, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt 80% số đảng viên trong Đảng bộ. Đồng thời vận động các tổ chức chính trị xã hội tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng kịp thời giải quyết tốt vấn đề vướng mắc, nảy sinh ở cơ sở. Trong công tác phát triển Đảng, Đảng bộ xã Nam Toàn chú trọng phát triển Đảng viên mới ở khu vực nông thôn. Chất lượng Đảng viên ngày càng được nâng cao. Năm 2014, Đảng bộ xã Nam Toàn đã giới thiệu 07 quần chúng ­ư tú học lớp cảm tình Đảng, 05 đồng đã đi học lớp đảng viên mới. Trong năm đã xét đề nghị kết nạp 05 đảng viên mới, đạt 70%, xét đề nghị cấp trên tặng huy hiệu Đảng cho 12 đồng chí. Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát được Đảng bộ xã quan tâm đẩy mạnh. Thực hiện Điều lệ Đảng quy định và hư­ớng dẫn của UBKT huyện uỷ, Đảng uỷ đã xây dựng chương trình công tác kiểm tra giám sát năm 2014 giao cho UBKT Đảng uỷ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, thường xuyên kiểm tra 14/14 chi bộ việc thực hiện chỉ số 10 của Ban bí TW về nâng cao chất lư­ợng sinh hoạt chi bộ. Qua kiểm tra, giám sát đã góp phần không nhỏ trong việc củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Kết quả phân loại cuối năm 2014, Đảng bộ có 14/14 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ bằng 100%, trong đó 7 chi bộ trong sạch vững mạnh bằng 50%. Đảng viên dự phân loại là 162 đồng chí, hoàn thành tốt nhiệm vụ là 138 đồng chí = 83,0 % trong đó hoàn thành  xuất sắc là 15 đồng chí, hoàn thành nhiệm vụ là 12 đồng chí,  Đảng bộ được Huyện uỷ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong công tác Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng bộ xã Nam Toàn đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi 12/15 chỉ tiêu. Lĩnh vực nông nghiệp, năng xuất lúa cả năm đạt 102 tạ/ha, tổng sản l­ượng lương thực đạt 1928 tấn; chăn nuôi tiếp tục đ­ược duy trì và phát triển. Ban chấp hành Đảng bộ tiếp tục quán triệt NQ của Đảng về lĩnh vực giáo dục đào tạo, các cấp học đều đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao chất l­ượng dạy và học. Kết quả năm học 2013-2014 khối mầm non đã huy động 300 cháu trong độ tuổi đến lớp, khối tiểu học học sinh xếp loại khá giỏi đạt 87%, khối trung học cơ sở học sinh xếp loại khá giỏi đạt 57,8%, năm học 2014-2015 tr­ường tiểu học vẫn giữ vững trư­ờng đạt danh hiệu xanh-sạch-đẹp; trường mầm non đ­ược tỉnh tặng bằng khen tập thể lao động xuất sắc; học sinh thi đỗ vào các tr­ường THPT là 38/47 và các loại hình bổ túc văn hoá bằng 80,8%. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng cơ quan, đơn vị có nếp sống văn hoá năm 2014. Tỷ lệ phát triển dân số năm 2014 là 1.0%. giảm 0,12% so với cùng kỳ. Toàn Đảng bộ cũng tập trung tuyên truyền, kẻ vẽ trên 30 pa nô áp pích khẩu hiệu băng zôn, phát động treo cờ Tổ quốc tạo khí thế sôi nổi phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân để chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, triển khai và thực hiện các chính sách xã hội một cách kịp thời đúng chế độ, tỷ lệ hộ nghèo năm 2014 còn 4,5%, giảm 1% so với cùng kỳ. Đảng bộ xã Nam Toàn cũng thường xuyên tuyên truyền vận động thực hiện luật bảo vệ môi trường, đã có trên 90% hộ dân thực hiện đề án thu gom và sử lý rác thải sinh hoạt, hạn chế ô nhiễm ở các khu dân c­ư. Cùng với công tác quốc phòng, Đảng bộ xã Nam Toàn cũng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị NQ cấp trên về nhiệm vụ bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự, tích cực tuần tra canh gác, ngăn chặn và giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên địa bàn xã.

 Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ xã Nam Toàn phát huy hiệu quả rõ nét, từ một Đảng bộ yếu kém đã vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, sau khi thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt; những khuyết điểm, yếu kém, việc cấp bách cần làm ngay, vấn đề mới phát sinh đã được khắc phục ngay sau khi kiểm điểm.

1.Những câu chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ chí minh

2. Chuyên mục học Bác mỗi ngày

3. Các văn bản chỉ đạo về học tập Bác
Nhập nội dung
Số/KHNgày BHVăn bản
257/UBND-PNV29/5/2017Công văn của UBND huyện v/v thi ngạch viên chức, lên ngạch chuyên viên, thăng hạng viên chức hành chính năm 2016-2017
33-KH/HU25/5/2017Kế hoạch của UBND huyện Thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26-12-2016 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"
33/KH-UBND26/5/2017Kế hoạch của UBND huyện Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, ngày Quốc tế đa dạng sinh học và Tuần lễ Biển & Hải đảo Việt Nam năm 2017
01/HD-STP23/05/2017Hướng dẫn của Sở Tư pháp: Đánh giá kết quả xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
312/SCT-KHTH22/05/2017Công văn của Sở Công thương: Xây dựng đề án phát triển thương mại, dịch vụ thành phố Nam Định và vùng phụ cận đến năm 2025, định hướng đến năm 2035
51/KH-UBND24/05/2017Kế hoạch của UBND tỉnh: Tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra năm 2010
1112/QĐ-UBND23/05/2017Quyết định của UBND tỉnh: Về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình ghi công liệt sỹ cấp xã,năm 2017
375/SNN-TTBVTV22/05/2017Công văn của Sở nông nghiệp: Tập trung phòng trừ Rầy cuối vụ Xuân 2017
515/SNV-TCBC23/05/2017Công văn của Sở Nội vụ: Thi nâng ngạch công chức, lên ngạch chuyên viên, thăng hạng viên chức hành chính năm 2016-2017
230/STTTT-BCVT17/05/2017Công văn của Sở Thông tin truyền thông: Thông báo công khai vị trí các trạm BTS phát triển mới của VNPT Nam Định
62/2017/NĐ-CP16/05/2017Nghị định của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản
678/QĐ-TTg19/05/2017Quyết định của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020
2861/QĐ-UBND24/5/2017Quyết định của UBND huyện v/v công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017
02-TB/BGS23/5/2017Thông báo của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Trực lịch giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
03/KH-HĐND24/5/2017Kế hoạch của HĐND huyện Tập huấn chuyên môn cho TT HĐND các xã, thị trấn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267
   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 2423651
Đang online: 99