TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 800
  • Trong tuần: 10486
  • Tất cả: 3828642
Lượt xem: 332
Huyện Nam Trực triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2018

Hưởng ứng tháng hành động Phòng chống Ma tuý năm 2018, huyện Nam Trực tập trung tuyên truyền về mục đích của tháng hành động phòng chống Ma tuý là nhằm nâng cao nhận thức về vai trò trách nhiệm của các cấp các ngành, đoàn thể nhân dân và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong công tác phòng chống Ma tuý, giữ gìn an ninh trật tự ở từng đơn vị, từng địa phương đẩy mạnh việc thực hiện công tác dự phòng, điều trị ma tuý tiến hành đồng bộ các giải pháp nhằm giảm tác hại của nghiện ma tuý. kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới, giảm tỷ lệ tái nghiện, ngăn chặn sự gia tăng số xã, thị trấn có tệ nạn ma tuý, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống ma tuý ở cơ sở. 

Huyện Nam Trực còn tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu, panô tuyên truyền tại cơ quan, các khu vực trọng điểm, khu đông dân cư, các trục đường giao thông chính, nơi vị trí dễ nhìn, tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống ma tuý với các nội dung sinh động thiết thực. Trên phương tiện thông tin đại chúng Đài phát thanh huyện, Đài truyền thanh các xã thị trấn, xây dựng chương trình, chuyên mục tuyên truyền về chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Nhà nước về đổi mới công tác cai nghiện ma tuý đến năm 2020 và tuyên truyền về tác hại của ma tuý trong cộng đồng. Sáng ngày 26.6.2018, Trung tâm phòng chống ma tuý huyện Nam Trực đã phối hợp với Huyện đoàn, Công an huyện tổ chức tuyên truyền lưu động bằng loa phóng thanh tới các địa bàn khu dân cư, cùng với đoàn diễu hành của đoàn viên thanh niên ở các xã thị trấn để toàn dân hiểu rõ về tác hại của ma tuý trong cộng đồng. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Phòng lao động TBXH huyện tham mưu cho UBND huyện triển khai các nội dung công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện, tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt có hiệu quả công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng (Theo nghị định số 94/2010 NĐ-CP ngày 9/9/2010 của Chính  phủ).

Một số hình ảnh hưởng ứng Tháng hành động Phòng chống Ma tuý năm 2018

Vũ Trưởng - Đài phát thanh huyện


Tin mới