TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 803
  • Trong tuần: 10489
  • Tất cả: 3828645
Lượt xem: 392
Thường trực HĐND huyện tổ chức HN giao ban với TT HĐND các xã, TT để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

Ngày 14/6/2018, Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Lưu Quang Tuyển - Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo các Ban của HĐND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn.

 

                   Đồng chí Trần Xuân Sang - Phó Chủ tịch HĐND huyện trình bày báo cáo 

Tại hội nghị, đồng chí Trần Xuân Sang - Phó Chủ tịch HĐND huyện trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2018, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện, Thường trực HĐND các xã, thị trấn đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và chương trình công tác đề ra. Việc thực hiện quy chế hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện, Thường trực HĐND xã, thị trấn đảm bảo chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên. Hoạt động của HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn tiếp tục được đổi mới và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động. Công tác chuẩn bị các phiên họp chu đáo, đổi mới trong công tác điều hành, các báo cáo được trình bày ngắn gọn, tập trung vào những vấn đề cơ bản, dành nhiều thời gian cho thảo luận, chất vấn. Hoạt động giám sát kịp thời hiệu quả và đã có nhiều kiến nghị tới các cấp, các ngành có thẩm quyền để khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thường trực HĐND huyện đã thực hiện nghiêm túc việc giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, kiến nghị của đại biểu HĐND, kiến nghị của các đoàn giám sát chuyên đề; công tác tiếp công dân, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đảm bảo nghiêm các quy định của pháp luật.

Tại hội nghị, các đồng chí đại diện Thường trực HĐND các xã, thị trấn đã phát biểu trao đổi, thảo luận về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND tập trung vào các nội dung: Công tác giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, vấn đề thẩm quyền, trách nhiệm những vấn đề cần tập trung trong thời gian tới; việc lựa chọn nội dung, đối tượng giám sát, theo dõi đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát. Từ kinh nghiệm thực tiễn hoạt động, Thường trực HĐND các xã, thị trấn đã đề xuất, kiến nghị với Thường trực HĐN huyện và các cơ quan liên quan một số nội dung nhằm nâng cao chất lượng giám sát và hoạt động của HĐND huyện, xã, thị trấn.

 

 Đồng chí Lưu Quang Tuyển - Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lưu Quang Tuyển - Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện đánh giá cao HĐND các cấp trên địa bàn huyện đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Với sự nỗ lực, cố gắng của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND, hoạt động của Thường trực HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn đã có nhiều đổi mới. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND đã được nâng lên rõ nét, được cử tri và nhân dân ghi nhận. Tuy nhiên trong hoạt động vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, đồng chí đề nghị HĐND huyện, HĐND các xã, thị trấn tổ chức tốt kỳ họp giữa năm trong tháng 7 và kỳ họp cuối năm trong tháng 12/2018; chủ động phối hợp với lãnh đạo UBND, Ban thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan hữu quan cùng cấp trong việc xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Đồng thời đôn đốc, giám sát UBND và các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND huyện và các xã, thị trấn; tiếp tục thực hiện hiệu quả thẩm tra, giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề của HĐND, của Thường trực HĐND và các Ban HĐND, trong đó chú trọng giám sát các vấn đề được cử tri quan tâm; giám sát kết quả thực hiện các kiến nghị của HĐND, của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện tại các cuộc giám sát chuyên đề; xem xét việc trả lời và kết quả thực hiện của người trả lời chất vấn, kết quả thực hiện kiến nghị của đại biểu HĐND tại các kỳ họp, làm tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân; phối hợp với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan hữu quan trong giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện./. 

                 Nguyễn Văn Dũng - Văn phòng HĐND và UBND huyện


Tin mới