TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Văn bản
1. Số/Ký hiệu: Bài 5
2. Loại kỉ yếu: Kỷ yếu
3. Trích yếu: Nam Trực - Khởi sắc trong phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
(+) Xem trước khi in

9. Nội dung:

10. Nơi nhận 10.
11. Xem văn bản đính kèm:  ~/vanban/Nam Trực - Khởi sắc trong phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp03-23-32.pdf
Số kỷ yếuKết quả tìm kiếm kỷ yếu
Bài 1Tổng quan kinh tế - xã hội Nam Trực 20 năm phát triển
Bài 2Phát triển Nông nghiệp sản xuất hàng hóa giai đoạn 1997-2017
Bài 3Nam Trực với nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới
Bài 4Xây dựng kết cấu hạ tầng là tiền đề phát triển kinh tế - xã hội của Nam Trực
Bài 5Nam Trực - Khởi sắc trong phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
Bài 6Văn hóa Nam Trực - 20 năm kế thừa và phát triển
Bài 7Xây dựng các thiết chế văn hóa
Bài 8Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Nam Trực
Bài 9Mặt trận Tổ quốc huyện với Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư
Bài 10Giáo dục và đào tạo huyện Nam Trực - 20 năm xây dựng và trưởng thành
Bài 11Trường THCS Nam Hồng - Đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới
Bài 12Tự hào mái trường mang tên Trạng nguyên Nguyễn Hiền trên quê hương Nam Trực
Bài 13Truyền thống hiếu học và phong trào khuyến học Nam Trực ngày nay
Bài 14Những thành tựu của Y tế Nam Trực trong 20 năm
Bài 15Ấm lòng những hoạt động đền ơn đáp nghĩa
Bài 16Lực lượng vũ trang huyện Nam Trực - 20 năm xây dựng và trưởng thành
Bài 17Ổn định tình hình an ninh nông thôn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
Bài 18Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị - Nhân tố quan trọng quyết định thành công của Nam Trực
   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3335905
Đang online: 126