TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
  Nhập từ khóa:
 Lịch công tác
 Lịch công tác   từ ngày 6/3 đến ngày 10/3/2017  

Lịch tuần

 từ ngày 6/3 đến ngày 10/3/2017

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ Hai

6/3

- Đ/c Chủ tịch UBND huyện làm việc Phòng Tài nguyên MT, Phòng Nông nghiệp và PTNT.

- UBND huyện tiếp công dân (đ/c Duật - PCT UBND huyện chủ trì).

- Lãnh đạo UBND huyện dự HN tổng điều tra nông thôn, nong nghiệp và thuỷ sản tại tỉnh (đ/c Hà – PCT TT UBND huyện dự)

- Hội nghị mở thầu trường Mầm non Nam Đào.

- UBND huyện làm việc với các ngành có liên quan đến việc triển khai cải tạo nâng cấp dự án đường Mỹ Điền (đ/c Hà - PCT TT UBND huyện chủ trì).

- Thường trực Huyện uỷ nghe kế hoạch Cải cách hành chính, Quy chế Trung tâm giao dịch hành chính một cửa, xây dựng chính quyền điện tử, Kế hoạch ISO.

Thứ Ba

7/3

- Họp UBND huyện.

- Câu lạc bộ “Phụ nữ công chức, viên chức cơ quan huyện” kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

- Ban chỉ đạo NTM huyện làm việc với xã Nam Mỹ về công tác xây dựng NTM.

- Thanh tra tỉnh làm việc với UBND huyện về đơn thư của công dân.

- HN truyền thông chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ.

Thứ Tư

8/3

- Ban chỉ đạo NTM huyện làm việc với xã Nam Toàn về công tác xây dựng NTM.

- Ban chỉ đạo NTM huyện làm việc với xã Nghĩa An về công tác xây dựng NTM.

Thứ Năm

9/3

- Họp Ban quan lý đầu tư xây dựng cơ bản của huyện (đ/c Hà – PCT TT UBND huyện chủ trì).

- Tổ công tác hồ sơ NTM của huyện  huyện làm việc với xã Tân Thịnh về xây dựng xã NTM năm 2017.

- Thường trực HU làm việc với Phòng Tài chính KH về công tác đầu tư.

Thứ Sáu

10/3

- HĐND huyện tiếp công dân (đ/c Sang – PCT HĐND huyện chủ trì).

 

- UBND huyện làm việc với ngành chức năng giải quyết một số tồn tại liên quan đến việc cấp GCN QSD đất tại xã Nam Mỹ (đ/c Hà – PCT TT UBND huyện chủ trì)

 

 

    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3440180
Đang online: 127