TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
  Nhập từ khóa:
 Lịch công tác
 Lịch công tác   từ ngày 13/3 đến ngày 19/3/2017  

LỊCH TUẦN

 từ ngày 13/3 đến ngày 19/3/2017

----

Ngày tháng

Sáng

Chiều

Thứ Hai

13/3

 

 

Thứ Ba

14/3

- HN trực tuyến đánh giá việc đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân trong cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh (Lãnh đạo UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ dự)

- Họp BQL dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện (đ/c Hà - PCT TT UBND huyện chủ trì)

- UBND huyện cùng Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện làm việc với xã Nam Mỹ giải quyết tồn tại liên quan đến việc cấp GCN QSD đất (đ/c Hà - PCT TT UBND huyện chủ trì).

Thứ Tư

15/3

- Họp Đảng ủy khối Quân sự huyện.

- Họp BCĐ thể dục thể thao huyện (đ/c Duật-PCT UBND huyện chủ trì)

- Tổ công tác hồ sơ NTM của huyện làm việc với xã Bình Minh về xây dựng xã NTM năm 2017.

- Tổ công tác hồ sơ NTM của huyện làm việc với xã Nghĩa An về xây dựng xã NTM năm 2017.

Thứ Năm

16/3

 

- Các đồng chí Thường vụ Huyện ủy phụ trách Miền họp với các xã, thị trấn về các nhiệm vụ đất đai.

- Tổ công tác hồ sơ NTM của huyện làm việc với xã Nam Cường về xây dựng xã NTM năm 2017.

- Tổ công tác hồ sơ NTM của huyện làm việc với xã Nam Mỹ về xây dựng xã NTM năm 2017.

Thứ Sáu

17/3

- Họp Ban chỉ đạo Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện và Duyệt chương trình văn nghệ kỷ niệm (đ/c Huy - PBT TT Huyện ủy chủ trì)

 

- HN liên Thường trực nghe báo cáo phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng Nông thôn mới.

- Giao ban Thường trực Huyện ủy.

- Họp BCĐ hiến máu tình nguyện (đ/c Duật - PCT UBND huyện chủ trì)

- Tổ công tác hồ sơ NTM của huyện làm việc với xã Đồng Sơn về xây dựng xã NTM năm 2017.

Chủ nhật 19/3

- Thường trực HU, Chủ tịch MTTQ huyện, Văn phòng HU, Văn phòng UBND huyện dự họp Hội đồng hương Nam Trực tại Hà Nội.

- Tổ chức Lễ hội Xuân Hồng - Hiến máu tình nguyện (khối giáo dục)

- Tổ chức Lễ hội Xuân Hồng - Hiến máu tình nguyện(các ban ngành đoàn thể)

    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3440167
Đang online: 129