TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
  Nhập từ khóa:
 Lịch công tác
 Lịch công tác   từ ngày 20/3 đến ngày 24/3/2017  

 Lịch  tuần

 từ ngày 20/3 đến ngày 24/3/2017

Ngày, tháng

Sáng

Chiều

Thứ Hai

20/3

- UBND huyện tiếp công dân (đ/c Duật - PCT UBND huyện chủ trì)

- Đoàn công tác Phòng Nghiệp vụ I - UBKT Tỉnh ủy về làm việc tại huyện (đ/c Phó bí thư TT HU dự).

 

Thứ Ba

21/3

- UBND huyện làm việc với UBND một số xã về chuyển đổi đất nông nghiệp (đ/c Bí thư HU, Lãnh đạo UBND huyện, các phòng có tiêu chí thực địa, 7 xã liên quan)

- Tổ chức tập huấn điểm lực lượng dân quân tự vệ tại xã Tân Thịnh (đ/c Duật - PCT UBND huyện chủ trì)

 - HN liên Thường trực nghe báo cáo việc phân bổ kinh phí giáo dục và xây dựng Nông thôn mới các xã, thị trấn.

- Tổ hồ sơ NTM làm việc với xã Nam Toàn

- Hội đồng tuyển dụng (các cơ quan liên quan) hướng dẫn thí sinh tài liệu thi công chức xã, TT

Thứ Tư

22/3

- Tổ hồ sơ NTM làm việc với TT Nam Giang

- Họp Ban chỉ đạo 49/2015/QĐ-TTg về hướng dẫn giải quyết chính sách đối với người có công (đ/c Duật - PCT UBND huyện chủ trì).

  - Tổ hồ sơ NTM làm việc với xã Nam Hải

Thứ Năm

23/3

- HN thông qua điều chỉnh quy hoạch các xã NTM năm 2017 (Thường trực HU, HĐND, Lãnh đạo UBND, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Công chức địa chính các xã, thị trấn).

- TT HĐND huyện hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ TT HĐND xã Nam Thắng.

- HN ký kết giao ước thi đua khối huyện, thành phố năm 2017

- TT HĐND huyện hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ TT HĐND xã Nam Hoa.

Thứ Sáu

24/3

- HN Ban Thường vụ Huyện ủy.

- TTHĐND huyện hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ TT HĐND TT Nam Giang..

- Hội nghị Báo cáo viên tháng 3/2017.

- HN thông qua điều chỉnh quy hoạch các xã NTM năm 2017.

- Họp Ban chỉ đạo xây dựng chuẩn quốc gia y tế (đ/c Duật - PCT UBND huyện chủ trì)

- Giao ban Thường trực Huyện ủy

- Ngày hội Đoàn viên chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/03/1931-26/3/2017), 20 năm tái lập huyện

Thứ Bẩy

25/3

- Tổ chức một số bộ môn thi đấu thuộc Đại hội thể thao huyện chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện

- Tổ chức một số bộ môn thi đấu thuộc Đại hội thể thao huyện chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện

 



   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3440146
Đang online: 123