TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
  Nhập từ khóa:
 Lịch công tác
 Lịch công tác   từ ngày 15/5 đến ngày 19/5/2017  

 Lịch tuần

 từ ngày 15/5 đến ngày 19/5/2017

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ Hai

15/5

Từ 7h - 7h30: Họp Hội đồng tuyển dụng công chức xã.

- Từ 7h30 đến 10h: Họp giao ban UBND huyện.

- Ban KTNS - HĐND tỉnh giám sát tại công ty LongZu

- Ban KTNS - HĐND tỉnh giám sát tại công ty Tùng Dương.

- từ 14 h - 16h: Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Điền Xá về một số nhiệm vụ trọng tâm tại Điền Xá.

- Từ 16h-17h: Chủ tịch UBND huyện làm việc về dự án trường MN Nam Đào.

Thứ Ba

16/5

Họp BCĐ thực hiện quyết định 49 về giải quyết chế độ đối với dân công hỏa tuyến (Đ/c Vũ Tiến Duật - Chủ trì)

- Ban KTNS - HĐND tỉnh giám sát môi trường tại thị trấn Nam Giang (Từ 13h - 15h)

- Ban KTNS - HĐND tỉnh giám sát môi trường tại UBND huyện (Từ 15h - 17h)

- Họp Ban pháp chế HĐND huyện

Thứ Tư

17/5

- Đ/c Chủ tịch UBND huyện dự họp trực tuyến tại UBND tỉnh.

- TVHU phụ trách miền kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại các xã: Nghĩa An, Nam Hồng, Đồng Sơn, Nam Hải.

- Họp ban quản lý dự án xây dựng Đài phát thanh huyện (Đ/c Vũ Tiến Duật - Chủ trì)

- Đại hội HTXNN Nam Bình - Xã Bình Minh.

- Đ/c Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Nam Thanh về công tác đấu giá đất chợ Bình Yên và môi trường làng nghề Bình Yên.

- TVHU phụ trách miền kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại các xã, thị trấn: Tân Thịnh, Nam Giang, Bình Minh.

- Ban KTXH - HĐND huyện làm việc với phòng LĐTBXH.

Thứ Năm

18/5

- TTHU dự HN Trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị tại tỉnh.

- Hội nghị tổng kết vụ mùa, vụ đông năm 2016; triển khai nhiệm vụ vụ mùa, vụ đông năm 2017.

- HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện việc giải quyết khiếu nại của bà Đoàn Thị Nhung xã Nghĩa An.

 - TVHU phụ trách miền kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Nam Mỹ, Nam Toàn.

- Lãnh đạo huyện cùng các ngành chức năng kiểm tra công tác GPMB 5 tuyến giao thông mới và công tác giải tỏa vi phạm hành lang ATGT tại các xã, thị trấn.

TVHU phụ trách miền kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Nam Cường.

- Họp BCĐ phát triển BHXH huyện.

- UBND huyện duyệt cấp QSDĐ sau DĐĐT tại xã Nam Hoa

- Họp Ban KTXH  HĐND huyện

 

Thứ Sáu

19/5

- Ban Thường vụ Huyện ủy nghe báo cáo về công tác thu ngân sách huyện.

- Giao ban Thường trực Huyện ủy.

-TTHĐND huyện giao ban tạo TPNĐ   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3246435
Đang online: 146