TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
  Nhập từ khóa:
 Lịch công tác
 Lịch công tác   từ ngày 22/5 đến ngày 26/5/2017  
 

Lịch tuần

 từ ngày 22/5 đến ngày 26/5/2017

Thời gian

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Hai

Ngày 22/5

- UBND huyện tiếp công dân

- TT HĐND huyện giám sát kết quả thực hiện cấp GCN QSD đất ở cho người dân xã Tân Thịnh

- Từ 16h: UBND huyện tổ chức nghiệm thu dự án công trình lát vỉa hè đường vàng B thị trấn Nam Giang

 

Thứ Ba

Ngày 23/5

- Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2017

- TT HĐND huyện giám sát kết quả thực hiện cấp GCN QSD đất ở cho người dân xã Nam Cường

- TTHU, lãnh đạo UBND huyện kiểm tra kế hoạch giải tỏa hành lang ATGT tại thị trấn Nam Giang

- TT HĐND huyện giám sát kết quả thực hiện cấp GCN QSD đất ở cho người dân xã Nam Hoa

 

- Sở Tài nguyên môi trường làm việc với UBND huyện về dự án xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề xã Nam Thanh

 

 

 

Thứ Tư

Ngày 24/5

- TTHU dự HN chuyên đề về tình hình quốc tế tại Tỉnh.

- Đoàn kiểm tra, giám sát Trung ương Đoàn làm việc tại huyện (đ/c PBT TT HU dự).

- TT HĐND huyện giám sát kết quả thực hiện cấp GCN QSD đất ở cho người dân xã Đồng Sơn

- Lãnh đạo UBND huyện dự lễ phát động tháng vì trẻ em tỉnh Nam Định năm 2017

- Lãnh đạo UBND huyện dự họp về công tác khiếu nại, tố cáo tại UBND tỉnh.

 

- TT HĐND huyện giám sát kết quả thực hiện cấp GCN QSD đất ở cho người dân xã Nam Hải

 

- Từ 16h Diễn tập PCTT - TKCN năm 2017 tại xã Nam Thắng

 

- Họp ban quản lý xây dựng dự án trường mầm non Nam Đào và Đài phát thanh huyện (Đ/c Duật - PCT chủ trì, Đ/c Bí thư dự)

 

Thứ Năm

Ngày 25/5

- Văn phòng TU làm việc với Văn phòng HU về thông báo kết luận kiểm tra trong công tác tài chính đảng và văn thư, lưu trữ (đ/c PBT TT HU dự).

- Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc với xã Điền Xá về giải quyết một số vấn đề tồn tại ở địa phương. 

- Ban KTXH HĐND huyện giám sát tại xã Nam Thái.

- UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác tiếp công dân

- Lãnh đạo UBND huyện dự hội nghị công bố quy hoạch cấp nước TP. Nam Định tại Sở Xây dựng

- UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác tiếp công dân

- Từ 13h30 - 15h30: TTHU nghe báo cáo công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý ngành giáo dục.

- Từ 15h30: TTHU làm việc với Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND thị trấn Nam Giang về công tác đầu tư, đất đai.

- TT HĐND huyện làm việc với Chi cục thuế huyện.

 

Thứ Sáu

Ngày 26/5

- Ban KTXH HĐND huyện giám sát tại xã Nam Thanh.

- UBND huyện duyệt cấp quyền sử dụng đất sau DĐĐT xã Nam Hoa

- Ban KTXH HĐND huyện giám sát tại xã Nam Thanh.

-  Giao ban Thường trực Huyện ủy.

    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3246449
Đang online: 164