TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
  Nhập từ khóa:
 Lịch công tác
 Lịch công tác   từ ngày 29/5 đến ngày 02/6/2017  
 

 Lịch tuần

  từ ngày 29/5 đến ngày 02/6/2017 

Thời gian

Sáng

 

Chiều 

Thứ Hai

Ngày 29/5

 

- Thường trực Huyện ủy nghe Phòng TNMT báo cáo cụ thể về phương án GPMB Khu đô thị Nam giang.

- Lãnh đạo UBND huyện làm việc với Sở Tài nguyên môi trường về việc thuê đất tại  cụm CN đồng côi giai đoạn I.

Thứ Ba

Ngày 30/5

- Thường trực Huyện ủy dự hội nghị học tập chuyên đề về Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị năm 2017 tại tỉnh.

- Họp Ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia năm học 2016-2017 và thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 (đ/c Duật – PCT UBND huyện chủ trì)

- TT HĐND huyện làm việc với phòng TNMT.

- Đ/c Ngô Gia Tự - Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh làm việc với huyện về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện.

 

Thứ Tư

Ngày 31/5

- UBND tỉnh tổ chức HN về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2017 (đ/c Chủ tịch UBND huyện dự)

- Ban KTXH – HĐND huyện giám sát tại xã Nam Thắng

-UBND tỉnh tổ chức HN về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2017 (đ/c Chủ tịch UBND huyện dự)

 

Thứ Năm

Ngày 01/6

- Đ/c Chủ tịch, đ/c phó Chủ tịch TT làm việc phòng Tài nguyên môi trường, Thanh tra huyện về công tác giải quyết đơn thư.

- Lãnh đạo huyện đi trao quà cho các em thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (đ/c Duật – PCT UBND huyện dự)

- Ban pháp chế – HĐND huyện giám sát tại xã Nghĩa An

- Đ/c Chủ tịch, đ/c phó Chủ tịch TT làm với một số xã về công tác xây dựng cơ bản phục vụ xây dựng  NTM.

- Ban pháp chế – HĐND huyện giám sát tại xã Hồng Quang.

Thứ Sáu

Ngày 02/6

- TTHU nghe Ban Tổ chức HU báo cáo kết quả tổng hợp bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020 và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2020-2025 của các TC CSĐ trực thuộc Đảng bộ huyện; nghe một số ngành báo cáo tiến độ triển khai các dự án trong chương trình xây dựng NTM các xã, thị trấn.

- HN sơ kết của UBND tỉnh về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thủy lợi (đ/c Hà – PCT TT dự)

- Ban pháp chế – HĐND huyện giám sát tại Xã Nam Dương

- Ban KTXH – HĐND huyện giám sát Phòng Lao động TBXH.

- UBND tỉnh tổ chức HN rà soát, thống nhất phương án giải quyết một số vụ việc còn tồn đọng tại huyện Nam Trực.

- Giao ban Thường trực Huyện ủy.

- Ban pháp chế – HĐND huyện giám sát Văn phòng UBND huyện.   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3246438
Đang online: 149