TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
  Nhập từ khóa:
 Lịch công tác
 Lịch công tác   từ ngày 5/6 đến ngày 9/6/2017  

 

Lịch tuần

 từ ngày 5/6 đến ngày 9/6/2017 

Thời gian

Sáng

Chiều 

Thứ Hai

Ngày 05/6

- Lãnh đạo UBND tỉnh về kiểm tra công tác sản xuất tại huyện.

- Họp Giao Ban UBND huyện.

- UBND huyện tiếp công dân (đ/c Vũ Tiến Duật - PCT UBND huyện chủ trì)

- Đ/c Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Điền Xá về đối thoại, giải quyết đơn thư hộ ông Vũ Ngọc Cương

- Đ/c Phó Chủ tịch TT UBND huyện làm việc với xã Nam Hải về xử lý vi phạm đất đai tại khu vực Cống Ghềnh

Thứ Ba

Ngày 06/6

- Các đồng chí Thường vụ Huyện ủy phụ trách miền kiểm tra tiến độ nông thôn mới tại các xã: Nam Mỹ, Nghĩa An, Bình Minh, Nam Hải

- BCĐ xây dựng NTM tỉnh tổ chức tập huấn cho các đồng chí làm công tác  XD NTM của cơ sở tại huyện.

- UBND huyện làm việc với Thanh tra, Phòng TNMT về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo.

- Ban Kinh tế xã hội HĐND giám sát tại phòng LĐTBXH

- UBND huyện làm việc Ban QLDA Đài phát thanh huyện, trường MN Nam Đào (từ 13h30 đến 15h)

- UBND huyện tổ chức buổi làm việc với các doanh nghiệp tại khu CN Đồng Côi  (từ 15h đến 17h)

 - Các đồng chí Thường vụ Huyện ủy phụ trách miền kiểm tra tiến độ nông thôn mới tại các xã: Tân Thịnh, Nam Cường, Đồng Sơn

- BCĐ xây dựng NTM huyện làm việc với xã Nam Hồng.

- BCĐ xây dựng NTM tỉnh tổ chức tập huấn cho các đồng chí làm công tác XD NTM của cơ sở tại huyên.

- Ban Kinh tế xã hội HĐND giám sát tại phòng LĐTBXH

Thứ Tư

Ngày 07/6

- Đồng chí Thường vụ Huyện ủy phụ trách miền kiểm tra tiến độ nông thôn mới tại thị trấn Nam Giang.

- UBND huyện làm việc với xã Nam Thanh về phương án xử lý cầu Tương Nam

- UBND huyện làm việc xã Tân Thịnh về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Họp BCĐ xây dựng và quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008. 

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa và thủ trưởng một số ngành.

- Tập huấn TT HĐND các xã, thị trấn

- UBND huyện làm việc với 10 xã đấu giá đất năm 2017.

Thứ Năm

Ngày 08/6

- UBND huyện họp kiểm điểm tình hình thực hiện tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 và ước thực hiện 6 tháng đầu năm, sơ kết Chỉ thị 14, KH số 26 về hành lang ATGT vệ sinh môi trường; xử lý các vi phạm về PL Đ Đ trên đại bàn huyện.

- Đồng chí Thường vụ Huyện ủy phụ trách miền kiểm tra tiến độ nông thôn mới tại xã Nam Toàn.

- UBND huyện làm việc văn phòng ĐKĐĐ tỉnh về đo đạc các dự án công trình tại huyện.

- Họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 5 HĐND huyện

 

Thứ Sáu

Ngày 09/6

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

- Hội LHPN huyện tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

- Giao ban Thường trực Huyện ủy   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3246444
Đang online: 159