TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
  Nhập từ khóa:
 Lịch công tác
 Lịch công tác  từ ngày 3/7 đến ngày 7/7/2017  
 
 

Lịch tuần

 từ ngày 3/7 đến ngày 7/7/2017  

 

Sáng

Chiều 

Thứ Hai

Ngày 3/7

- Họp UBND huyện đánh giá tình hình nhiệm vụ tháng 6 triển khai nhiệm vụ tháng 7.

 

Thứ Ba

Ngày 4/7

- Đ/c Bí thư Huyện ủy, đ/c Chủ tịch UBND huyện, đ/c Phó Chủ tịch HĐND huyện dự Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII (trong 2,5 ngày từ 4/7 - 6/7)

- HN tập huấn đại biểu HĐND các xã miền I (trong 2 ngày 4/7-5/7)

- Ban pháp chế HĐND huyện giám sát tại Công an huyện.

- Các đồng chí TVHU kiểm điểm tiến độ xây dựng NTM các xã: Nghĩa An, Bình Minh, Nam Hải.

- Thường trực HĐND huyện dự kỳ họp HĐND tỉnh (3 ngày)

- Ban pháp chế KTXH huyện giám sát tại kho bạc nhà nước

 

- Ban pháp chế HĐND huyện giám sát tại Ban chỉ huy Quân sự huyện.

- Các đồng chí TVHU kiểm điểm tiến độ xây dựng NTM các xã: Nam Hồng, Đồng Sơn.

- Ban pháp chế KTXH huyện giám sát tại Phòng Giáo dục đạo tạo

Thứ Tư

Ngày 5/7

- UBND huyện tiếp công dân (đ/c Nguyễn Thanh Hà - PCT TT UBND huyện  chủ trì.

- Ban pháp chế HĐND huyện giám sát tại Chi cục thi hành án huyện.

- Ban pháp chế KTXH huyện giám sát tại Phòng Nông nghiệp

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm việc với Văn phòng ĐKĐĐ và lãnh đạo Văn phòng UBND-HĐND huyện về Một cửa-Một cửa liên thông

- UBND huyện phối hợp với sở Lao động thương binh xã hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ chính sách lao động, tiền công BHXH cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện

- Ban pháp chế HĐND huyện giám sát tại UBND huyện.

- Ban pháp chế KTXH huyện giám sát tại Phòng Tài nguyên Môi trường

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm việc với Chi Cục Thuế

 

Thứ Năm

Ngày 6/7

- UBND huyện duyệt hồ sơ cấp GCN QSD đất sau dồn điền đổi thửa xã Nghĩa An.

- HN tập huấn đại biểu HĐND các xã miền II (trong 2 ngày 6/7-7/7)

- Ban pháp chế HĐND huyện họp.

- Các đồng chí TVHU kiểm điểm tiến độ xây dựng NTM các xã: Tân Thịnh, Nam Giang.

- HN sơ kết công tác hội Phụ nữ huyện và hoạt động TYM 6 tháng đầu năm (đ/c Phó Bí thư TTHU dự)

 - Ban pháp chế KTXH huyện giám sát tại Chi cục Thuế

- Thanh tra tỉnh công bố Quyết định và kế hoạch thanh tra công tác đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp tập trung Đồng Côi.

-  Họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện (đ/c Phó Bí thư TT Huyện ủy chủ trì).

- Các đồng chí TVHU kiểm điểm tiến độ xây dựng NTM các xã: Nam Toàn,  Nam Mỹ.

- Ban pháp chế KTXH huyện giám sát tại Phòng Văn Hoá thông tin

Thứ Sáu

Ngày 7/7

- Thường trực BCĐ và tổ hồ sơ xây dựng NTM huyện làm việc với BCĐ xây dựng NTM xã Nam Hồng.

- Hội nghị tổng kết 10 năm mô hình điểm thực hiện phòng trào tự quản, tự phòng, tự bảo vệ tại xã Nam Thắng.

- TT HĐND huyện họp phiên thường kỳ tháng 7.

- Ban pháp chế KTXH huyện giám sát tại Phòng Công thương

- Giao ban Thường trực Huyện ủy.

- Ban pháp chế KTXH huyện giám sát tại Phòng Tài chính – Kế hoạch

    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3246422
Đang online: 124