TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
  Nhập từ khóa:
 Lịch công tác
 Lịch công tác   từ ngày 10/7/2017 đến ngày 14/7/2017  
 
 
 

 Lịch tuần

 từ ngày 10/7/2017 đến ngày 14/7/2017

Ngày tháng

Sáng

Chiều

Thứ Hai

10/7

- Lãnh đạo huyện làm việc với đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh.

- Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ hai năm 2017 tại tỉnh (Đ/c Huy - Phó Bí thư TTHU, Đ/c Duật - PCT UBND huyện dự)

- HN truyền thông chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ.

- HN tập huấn đại biểu HĐND các xã miền III.

- TT HĐND huyện tiếp công dân.

 

 

- HN Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

 

Thứ Ba

11/7

- TT HĐND huyện họp phiên thường kỳ tháng 7.

- HN tập huấn, hướng dẫn, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO  9001 - 2008.

 

Thứ Tư

12/7

- HN tập huấn đại biểu HĐND các xã miền IV

- TTHU nghe Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo một số nội dung về công tác cán bộ. 

- HN sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm và hướng dẫn Đại hội Công đoàn các cấp (Đ/c Phó Bí thư TT Huyện ủy dự)

Thứ Năm

13/7

- HN sơ kết công tác Mặt Trận 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (Đ/c Phó Bí thư TT Huyện ủy dự)

- Lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa năm 2017 tại xã Nam Hồng, Hồng Quang (Đ/c Duật - PCT UBND huyện dự)

- HN tập huấn đại biểu HĐND các xã miền V

- HN sơ kết công tác Hội Nông dân 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (Đ/c Phó Bí thư TT Huyện ủy dự)

 

Thứ Sáu

14/7

- Lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa năm 2017 tại xã Nam Dương, Đồng Sơn (Đ/c Duật - PCT UBND huyện dự)

- Hội nghị trực tuyển về sơ kết công tác bảo đảm ATGT 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm

- HN BCH Đoàn Thanh niên huyện mở rộng (Đ/c Phó Bí thư TT Huyện ủy dự)

- Giao ban Thường trực Huyện ủy.

 

    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3246424
Đang online: 127