TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
  Nhập từ khóa:
 Lịch công tác
 Lịch công tác   từ ngày 21/8/2017 đến ngày 25/8/2017  
 
 
 
 

  Lịch tuần

 từ ngày 21/8/2017 đến ngày 25/8/2017

Ngày tháng

Sáng

Chiều

Thứ Hai

21/8

- UBND huyện tiếp công dân (Đ/c Chủ tịch UBND huyện chủ trì).

- Hội nghị thống nhất, đề nghị cấp trên khen thưởng một số tập thể, cá nhân.

- 15h00: Đ/c Phó Bí thư TT Huyện ủy làm việc với đ/c Chủ tịch MTTQ huyện và lãnh đạo xã Nam Cường.

Thứ Ba

22/8

- HN Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ các xã, thị trấn về việc lấy phiếu sự hài lòng của người dân về công tác xây dựng NTM (Đ/c Bí thư Huyện ủy chủ trì).

- Hội LHPN tổ chức hội nghị trao thưởng học bổng Hoàng Ngân năm 2017 (đ/c Duật - PCT UBND huyện dự).

- UBND huyện tiếp đoàn Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội.

Thứ Tư

23/8

- Đại hội đại biểu người công giáo huyện Nam Trực nhiệm kỳ 2017-2022 (đ/c Duật - PCT UBND huyện dự).

- Thường trực Huyện ủy duyệt danh sách học viên lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính (Đ/c Phó Bí thư TT Huyện ủy chủ trì).

- UBND huyện làm việc với các phòng chức năng và các đơn vị tư vấn liên quan đến tiến độ cấp GCN QSD đất sau dồn điền đổi thửa ( Đ/c Chủ tịch, đ/c Hà - PCT TT UBND huyện chủ trì)

- Thường trực Huyện ủy làm việc với Phòng NN&PTNT về việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới của ngành.

 

Thứ Năm

24/8

- Thường trực Huyện ủy làm việc với các đồng chí phụ trách xã NTM.

- UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực công tác quản lý Nhà nước vê ATTP cho BCĐ liên ngành VSATTP tuyến huyện và xã.

- Tổ chức tổng duyệt thể dục thể thao huyện lần thứ VIII năm 2017

- Họp thủ trưởng các Ban Xây dựng Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện (Đ/c Phó Bí thư TT Huyện ủy chủ trì).

- Họp tổ hồ sơ NTM của huyện.

- HU, HĐND, UBND huyện tổ chức Viếng đền thờ liệt sỹ

Thứ Sáu

25/8

- HN duyệt hồ sơ cấp GCN QSD đất xã Nam Cường (đ/c Hà - PCT TT UBND huyện chủ trì)

- Đại hội TDTT huyện làm thứ 8 năm 2017.

 

- Giao ban Thường trực Huyện ủy.

    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3329770
Đang online: 122