TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
  Nhập từ khóa:
 Lịch công tác
 Lịch công tác  từ ngày 11/9/2017 đến ngày 15/9/2017  
 

  Lịch tuần

 từ ngày 11/9/2017 đến ngày 15/9/2017

Ngày tháng

Sáng

Chiều

Thứ Hai

11/9

 

- Giao ban tuần UBND huyện;

- HN giao ban Phó Bí thư TT Đảng ủy các xã, thị trấn về công tác Tổ chức đảng (Đ/c Phó Bí thư TTHU dự)

- HĐND huyện tiếp công dân (đ/c Trần Xuân Sang chủ trì)

- HN Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện (Đ/c Phó Bí thư TTHU dự)

- Từ 15h00: Họp Thường trực Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng Khu dân cư văn hóa (Đ/c Phó Bí thư TTHU chủ trì)

- Từ 15h00: HN bàn giao 3 tuyến đường nhánh thuộc đường QL 21B kéo dài.

Thứ Ba

12/9

- Thường trực Huyện ủy làm việc với Phòng Tài nguyên MT về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM của ngành (Đ/c Bí thư HU chủ trì)

- Đoàn kiểm tra của cấp ủy kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (Khóa XII) tại Đảng ủy xã Nam Thái.

-  Đ/c Chủ tịch UBND huyện làm việc với phòng TC- KH và Chi cục Thuế.

- UBND huyện, HĐ GPMB của huyện làm việc với Đảng ủy - UBND thị trấn Nam Giang về việc làm chợ tạm phục vụ dự án cải tạo nâng cấp Chợ chùa.

 

Thứ Tư

13/9

- Đ/c Chủ tịch UBND huyện làm việc với Phòng TCKH, Công thương, Chi cục Thuế, TNMT và một số DN tại Cụm CN Đồng Côi.

- Họp Ban chỉ đạo xây dựng cuốn lịch sử Lực lượng vũ trang địa phương Nam Trực.

- Đoàn kiểm tra của cấp ủy kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (Khóa XII) tại Đảng ủy xã  Nam Hoa.

- TVHU kiểm điểm tiến độ xây dựng NTM các xã: Nam Cường, Nam Hồng, Bình Minh.

- UBND tập huấn điều tra nước sạch nông thôn.

- TVHU kiểm điểm tiến độ xây dựng NTM các xã, thị trấn: Tân Thịnh, Nam Giang, Đồng Sơn, Nam Hải.

- UBND huyện làm việc với Chi nhánh VP đăng ký ĐĐ và phòng TC-KH, UBND xã Nam Mỹ, Hồng Quang.

Thứ Năm

14/9

- TVHU kiểm điểm tiến độ xây dựng NTM các xã: Nam Mỹ, Nghĩa An.

- Khởi công dự án nước sạch xã Nam Hải.

- Từ 9h30: UBND huyện làm việc với các cơ quan chức năng và Đảng ủy UBND thị trấn Nam Giang về việc vi phạm đất đai của 3 hộ dân.

- Họp thường trực Ban chỉ đạo thực hiện đề án “ Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020” (đ/c Duật - PCT UBND huyện chủ trì)

- TVHU kiểm điểm tiến độ xây dựng NTM các xã Nam Toàn

- UBND huyện làm việc với UBND xã Nam Hoa về việc giải quyết đơn thư của công dân (đ/c Hà - PCT TT UBND huyện chủ trì)

Thứ Sáu

15/9

- UBND huyện làm việc với Bí thư, Chủ tịch 12 xã đấu giá đất trong tháng 9/2017.

- Giao ban Thường trực Huyện ủy.

    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3329768
Đang online: 121