TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
  Nhập từ khóa:
 Lịch công tác
 Lịch công tác  từ ngày 09/10 đến ngày 13/10/2017  
 
 
 
 
 

Lịch tuần

 từ ngày 09/10 đến ngày 13/10/2017

Ngày tháng

Sáng

Chiều

Thứ Hai

09/10

- Giao ban UBND huyện.

- Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Nam Định lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022; đón nhận huân chương lao động hạng Ba lần thứ hai (đ/c Phó Bí thư TT HU dự)

- Đấu giá đất tại xã Đồng Sơn

- UBND huyện kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản do UBND huyện làm chủ đầu tư (Đ/c Chủ tịch UBND huyện chủ trì)

Thứ Ba

10/10

- Đấu giá đất tại xã Nam Thái

- HĐND huyện tiếp công dân (đ/c Trần Xuân Sang - PCT HĐND huyện)

 

- Từ 17h00: Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13/10 (Đ/c Bí thư HU  dự)

- Từ 14h: Hội nghị gặp mặt, đối thoại lãnh đạo tỉnh - Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) với các DN trên địa bàn tỉnh Nam Định (Đ/c Chủ tịch UBND huyện dự)

Thứ Tư

11/10

- Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022 (Đ/c Bí thư HU dự).

  - UBND huyện đối thoại với 5 doanh nghiệp đại diện cho các doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Đồng Côi giai đoạn I (Đ/c Chủ tịch UBND huyện chủ trì).

- Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát tại xã Nam Lợi.

 - UBND huyện thăm quan giống lúa mới tại Công ty cổ phần giống cây trồng tỉnh Thái Bình (đ/c Hà - PCT TT UBND huyện chủ trì).

- UBND huyện nghe các ngành: Thanh tra, Tài nguyên MT, Công thương, Tài chính KH, Tư pháp về các nội dung:

+ Phòng Tư pháp báo cáo hồ sơ cưỡng chế vi phạm đất đai tại TT Nam Giang;

+ Thanh tra huyện báo cáo tiến độ giải quyết đơn thư đến 05/10/2017;

+ Văn phòng HĐND-UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri do HĐND tỉnh chuyển về.

 

 

Thứ Năm

12/10

Từ 7h30-9h30: Hội nghị thông qua dự thảo quy hoạch vùng cấp huyện.

Từ 9h30-11h30: Họp Hội đồng GPMB Dự án đường 45m (đ/c Hà - PCT TT UBND huyện chủ trì)

 - Hội nghị bàn các giải pháp về bảo hiểm y tế và xây dựng thiết chế văn hóa các xã, thị trấn phục vụ xây dựng nông thôn mới. (Đ/c Huy - PBT TT HU dự chỉ đạo; Đ/c Duật - PCT UBND huyện chủ trì)
- UBND huyện làm việc với UBND và Ban nông nghiệp xã Nam Hoa (đ/c Hà - PCT TT UBND huyện chủ trì)
- Chủ tịch UBND huyện làm việc với Cục Thuế, Sở Tài chính về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Thứ Sáu

13/10

- Đ/c Bí thư HU dự hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (cả ngày)

- Đ/c Phó Bí thư TTHU làm việc với một số cơ quan, đơn vị về quản lý, sử dụng quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

- UBND huyện tổ chức hội nghị đối thoại giải quyết đơn của ông Nguyễn Xuân Lập, xã Điền Xá (Đ/c Chủ tịch UBND huyện chủ trì).

 -Khởi công đấu nối đường ống nước sạch tại xã Nam Thái (Đ/c Hà - PCT TT UBND huyện dự).

 

    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3252081
Đang online: 76