TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
  Nhập từ khóa:
 Lịch công tác
 Lịch công tác   từ ngày 16/10 đến ngày 21/10/2017  
 
 
 

Lịch tuần

 từ ngày 16/10 đến ngày 21/10/2017

Ngày tháng

Sáng

Chiều

Thứ Hai

16/10

- Giao ban tuần UBND huyện.

- Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thức hiện tín dụng chính sách tại tỉnh (đ/c Vũ Tiến Duật - PCT UBND huyện dự)

- Đ/c Chủ tịch UBND huyện làm việc với Điện lực tỉnh về việc di rời các công trình điện phục vụ thi công các tuyến đường giao thông.

Thứ Ba

17/10

- Ban Thường vụ Huyện ủy nghe Ban chỉ đạo báo cáo nội dung cuốn Lịch sử Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Nam Trực giai đoạn 1947-2017 (Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo, một số đồng chí nguyên là cán bộ chủ chốt của huyện).

- UBND huyện làm việc các ngành: Tài nguyên, Tài chính, Thuế, Thanh Tra, VPĐKĐĐ về GPMB một số các dự án (trụ sở xã Nghĩa An, trường MN Nam Giang, xử lý 42 khu Tiền Tiến (đ/c Chủ tịch UBND huyện chủ trì)

- Ban KTXH - HĐND huyện giám sát tại UBND xã Bình Minh.

- BCĐ xây dựng NTM huyện làm việc với bí thư, chủ tịch các xã: Nam Mỹ, Nam Cường, Nam Toàn, Nam Hồng, Bình Minh, Đồng Sơn, Nam Hải về công tác xây dựng xã NTM.

- UBND huyện làm việc với các ngành: Thanh Tra, VP HĐND - UBND, Chi cục Thuế liên quan đến đơn kiến nghị của 23 doanh nghiệp tại cụm CN Đồng Côi.

 

Thứ Tư

18/10

 - Đ/c Bí thư Huyện ủy, đ/c Chủ tịch UBND huyện dự họp tại HĐND tỉnh (cả ngày)

- Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy quản lý.

- Ban KTXH - HĐND huyện giám sát tại UBND xã Nam Hải.

- Thanh tra tỉnh làm việc với UBND huyện, Ban quản lý  dự án Cụm CN Đồng Côi. (Đ/c Hà – PCT TT  UBND huyện dự)

- Hội nghị tập huấn công tác lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới.

Thứ Năm

19/10

- Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Ban KTXH - HĐND huyện giám sát tại phòng Lao động TB&XH.

- Hội nghị Thường trực Huyện ủy. 

- Duyệt hồ sơ cấp GCN QSD đất sau dồn điền đổi thửa xã Tân Thịnh (Đ/c Nguyễn Thanh Hà - PCT TT UBND huyện chủ trì)

- Ban KTXH - HĐND huyện giám sát tại BHXH huyện.

Thứ Sáu

20/10

- Hội nghị Thường trực HĐND huyện thường kỳ tháng 10/2017.

- UBND huyện tiếp công dân. (đ/c Duật - PCT UBND huyện chủ trì)

- Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy, đ/c Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy làm việc với Trường Chính trị Trường Chinh.

- UBND huyện nghe UBND thị trấn Nam Giang báo cáo cưỡng chế 3 hộ dân vi phạm đất đại tại TT Nam Giang. (đ/c Chủ tịch, đ/c PCT TT UBND huyện dự)

- UBND huyện làm việc một số doanh nghiệp tại cụm công nghiệp Đồng Côi về liên quan đến đơn kiến nghị của một số doanh nghiệp về tiền thuê đất.

 

Thứ bẩy

21/10

- Họp Hội đồng GPMB các công trình, dự án trên địa bàn huyện.

 

    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3246467
Đang online: 196