TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
  Nhập từ khóa:
 Lịch công tác
 Lịch công tác   từ ngày 30/10 đến ngày 03/11/2017  

   Lịch tuần

  từ ngày 30/10 đến ngày 03/11/2017 

Ngày tháng

Sáng

Chiều

Thứ Hai

30/10

- Giao ban UBND huyện.

- Từ 9h30: UBND huyện nghe các ngành báo cáo công tác chuẩn bị đối thoại với đại diện 37 hộ dân xã Tân Thịnh.

- Đ/c Chủ tịch, PCT TT UBND huyện làm việc với UBND xã Nam Thanh, UBND xã Tân Thịnh về GPMB khu dân cư tập trung.

Thứ Ba

31/10

- UBND huyện tổ chức đối thoại với đại diện 37 hộ dân xã Tân Thịnh liên quan đến công tác GPMB thực hiện dự án nhà máy may Longyu (đ/c Nguyễn Thanh Hà - PCTTT UBND chủ trì)

- Đoàn giám sát cấp ủy huyện thực hiện giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Quốc phòng quân sự địa phương năm 2017 đối với Đảng ủy xã Nam Thanh.

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy và lãnh đạo một số ngành làm việc với xã Nam Hồng.

- UBND huyện làm việc với xã Điền Xá về việc di chuyển đập cầu cối trên kênh Dương A ra đầu kênh đ/c Nguyễn Thanh Hà - PCTTT UBND chủ trì)

- Họp Thường trực Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH huyện (Đ/c Vũ Tiến Duật - PCT UBND huyện chủ trì)

Thứ Tư

01/11

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy và lãnh đạo một số ngành làm việc với xã Nghĩa An.

- Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Minh về tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản và tiêu chí Bảo hiểm y tế trong xây dựng NTM (Đ/c Phó BT TT Huyện ủy chủ trì).

- Đoàn giám sát cấp ủy huyện thực hiện giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Quốc phòng quân sự địa phương năm 2017 đối với Đảng ủy xã Nam Hùng.

 - Thường trực Huyện ủy làm việc với Phòng Văn hóa Thông tin về xây dựng Đề án KDC Văn hóa NTM.

Từ 2h-3h30: Đ/c Chủ tịch UBND huyện, PCT TT UBND huyện nghe Thanh tra huyện, Phòng TNMT báo cáo tiến độ giải quyết đơn của công dân.

Từ 3h30-5h: Đ/c Chủ tịch UBND huyện nghe một số nội dung liên quan đến đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp tập trung Đồng Côi giai đoạn II

Từ 4h00: Thường trực Huyện ủy làm việc với huyện Trực Ninh.

Thứ Năm

02/11

- HN trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 9 tháng đầu năm 2017, sơ kết 2 tháng thực hiện KH 77 của UBND tỉnh (đ/c Chủ tịch UBND huyện chủ trì).

- HN duyệt hồ sơ cấp GCN QSD đất sau dồn điền đổi thửa xã Nam Hoa     (đ/c Nguyễn Thanh Hà - PCT TT UBND huyện).

- Họp Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện về công tác đầu tư xây dựng cơ bản các xã, thị trấn.

Thứ Sáu

03/11

- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Giao ban Thường trực Huyện ủy.   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3246463
Đang online: 192