TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
  Nhập từ khóa:
 Lịch công tác
 Lịch công tác  từ ngày 20/11 đến ngày 24/11/2017  
 
 

 

 Dự kiến Lịch tuần 

 từ ngày 20/11 đến ngày 24/11/2017 

 

Ngày tháng

Sáng

Chiều

Thứ Hai

20/11

- UBND huyện tiếp công dân (đ/c Hà - PCT TT UBND huyện).

 

Thứ Ba

21/11

- UBND tỉnh làm việc với UBND huyện về mở rộng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm CN Đồng Côi.

- Đoàn kiểm tra, giám sát của tỉnh làm việc với huyện về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017 (Đ/c Duật - PCT UBND huyện dự).

- Thường trực BCĐ xây dựng NTM huyện, tổ hồ sơ của huyện làm việc với xã Nam Hải.

Thứ Tư

22/11

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

- Thường trực BCĐ xây dựng NTM huyện, tổ hồ sơ của huyện làm việc với xã Bình Minh.

- UBND huyện làm việc với xã Nam Cường, các ngành có liên quan đến nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, thị trấn Cổ Lễ.

Thứ Năm

23/11

 

- Thường trực BCĐ xây dựng NTM huyện, tổ hồ sơ của huyện làm việc với xã Đồng Sơn.

- Họp BCĐ thi hành án dân sự huyện (Đ/c Duật - PCT UBND huyện dự).

- Thường trực BCĐ xây dựng NTM huyện, tổ hồ sơ của huyện làm việc với xã Nam Hồng.

- Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 11/2017.

Thứ Sáu

24/11

- Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (cả ngày).

 

 

 

 

 

    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3445784
Đang online: 368