TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
  Nhập từ khóa:
 Lịch công tác
 Lịch công tác  từ ngày 27/11 đến ngày 02/12/2017  
 
 
 
 

Lịch tuần 

từ ngày 27/11 đến ngày 02/12/2017 

Ngày tháng

Sáng

Chiều

Thứ Hai

27/11

- Giao ban UBND huyện

 - Đấu giá đất ở xã Nam Tiến

 - UBND huyện ký kết triển khai mô hình chuỗi liên kết khoai tây vụ đông với CT TNHH Hòa Hưng tại tỉnh Bắc Ninh (đ/c Hà - PCT TT UBND huyện).

-Từ 16h: Đ/c Chủ tịch UBND huyện làm việc tại UBND tỉnh.

- Tỉnh đoàn Nam Định kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên huyện Nam Trực năm 2017 (đ/c Phó Bí thư TT Huyện ủy dự).

Thứ Ba

28/11

- Lãnh đạo UBND huyện dự HN lần thứ 9 Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy tại tỉnh (đ/c Chủ tịch UBND huyên dự)

- Hội nghị đấu thầu giai đoạn II Đài phát thanh huyện.

- Ban KT-XH HĐND huyện thẩm tra báo cáo phòng Nông nghiệp

- Đ/c Chủ tịch UBND huyện làm việc với Điện lực tỉnh.

- Thường trực BCĐ xây dựng NTM huyện, tổ hồ sơ của huyện làm việc với xã Nam Mỹ.

 - Ban KT-XH HĐND huyện thẩm tra báo cáo phòng Tài nguyên

- Lãnh đạo UBND huyện làm việc với các ngành: Nội vụ, Văn hóa TT, Tài nguyên MT, Công an về công tác tôn giáo. (đ/c Duật - PCT UBND huyện chủ trì)

Thứ Tư

29/11

- Hội nghị trực tuyến về quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Khoá XII (Thường trực Huyện ủy dự, cả ngày

- Lãnh đạo UBND huyện làm việc với tập đoàn FLC Thanh Hóa.

- Thường trực BCĐ xây dựng NTM huyện, tổ hồ sơ của huyện làm việc với xã Nam Cường.

- Ban KTXH - HĐND huyện thẩm tra báo cáo tại phòng Văn hóa - Thông tin.

 

 

- Thường trực BCĐ xây dựng NTM huyện, tổ hồ sơ của huyện làm việc với xã Nam Toàn

-  Ban pháp chế HĐND huyện thẩm tra tại Viện kiểm sát  nhân dân huyện

Thứ Năm

30/11

- Hội nghị trực tuyến về quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Khoá XII (Thường trực Huyện ủy dự, cả ngày

- Ban KTXH - HĐND huyện thẩm tra báo cáo  tại Kho bạc nhà nước huyên

-  Ban pháp chế HĐND huyện thẩm tra tại Tòa án  nhân dân huyện

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

 

01/12

- Họp hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh (đ/c Chủ tịch UBND huyện, đ/c Chỉ huy trưởng BCHQS huyện dự)

 - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyên giáo tại huyện (cả ngày)

- Thường trực Huyện ủy làm việc với một số phòng, ngành về chuẩn bị nội dung Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện

- Giao ban Thường trực Huyện ủy.

 - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyên giáo tại huyện (cả ngày)

- Ban pháp chế HĐND huyện thẩm tra báo cáo UBND huyện

 

 

Thứ bảy

 

02/12

- Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3445787
Đang online: 368