TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
  Nhập từ khóa:
 Lịch công tác
 Lịch công tác  từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2017  
 

   Lịch tuần

 

 từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2017

Ngày tháng

Sáng

Chiều

Thứ Hai

04/12

- Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

UBND huyện tổ chức hội nghị chuyên đề với các nội dung:

- Nghe UBND các xã, thị trấn báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ cho sản xuất vụ xuân 2018.

- Triển khai chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ lúa vụ xuân 2018 và các vụ tiếp theo với Công ty: TNHH Toản Xuân, CP giống cây trồng Trung Ương, Phân bón Sông Gianh.

Thứ Ba

05/12

-  Lãnh đạo huyện dự họp HĐND tỉnh (Đ/c Bí thư HU, đ/c Chủ tịch UBND huyện, cả ngày)

- Hội nghị quán triệt, hướng dẫn công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại các tổ chức đảng, đảng viên năm 2017 (Đ/c Phó Bí thư TT HU chủ trì).

- Đoàn công tác của Ban dân vận Tỉnh ủy về kiểm tra công tác dân vận của huyện.

- UBND huyện tiếp công dân (đ/c Hà - PCT TT UBND huyện).

- Ban ATGT tỉnh làm việc với Ban ATGT huyện.

- Đ/c Vũ Tiến Duật - PCT UBND huyện dự hội nghị về Quyết định số 49 tại Quân khu 3.

 

Thứ Tư

06/12

- Lãnh đạo huyện dự họp HĐND tỉnh (cả ngày).

- Họp Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện.

- Đoàn kiểm tra, giám sát của tỉnh làm việc với huyện về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017 (Đ/c Duật - PCT UBND huyện dự).

- UBND huyện làm việc với hộ ông Cương xã Nam Thanh về vi phạm hành lang đê điều.

- Đoàn của Sở y tế về chấm điểm chuẩn quốc gia y tế xã Tân Thịnh (Đ/c Duật - PCT UBND huyện dự).

Thứ Năm

07/12

- Lãnh đạo huyện dự họp HĐND tỉnh (cả ngày).

- UBND huyện nghe các ngành báo cáo công tác tổ chức cưỡng chế 3 hộ dân thị trấn Nam Giang vi phạm pháp luật về đất đai.

- Đoàn của Sở y tế về chấm điểm chuẩn quốc gia y tế xã Nam Hải, Nam Cường (Đ/c Duật - PCT UBND huyện dự).

 

- Duyệt hồ sơ cấp GCN QSD đất xã Nam Hải 

- Đoàn của Sở y tế về chấm điểm chuẩn quốc gia y tế xã Bình Minh, Nam Toàn (Đ/c Duật - PCT UBND huyện dự).

Thứ Sáu

08/12

- Duyệt đầu vào lớp Trung cấp chính trị - Hành chính K12 tại Trường chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định (đ/c Phó Bí thư TT Huyện ủy dự)

- Thường trực HĐND huyện họp phiên thường kỳ tháng 12/2017

- Giao ban Thường trực Huyện ủy.

- Duyệt hồ sơ cấp GCN QSD đất xã Nam Thắng.

    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3445776
Đang online: 362