TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
  Nhập từ khóa:
 Lịch công tác
 Lịch công tác   từ ngày 11/12 đến ngày 15/12/2017  
 

 Lịch tuần

 

 từ ngày 11/12 đến ngày 15/12/2017

Ngày tháng

Sáng

Chiều

Thứ Hai

11/12

- Đấu giá đất ở xã Nam Lợi.

- Họp UBND huyện.

Thứ Ba

12/12

- Ban KTXH - HĐND huyện làm việc với UBND huyện và một số ngành thuộc UBND huyện.

- Đấu giá đất ở xã Nam Mỹ

- Đấu giá đất ở xã Nam Hùng

Thứ Tư

13/12

- Đấu giá đất ở TT Nam Giang

- Đấu giá đất ở xã Nam Cường

Thứ Năm

14/12

- Họp HĐND huyện (cả ngày)

 

Thứ Sáu

15/12

- Họp HĐND huyện

 

    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3330652
Đang online: 146