TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
  Nhập từ khóa:
 Lịch công tác
 Lịch công tác   từ ngày 5/3 đến ngày 9/3/2018  
 
 
 
 
 

   Lịch tuần

   từ ngày 5/3 đến ngày 9/3/2018  

Ngày tháng

Sáng

Chiều

Thứ Hai

5/3

- Lễ  giao nhận quân năm 2018

 

 

Thứ Ba

6/3

- HN Ban Thường vụ HU

- UBND huyện tiếp công dân (đ/c Vũ Duật – PCT UBND huyện chủ trì)

 

Thứ Tư

7/3

- Họp UBND huyện mở rộng phiên thường kỳ tháng 3/2018.

 

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện dự HN thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường TL 487B.

 - TTHU làm việc với các Ban xây dựn đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện về các nhiệm vụ năm 2018. (Đ/c Phó Bí thư TTHU chủ trì) 

 

Thứ Năm

8/3

- UBND huyện, các ngành và Vinatex họp với xã Tân Thịnh về chủ trương đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Tân Thịnh

- Họp Ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo (Đ/c Duật – PCT UBND huyện chủ trì)

- Đ/c Bí thư HU, đ/c Chủ tịch UBND huyện, đ/c Duật - PCT UBND huyện làm việc với Trung tâm GDTX và TT dạy nghề huyện

- Họp Thường trực BCĐ xây dựng Khu dân cư văn hóa nông thôn mới (Đ/c Phó Bí thư TTHU - Trưởng BCĐ chủ trì)

Thứ Sáu

9/3

- Đ/c chủ tịch UBND huyện dự họp UBND tỉnh về quy hoạch xây dựng TP NĐ đến năm 2025

 

- Thường trực BCĐ xây dựng NTM; tổ hồ sơ của huyện làm việc với BCĐ, tổ hồ sơ NTM xã Điền Xá  để tiếp tục triển khai công tác xây dựng NTM

 

- Giao ban Thường trực Huyện ủy.

 

- 15h: Hội nghị duyệt Báo cáo, nhân sự và công tác chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn huyện lần thứ 11 nhiệm kỳ 2018-2023

 

- Thường trực BCĐ xây dựng NTM; tổ hồ sơ của huyện làm việc với BCĐ, tổ hồ sơ NTM Tân Thịnh để tiếp tục triển khai công tác xây dựng NTM

 

 

 

 

 

 

    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3440057
Đang online: 81