TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
  Nhập từ khóa:
 Lịch công tác
 Lịch công tác  từ ngày 12/3 đến ngày 16/3/2018  

 Lịch tuần

    từ ngày 12/3 đến ngày 16/3/2018  

Ngày tháng

Sáng

Chiều

Thứ Hai

12/3

- UBND huyện giao ban tuần.

 - Từ 10h: UBND huyện làm việc với đơn vị tư vấn thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính".

- HĐ GPMB huyện họp với các hộ dân có đất thu hồi thực hiện dự án đường 45m

- UBND huyện làm việc với xã Tân Thịnh về công tác môi trường theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Thứ Ba

13/3

- UBND huyện làm việc với đại diện một số hộ dân xã Nghĩa An về nội dung đơn kiến nghị (đ/c Chủ tịch UBND huyện chủ trì)

 

 

- Thường trực Huyện ủy làm việc với Bí thư Đảng ủy 20 xã, thị trấn về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

-UBND huyện kiểm tra tiến độ thực hiện dự án vệ sinh đường Vàng (đ/c Hà - Phó chủ tịch TT UBND huyện chủ trì).

Thứ Tư

14/3

- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 13 của Huyện ủy về xây dựng Khu dân cư văn hóa nông thôn mới tại một số xã (cả ngày).

UBND huyện làm việc với xã Tân Thịnh về cơ sở vật chất trường học theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới (đ/c Hà – PCT TT UBND huyện)

- Đoàn Kiểm toán nhà nước công bố quyết định kiểm toán tại UBND huyện (Đ/c Chủ tịch, đc/c PCT TT tiếp đoàn)

 

- UBND huyện làm việc với chi cục môi trường và các đơn vị cơ liên quan đến công tác môi trường theo tiêu chí nông thôn mới cấp xã và huyện (đ/c Hà – PCT TT UBND huyện)

- Lãnh đạo UBND huyện nghe Văn phòng HĐND - UBND huyện báo cáo Kế hoạch thực hiện xây dựng chính quyền điện tử năm 2018 (đ/c Duật - Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì).

 

Thứ Năm

15/3

- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 13 của Huyện ủy về xây dựng Khu dân cư văn hóa nông thôn mới tại một số xã (cả ngày).

 

- UBND huyện làm việc với các đơn vị tư vấn và UBND xã về hoàn thiện hồ sơ cấp đổi GCN QSD đất nông nghiệp sau DĐĐT(đ/c Hà – PCT TT UBND huyện)

Thứ Sáu

16/3

- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 13 của Huyện ủy về xây dựng Khu dân cư văn hóa nông thôn mới tại một số xã, thị trấn.

- Hội đông y tổ chức hội nghị năm 2018.

- Giao ban Thường trực Huyện ủy.

Chủ nhật ngày 18/3

- Từ 7h30: Toàn huyện ra quân tổng vệ sinh môi trường, vớt bèo rác trên các tuyến kênh mương; giải tỏa giao thông vệ sinh các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện

    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3440063
Đang online: 83