TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
 Danh bạ điện thoại
 Danh Bạ điện thoại và địa chỉ Email các cơ quan, ban ngành trên địa bàn huyện
 

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ ĐỊA CHỈ EMAIL

1. Danh bạ điện thoại và địa chỉ email lãnh đạo Huyện ủy - UBND huyện

Chức danh

Họ tên

Số di động

Địa chỉ Email

(@namdinh.gov.vn)

Bí Thư Huyện ủy