TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
 Lịch tiếp dân
  Lịch thường trực HĐND - UBND huyện tiếp công dân năm 20178
 
 

 

 THÔNG BÁO

 

   Lịch thường trực HĐND huyện tiếp công dân và thành phần tham gia tiếp công dân năm 2018

     (Từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2018)       

TT

Họ và tên – Chức danh

Thời gian

1

Đ/c Trần Xuân Sang – PCT HĐND huyện

Thứ Tư, ngày 10/01

2

Đ/c Lưu Quang Tuyển – PCT TT HĐND huyện

Thứ  Hai, ngày 12/02

3

Đ/c Triệu Đức Hạnh – Chủ tịch HĐND huyện

Thứ Ba, ngày 12/3

4

Đ/c Trần Xuân Sang – PCT HĐND huyện

Thứ Ba, ngày 10/4

5

Đ/c Lưu Quang Tuyển – PCT TT HĐND huyện

Thứ  Năm,  ngày 10/5

6

Đ/c Triệu Đức Hạnh – Chủ tịch HĐND huyện

Thứ Hai,  ngày 11/6

7

Đ/c Trần Xuân Sang – PCT HĐND huyện

Thứ Ba,  ngày 10/7

8

Đ/c Lưu Quang Tuyển – PCT TT HĐND huyện

Thứ Sáu, ngày 10/8

9

Đ/c Triệu Đức Hạnh – Chủ tịch HĐND huyện

Thứ hai, ngày 10/9

10

Đ/c Trần Xuân Sang – PCT HĐND huyện

Thứ Tư,  ngày 10/10

11

Đ/c Lưu Quang Tuyển – PCT TT HĐND huyện

Thứ Hai,  ngày 12/11

12

Đ/c Triệu Đức Hạnh – Chủ tịch HĐND huyện

Thứ hai, ngày 10/12

         

          - Địa điểm tiếp công dân tại trụ sở tiếp dân của UBND huyện

          - Tham gia buổi tiếp công dân có đại diện các ban và lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.

           Thường trực HĐND huyện trân trọng thông báo./.

  

THÔNG BÁO

Lịch lãnh đạo UBND huyện tiếp công dân và thành phần lãnh đạo, cán bộ các đơn vị tham gia tiếp công dân năm 2018

(kể từ ngày 05/01/2018 đến 20/12/2018) 

 

I. Lịch lãnh đạo UBND huyện tiếp công dân  

 

TT

Họ và tên

Thời gian

1

Đ/c Vũ Tiến Duật- PCT UBND huyện

Sáng thứ Sáu,  ngày 05/01

2

Đ/c Nguyễn Thanh Hà - PCT TT UBND huyện

Sáng thứ Hai,  ngày 22/01

3

Đ/c Nguyễn Đức Tiến - Chủ tịch UBND huyện

Sáng thứ Hai,  ngày 05/02

4

Đ/c Vũ Tiến Duật- PCT UBND huyện

Sáng thứ  Tư, ngày 21/02

5

Đ/c Nguyễn Thanh Hà - PCT TT UBND huyện

Sáng thứ Hai,  ngày 05/3

6

Đ/c Nguyễn Đức Tiến - Chủ tịch UBND huyện

Sáng thứ Ba,  ngày 20/3

7

Đ/c Vũ Tiến Duật- PCT UBND huyện

Sáng thứ Năm,  ngày 05/4

8

Đ/c Nguyễn Thanh Hà - PCT TT UBND huyện

Sáng thứ Sáu,  ngày 20/4

9

Đ/c Nguyễn Đức Tiến - Chủ tịch UBND huyện

Sáng thứ Hai,  ngày 07/5

10

Đ/c Vũ Tiến Duật- PCT UBND huyện

Sáng thứ Hai,  ngày 21/5

11

Đ/c Nguyễn Thanh Hà - PCT TT UBND huyện

Sáng thứ Ba,  ngày 05/6

12

Đ/c Nguyễn Đức Tiến - Chủ tịch UBND huyện

Sáng thứ Tư,  ngày 20/6

13

Đ/c Vũ Tiến Duật- PCT UBND huyện

Sáng thứ Năm,  ngày 05/7

14

Đ/c Nguyễn Thanh Hà - PCT TT UBND huyện

Sáng thứ Sáu,  ngày 20/7

15

Đ/c Nguyễn Đức Tiến - Chủ tịch UBND huyện

Sáng thứ Hai,  ngày 06/8

16

Đ/c Vũ Tiến Duật- PCT UBND huyện

Sáng thứ Hai, ngày 20/8

17

Đ/c Nguyễn Thanh Hà - PCT TT UBND huyện

Sáng thứ Tư,  ngày 5/9

18

Đ/c Nguyễn Đức Tiến - Chủ tịch UBND huyện

Sáng thứ Năm,  ngày 20/9

19

Đ/c Vũ Tiến Duật- PCT UBND huyện

Sáng thứ Sáu,  ngày 5/10

20

Đ/c Nguyễn Thanh Hà - PCT TT UBND huyện

Sáng thứ  Hai, ngày 22/10

21

Đ/c Nguyễn Đức Tiến - Chủ tịch UBND huyện

Sáng thứ Hai,  ngày 5/11

22

Đ/c Nguyễn Thanh Hà - PCT TT UBND huyện

Sáng thứ Ba,  ngày 20/11

23

Đ/c Vũ Tiến Duật- PCT UBND huyện

Sáng thứ Tư,  ngày 5/12

24

Đ/c Nguyễn Đức Tiến - Chủ tịch UBND huyện

Sáng thứ  Năm, ngày 20/12

  

II. Thành phần tham gia các buổi tiếp công dân có lãnh đạo, cán bộ các đơn vị: 

 

1. Thanh tra huyện:  Đ/c Nguyễn Văn Hữu - Q. Chánh thanh tra huyện.

 2. Văn phòng UBND huyện:

- Đ/c Trần Phương Thảo - Phó Chánh VP HĐND và UBND huyện.

 - Đ/c Trần Trọng Hải - Chuyên viên VP HĐND và  UBND huyện.  

3. Phòng Tài nguyên MT: Đ/c Nguyễn Xuân Hưởng - Trưởng Phòng  

TNMT. 

4. Phòng LĐTBXH: Đ/c Lê Thị Hồng Ánh - Trưởng Phòng LĐTBXH.  

5. Phòng Tư pháp:  Đ/c Vũ Đức Lợi – Trưởng phòng Tư pháp  

6. Công an huyện: Đ/c Trần Mạnh Tùng - Đội an ninh - Công an huyện. 

 7. Văn phòng Huyện ủy: 01 đ/c lãnh đạo Văn phòng HU  

8. Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy: 01 đ/c Lãnh đạo UBKT HU  

UBND huyện yêu cầu:  

- Công an huyện phân công cán bộ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại các buổi tiếp công dân;

- UBND thị trấn cử cán bộ dân phòng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại các buổi tiếp công dân.

- Một số đơn vị: Phòng Nội vụ, Công Thương, Tài nguyên MT, Nông nghiệp PTNT, VP HĐND và UBND huyện phân công lãnh đạo, cán bộ tham gia tiếp công dân khi có yêu cầu.

  UBND huyện trân trọng thông báo./.

   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3332793
Đang online: 53