TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
 Lịch tiếp dân
 Lịch thường trực HĐND - UBND huyện tiếp công dân năm 2017
 

THÔNG BÁO

   Lịch thường trực HĐND huyện tiếp công dân năm 2017

     Từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2017

TT

Họ và tên

Thời gian

1

Đ/c Trần Xuân Sang – PCT HĐND huyện

Thứ ba,

 ngày 10/01/2017

2

Đ/c Lưu Quang Tuyển – PCT TT HĐND huyện

Thứ  Sáu,

ngày 10/02/2017

3

Đ/c Triệu Đức Hạnh – Chủ tịch HĐND huyện

Thứ sáu,

ngày 10/3/2017

4

Đ/c Trần Xuân Sang – PCT HĐND huyện

Thứ Hai,

ngày 10/4/2017

5

Đ/c Lưu Quang Tuyển – PCT TT HĐND huyện

Thứ Tư,

 ngày 10/5/2017

6

Đ/c Triệu Đức Hạnh – Chủ tịch HĐND huyện

Thứ Hai,

 ngày 12/6/2017

7

Đ/c Trần Xuân Sang – PCT HĐND huyện

Thứ Hai,

 ngày 10/7/2017

8

Đ/c Lưu Quang Tuyển – PCT TT HĐND huyện

Thứ Năm,

ngày 10/8/2017

9

Đ/c Triệu Đức Hạnh – Chủ tịch HĐND huyện

Thứ hai,

ngày 11/9/2017

10

Đ/c Trần Xuân Sang – PCT HĐND huyện

Thứ ba,

 ngày 10/10/2017

11

Đ/c Lưu Quang Tuyển – PCT TT HĐND huyện

Thứ sáu,

 ngày 10/11/2017

12

Đ/c Triệu Đức Hạnh – Chủ tịch HĐND huyện

Thứ hai,

ngày 11/12/2017

 THÔNG BÁO

   Lịch lãnh đạo UBND huyện tiếp công dân năm 2017

 

     Từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2017 

 

TT

Họ và tên

Thời gian

1

Đ/c Nguyễn Đức Tiến - Chủ tịch UBND huyện

Thứ Năm,

 ngày 5/01/2017

2

Đ/c Nguyễn Thanh Hà - PCT TT UBND huyện

Thứ  Sáu,

ngày 20/01/2017

3

Đ/c Vũ Tiến Duật - PCT UBND huyện

Thứ Hai,

ngày 6/02/2017

4

Đ/c Nguyễn Đức Tiến - Chủ tịch UBND huyện

Thứ Hai,

ngày 20/02/2017

5

Đ/c Nguyễn Thanh Hà - PCT TT UBND huyện

Thứ Hai,

 ngày 6/3/2017

6

Đ/c Vũ Tiến Duật - PCT UBND huyện

Thứ Hai,

 ngày 20/3/2017

7

Đ/c Nguyễn Đức Tiến - Chủ tịch UBND huyện

Thứ Tư,

 ngày 5/4/2017

8

Đ/c Nguyễn Thanh Hà - PCT TT UBND huyện

Thứ Năm, ngày 20/4/2017

9

Đ/c Vũ Tiến Duật - PCT UBND huyện

Thứ sáu,

ngày 5/5/2017

10

Đ/c Nguyễn Đức Tiến - Chủ tịch UBND huyện

Thứ Hai,

 ngày 22/5/2017

11

Đ/c Nguyễn Thanh Hà - PCT TT UBND huyện

Thứ Hai,

 ngày 5/6/2017

12

Đ/c Vũ Tiến Duật - PCT UBND huyện

Thứ Ba,

ngày 20/6/2017

13

Đ/c Nguyễn Đức Tiến - Chủ tịch UBND huyện

Thứ Tư,

ngày 5/7/2017

14

Đ/c Nguyễn Thanh Hà - PCT TT UBND huyện

Thứ Năm,

ngày 20/7/2017

15

Đ/c Vũ Tiến Duật - PCT UBND huyện

Thứ Hai,

ngày 7/8/2017

16

Đ/c Nguyễn Đức Tiến - Chủ tịch UBND huyện

Thứ Hai,

ngày 21/8/2017

17

Đ/c Nguyễn Thanh Hà - PCT TT UBND huyện

Thứ 3,

ngày 5/9/2017

18

Đ/c Vũ Tiến Duật - PCT UBND huyện

Thứ Tư,

ngày 20/9/2017

19

Đ/c Nguyễn Đức Tiến - Chủ tịch UBND huyện

Thứ Năm,

ngày 5/10/2017

20

Đ/c Nguyễn Thanh Hà - PCT TT UBND huyện

Thứ Sáu,

 ngày 20/10/2017

21

Đ/c Vũ Tiến Duật - PCT UBND huyện

Thứ Hai,

 ngày 6/11/2017

22

Đ/c Nguyễn Đức Tiến - Chủ tịch UBND huyện

Thứ Hai,

ngày 20/11/2017

23

Đ/c Nguyễn Thanh Hà - PCT TT UBND huyện

Thứ 3,

ngày 5/12/2017

24

Đ/c Vũ Tiến Duật - PCT UBND huyện

Thứ Tư,

 ngày 20/12/2017

Tham gia các buổi tiếp công dân có lãnh đạo các đơn vị:

1. Thanh tra huyện:  Đ/c Nguyễn Văn Hữu - Q. Chánh thanh tra huyện.

2. Văn phòng UBND huyện:

- Đ/c Nguyễn Văn Sinh - Chánh VP HĐND và UBND huyện

- Đ/c Trần Phương Thảo - Phó Chánh VP HĐND và UBND huyện.

- Đ/c Trần Trọng Hải - Chuyên viên VP HĐND và  UBND huyện.

3. Phòng Tài nguyên MT: Đ/c Nguyễn Xuân Hưởng - Trưởng Phòng TNMT.

4. Phòng LĐTBXH: Đ/c Lê Thị Hồng Ánh - Trưởng Phòng LĐTBXH.

5. Phòng Tư pháp:  Đ/c Vũ Đức Lợi – Trưởng phòng Tư pháp

6. Công an huyện: Đ/c Trần Mạnh Tùng - Đội an ninh - Công an huyện.

7. Văn phòng Huyện ủy: 01 đ/c lãnh đạo Văn phòng HU

8. Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy: 01 đ/c Lãnh đạo UBKT HU

 UBND huyện yêu cầu:

 - Công an huyện phân công cán bộ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại các buổi tiếp công dân;

- UBND thị trấn cử cán bộ dân phòng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại các buổi tiếp công dân.

- Một số đơn vị: Phòng Nội vụ, Công Thương, Nông nghiệp PTNT, VP HĐND và UBND huyện phân công lãnh đạo, cán bộ tham gia tiếp công dân khi có yêu cầu.

 HĐND-UBND huyện trân trọng thông báo./.                                                                                    

   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3128536
Đang online: 96