TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Skip Navigation Links.
  Nhập từ khóa:
 Các xã thị trấn
 Đảng bộ xã Nam Hoa Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020
(+) Xem trước khi in

 

Với mục tiêu đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát huy sức mạnh tổng hợp và tinh thần đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 (khóa XI), đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền, MTTQ, các đoàn thể. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh. Khai thác và phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế nhanh và bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng dịch vụ; công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa với tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng phù hợp với quy hoạch chung của huyện, hướng tới mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2020, ngày 06-07/6/2015 Đại hội Đảng bộ xã Nam Hoa lần thứ XXI chính thức khai mạc.

Đồng chí Vũ Đức Hạnh - TUV - Bí thư huyện ủy tặng hoa chúc mừng

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Đức Hạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Bí thư huyện ủy; đồng chí Lưu Quang Tuyển - TVHU - Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy, đồng chí Nguyễn Anh Cương - TVHU - Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Minh - TVHU - Trưởng Công an huyện, các đồng chí trong đoàn công tác chỉ đạo Đại hội của huyện và đại diện người con quê hương Nam Hoa đang công tác tại huyện.

5 năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng Đảng bộ và nhân dân xã Nam Hoa đã phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực....

Báo cáo chính trị của Đảng bộ cho thấy, thành công lớn nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nam Hoa nhiệm kỳ 2010-2015 là đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức 6 chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội lần thứ XX đề ra. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, năng lực lãnh đạo có nhiều đổi mới. Chủ động xây dựng, ban hành và tập trung chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt việc triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề theo sự chỉ đạo của Huyện ủy, tạo nên những chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cùng với việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Nghị quyết TW4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đảng ủy đã coi trọng đổi mới công tác chính trị tư tưởng, tổ chức, cán bộ; quy hoạch, đánh giá, đào tạo, sử dụng, luân chuyển cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát. Vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ủy và các tổ chức Đảng được củng cố và nâng cao. Số tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh được giữ vững và phát huy. Hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền xã từng bước được nâng lên. Công tác dân vận, hoạt động của mặt trận tổ quốc và một số đoàn thể có tiến bộ mới theo hướng tiếp tục cụ thể hoá các chương trình công tác trọng tâm của BCH Đảng bộ xã để triển khai thực hiện có kết quả. Kinh tế tiếp tục ổn định và có bước phát triển. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực. Sản xuất nông nghiệp đã dần chuyển đổi từ gieo mạ, cấy lúa sang gieo sạ và ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất đem lại kết quả khá. Công tác quy hoạch và xúc tiến đầu tư được tăng cường. Nhiều công trình được đầu tư xây dựng, phục vụ kịp thời cho sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt theo dự toán giao. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội được quan tâm và tiếp tục có bước phát triển, sự nghiệp giáo dục đào tạo có bước phát triển mới về quy mô chất lượng. Các hoạt động văn hóa thể dục thể thao được duy trì, sự nghiệp y tế có chuyển biến khá, các chính sách xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân được cải thiện, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Quốc phòng - An ninh được tăng cường củng cố hoạt động có hiệu quả.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Đức Hạnh - TUV - Bí thư huyện ủy đã đánh giá cao những kết quả và sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nam Hoa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ then chốt về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được cũng còn một số tồn tại, khuyết điểm như trong báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và các ý kiến phát biểu đã nêu. Trong thời gian qua Huyện ủy, UBND huyện và Đảng ủy đã tập trung cao độ chỉ đạo giải quyết một số vấn đề tồn tại phát sinh, ổn định tình hình trong nội bộ Đảng, phục vụ việc triển khai Đại hội theo kế hoạch. Để rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới đồng chí mong rằng các đồng chí trong BCH Đảng bộ khóa mới được Đại hội lựa chọn bầu ra phải nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI đã đề ra.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa XXI

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV gồm 07 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết có khả năng đóng góp tích cực để Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV và thống nhất phương hướng, mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2015-2020.

Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XXI nhiệm kỳ 2015-2020

Những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ tới còn hết sức nặng nề, Đại hội Đảng bộ xã Nam Hoa lần thứ XXI kêu gọi toàn Đảng bộ và nhân dân trong xã tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng và những kết quả đạt được, tăng cường đoàn kết thống nhất, chung sức chung lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra, quyết tâm xây dựng xã Nam Hoa ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân./.

Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Nam Định tiếp xúc cử tri tại Nam Trực
Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy ngày 25/4/2017
Huyện ủy Nam Trực tổ chức hội nghị giao ban miền quý II năm 2017 tới Bí thư chi bộ khu dân cư các xã, thị trấn
Hội đồng giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực tham quan Khu đô thị thị trấn Lâm, huyện Ý Yên.
Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Nam Trực phối hợp với Trường chính trị Trường Chinh tổ chức bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính K60 B1 (khoá 10)
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nam Trực tổ chức hội nghị sơ kết quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017
Xã Nam Dương tổ chức lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Trường Mầm non Nam Dương
Ban Tuyên giáo huyện ủy Nam Trực tổ chức Hội nghị Công tác tuyên giáo, Báo cáo viên và Cộng tác viên dư luận xã hội định kỳ tháng 4/2017
Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” họp triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017
Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2017 huyện Nam Trực tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017
12345678910...