TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Skip Navigation Links.
  Nhập từ khóa:
 Các xã thị trấn
 Đại hội Đảng bộ xã Nghĩa An lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020
(+) Xem trước khi in

 

 Sáng ngày 09 tháng 6 năm 2015, tại hội trường UBND xã Nghĩa An, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Nghĩa An lần thứ XIII (Nhiệm kỳ 2015-2020) chính thức khai mạc.

Quang cảnh Đại hội

Dự hội nghị có đồng chí Triệu Đức Hạnh - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, đồng chí Lưu Văn Tuyển - TVHU - Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy, các đồng chí trong đoàn công tác của huyện uỷ, lãnh đạo một số ban ngành đoàn thể của huyện, các đồng chí lãnh đạo đảng uỷ, HĐND, UBND các ban ngành đoàn thể trong xã, đại diện con em quê hương đang công tác tại huyện, các Đảng viên từ 50 năm tuổi đảng trở lên, các đồng chí nguyên là lãnh đạo xã đã nghỉ hưu qua các thời kỳ, các đồng chí nguyên là sỹ quan cao cấp nghỉ hưu tại địa phương, cùng 220 Đại biểu được bầu ra từ các Chi bộ là những cán bộ đảng viên tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ, niềm tin của 479 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội.

Đồng chí Phan Văn Mai - Bí thư Đảng bộ xã Nghĩa An đọc diễn văn khai mạc đại hội

Tại Đại hội đồng chí Phan Văn Mai - Bí thư Đảng bộ xã Nghĩa An đã đọc diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Nghĩa An lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020      

Báo cáo chính trị tại Đại hội do đồng chí Phạm Văn Hạnh - Phó Bí thư TT Đảng bộ xã Nghĩa An nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII trong điều kiện có những thuận lợi cơ bản, song vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. Với tinh thần đoàn kết xây dựng, ý chí quyết tâm, năng động sáng tạo, phát huy thành tựu, kinh nghiệm của nhiều nhiệm kỳ, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo. Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Huyện ủy, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị. Đảng bộ đã đạt nhiều thành tích quan trọng trên các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể vững mạnh. Đặc biệt Đảng bộ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ then chốt về công tác xây dựng Đảng. Trọng tâm là triển khai thực hiện Nghị  quyết Trung ương 4 khóa XI  về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chú trọng đẩy mạnh việc làm theo bác qua những hành động thiết thực, cụ thể góp phần ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ Đảng viên. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc, số chi bộ đạt TSVM, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đều đạt ở mức cao, công tác đảng viên được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 51 quần chúng ưu tú vào Đảng. Bên cạnh đó công tác xây dựng chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, mang lại hiệu quả cao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra trong nhiệm kỳ. Trên lĩnh vực phát triển xã hội, cơ cấu kinh tế, phương thức sản xuất có những chuyển biến tích cực như mở rộng diện tích gieo xạ; diện tích gieo cấy vụ chiêm hàng năm duy trì 465,04 ha, năng xuất bình quân đạt từ 59 tạ đến 62 tạ/ha. Vụ mùa diện tích gieo cấy duy trì 453ha năng xuất đạt từ 45 tạ đến 51 tạ/ha. Hàng năm đạt tổng sản lượng lương thực 5000 đến 5200 tấn. Diện tích lạc xuân 90 ha, năng xuất ước đạt 35 tạ/ha, sản lượng 315 tấn. Cây đậu tương hè thu 40 ha, năng xuất 15 tạ/ha, đạt sản lượng 60 tấn. Cây ngô đông trồng 45 ha, ước đạt năng xuất 40 tạ/ha, đạt sản lượng 180 tấn. Kết quả lĩnh vực sản xuất nông nghiệp năm cuối nhiệm kỳ ước đạt bình quân đạt 87 triệu đồng/ha canh tác. Công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm hàng năm không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, đàn lợn nái hàng năm duy trì từ 300 đến 350 con, lượng xuất chuồng khoảng 50 tấn lợn sữa, lợn thịt duy trì từ 1400 con đến 1450 con, sản lượng xuất chuồng 300 tấn lợn hơi. Đàn gia cầm có từ 20 nghìn đến 25 nghìn con, sản lượng xuất chuồng khoảng 60 tấn. Đàn trâu bò có 300 con đến 350 con. Nuôi trồng thủy sản: 40 ha mặt nước, doanh thu ước đạt 2 tỷ đồng. Chương trình xây dựng NTM  được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt BCH Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM , hoàn thành quy hoạch sản xuất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất phù hợp với tình hình thực tế của xã, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trước mắt và lâu dài. Đến nay xã đã đạt 11/19 tiêu chí. Các lĩnh vực văn hoá xã hội tiếp tục có bước phát triển,  Đến nay  toàn xã đã có 10/24 xóm được công nhận  là xóm văn hóa, tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 70 %, phong trào thể dục thể thao có chiều hướng phát triển tốt, cơ sở văn hóa, nhà văn hóa sân vận động được đầu tư.  Về công tác giáo dục - y tế, các nhà trường trong xã hàng năm hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học. Chất lượng giảng dạy và học tập ngày một nâng cao. Cở sở vật chất của các nhà trường được trú trọng đầu tư. Ngành y tế đã thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, công tác phòng bệnh và công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Hàng năm không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn xã. các chính sách xã hội được quan tâm chỉ đạo đầy đủ kịp thời, đời sống nhân dân được cải thiện nhiều mặt, số hộ nghèo giảm xuóng còn 6,5%, công tác quốc phòng an ninh được tăng cường, an ninh chính trị an toàn xã hội được giữ vững ..vv.

Từ những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ xã Nghĩa An cũng đề ra phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới là; Phấn đấu hàng năm có trên 85% chi bộ đạt TSVM và hoàn thành tốt nhiệm vụ, có trên 90% đảng viên được đánh giá đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ đạt TSVM, chính quyền vững mạnh; các đoàn thể đạt khá trở lên. Hoàn thành công tác chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Mỗi năm kết nạp từ 8 đến 10 quần chúng ưu tú vào Đảng, phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp 50 đảng viên. Mỗi năm hoàn thành từ 1 đến 2 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 xã hoàn thành xây dựng Nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2020 đạt 65 triệu đồng. Giá trị sản phẩm và vượt dự toán huyện giao. Mỗi năm có từ 1 đến 2 xóm được công nhận mới đạt chuẩn văn hóa; đến năm 2020 có trên 90% số xóm đạt xóm văn hóa; tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt 85%. Thực hiện chủ chương sát nhập 2 trường THCS thành một trường theo Nghị quyết số 17-NQ/HU của Huyện ủy. Phấn đấu 2 trường mầm non đạt chuẩn giai đoạn 2, tỷ lệ học sinh thi đỗ vào lớp 10 công lập và các loại hình đào tạo đạt 90%.Tỷ lệ hộ dân tham gia BHYT đến 2020 đạt trên 80%. Phấn đấu đạt chuẩn quốc gia về y tế theo tiêu chí xây dựng NTM. Giảm tỷ xuất sinh hàng năm từ 0,15% đến  0,20%. Triển khai thực hiện đầy đủ chính sách xã hội ở địa phương. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1% đến 1,5% hàng năm theo tiêu chuẩn 2015-2020. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 đạt trên 60%. Hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương; hoàn thành chỉ tiêu giao quân hàng năm. Giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, không để các vụ việc bất ngờ xảy ra; không có các vụ án nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Đồng chí Triệu Đức Hạnh - Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đ/c Triệu Đức Hạnh - Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương, chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Nghĩa An đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, chỉ rõ những mặt còn tồn tại và giao nhiệm vụ cho Đảng bộ và nhân dân xã Nghĩa An trong nhiệm kỳ tới trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, lĩnh vực phát triển Kinh tế - Văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng nông thôn mới…

Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XIII nhiệm kỳ 2015-2020

Tại Đại hội các đại biểu đã bầu ra BCH Đảng bộ xã khoá XIII nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 đồng chí và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV.

Huyện Nam Trực sẵn sàng cho ngày hội hiến máu năm 2018
Phong trào xây dựng “Tuyến đường hoa” gắn với xây dựng khu dân cư văn hóa nông thôn mới trên địa bàn huyện Nam Trực
Hội Nông dân huyện Nam Trực tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và hoa màu vụ xuân năm 2018
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nam Trực triển khai tuyên truyền vận động hội viên ký cam kết thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ban Chỉ đạo xây dựng Khu dân cư Văn hóa Nông thôn mới huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018
Thường trực HĐND huyện Nam Trực tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 03 năm 2018 triển khai kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện
Vui sao ngày hội lên đường làm nghĩa vụ quân sự
Rộn ràng ngày hội tòng quân năm 2018
Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng khoá 1 năm 2018 cho đoàn viên ưu tú sẵn sàng nhập ngũ năm 2018
12345678910...