TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Skip Navigation Links.
  Nhập từ khóa:
 Huyện ủy UBND
 Huyện Nam Trực tổng kết sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2015; triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2016
(+) Xem trước khi in

 

 Chiều ngày 26/5/2016, tại phòng họp số 1 UBND huyện, huyện Nam Trực tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2015, triển khai sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2016. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Thường vụ huyện ủy, PCT TT UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện, trưởng ban nông nghiệp các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Tại hội nghị đồng chí Vũ Văn Thắng - HUV, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện đã trình bày báo cáo kết quả sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2015, triển khai sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2016. Vụ mùa, vụ đông năm 2015 được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, sự nỗ lực của ngành nông nghiệp và các hộ nông dân nên đã đạt được kết quả khá toàn diện. Cây lúa chiếm diện tích là 9.046 ha đạt năng suất bình quân 53,13 tạ/ha, tăng 0,63 tạ/ha so với vụ mùa năm 2014 và là vụ được mùa nhất của huyện trong nhiều năm trở lại đây. Tổng sản lượng lúa đạt 48.061 tấn. Rau màu hè thu cây lạc đạt năng suất 25,7 tạ/ha, ngô đạt 44,5 tạ/ha. Về sản xuất vụ đông diện tích đạt 1.310 ha, giá trị bình quân đạt 69,4 triệu đồng/ha. Chăn nuôi được duy trì và tăng trưởng khá. Công tác thú y được tập trung theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh trong khu vực và trên địa bàn huyện, tăng cường kiểm soát giết mổ lưu thông sản phẩm chăn nuôi đảm bảo phòng dịch và an toàn thực phẩm.

Sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2015 huyện Nam Trực có kế hoạch gieo trồng 9050 ha cây lúa, 360 ha cây màu hè thu và trồng 1300 ha cây vụ đông.  Để sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2016 giành thắng lợi huyện Nam Trực sẽ chủ động, tích cực khắc phục khó khăn, bán sát diễn biến của thời tiết, chủ động các giải pháp kỹ thuật và tổ chức sản xuất vụ mùa, vụ đông gắn với việc thực hiện các nội dung tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển nhanh các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa mùa, trồng các cây vụ đông trong khung thời vụ tốt nhất và đạt kết quả cao. Về chăn nuôi phấn đấu đàn lợn là 71.000 con, đàn trâu bò là 5.200 con, đàn gia cầm là 706.000 con, sản lượng thịt hơi các loại đạt 18.000 tấn. Huyện cũng đề ra các giải pháp, nhiệm vụ tập trung thực hiện để vụ mùa, vụ đông giành thắng lợi là tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền và vai trò quản lý nhà nước tại địa phương, thực hiện các biện pháp thủy lợi và phòng chống thiên tai, thực hiện tốt các biện pháp thâm canh bảo vệ cây trồng. trong đó cơ cấu giống tập trung lựa chọn các giống có thời gian sinh trưởng ngắn, lúa lai chiếm 10- 15% diện tích, lúa thuần chiếm 85-90% diện tích. Quan điểm chỉ đạo là gieo cấy lúa mùa càng sớm càng tốt trong điều kiện thời tiết bình thường hoàn thành gieo cấy xong trước ngày 20/7/2016, trồng, chăm sóc cây màu hè thu trên đất màu truyền thống làm tiền đề cho sản xuất cây vụ đông và tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT….

Tại hội nghị ban nông nghiệp các xã, các cơ quan ngành nông nghiệp cũng trình bày những khó khăn, tồn tại trong sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2015 và chủ động có kế hoạch chỉ đạo theo quan điểm của huyện cho vụ mùa vụ đông năm 2016

Đ/c Nguyễn Thanh Hà - TVHU, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Thường vụ huyện ủy, PCT TT UBND huyện đã đánh giá những kết quả nổi bật trong sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2015, đ/c cũng nêu 3 điểm còn tồn tại trong chỉ đạo sản xuất là còn đưa giống Bắc thơm số 7 vào gieo cấy dẫn đến tình trạng lúa bị bạc lá, công tác kiểm tra thuốc BVTV còn chưa chặt chẽ, tỷ lệ tiêm phòng vụ thu còn đạt thấp. Để dành 1 vụ mùa, vụ đông thắng lợi, đ/c yêu cầu các ngành, các xã, thị trấn chủ động điều hành các khâu lấy nước, làm đất và thời điểm gieo cấy. Cùng với làm tốt việc lấy nước phải chủ động hợp đồng với các chủ máy trong khâu làm đất và tập trung gieo mạ dược từ ngaỳ 25-30/6/2016. Phòng NN&PTNT huyện tham mưu UBND huyện làm việc với Sở Khoa học Công nghệ mở rộng các diện tích cây khoai tây giống mới và tham mưu liên kết tiêu thụ sản phẩm vụ mùa, vụ đông. Về chăn nuôi duy trì tổng đàn, chỉ đạo tốt công tác tiêm phòng, kiểm tra, xem xét và đề nghị công nhận các các trang trại chăn nuôi để bà con có điều kiện vay vốn nhà nước để đầu tư.

Đối với ban nông nghiệp các xã, thị trấn, đ/c yêu cầu tập trung xây dựng kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông, tham mưu cho đảng ủy xây dựng nghị quyết về triển khai sản xuất và thực hiện đúng chức năng là dự tính dự báo sâu bệnh, chuyển giao KHKT. Đ/c cũng nêu rõ nhiệm vụ cụ thể cho các ngành khối nông nghiệp và toàn huyện tập trung đôn đốc chỉ đạo đại hội HTX và tập trung công tác xây dựng NTM.

Thu Thủy - Đài phát thanh huyện

Huyện Nam Trực sẵn sàng cho ngày hội hiến máu năm 2018
Phong trào xây dựng “Tuyến đường hoa” gắn với xây dựng khu dân cư văn hóa nông thôn mới trên địa bàn huyện Nam Trực
Hội Nông dân huyện Nam Trực tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và hoa màu vụ xuân năm 2018
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nam Trực triển khai tuyên truyền vận động hội viên ký cam kết thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ban Chỉ đạo xây dựng Khu dân cư Văn hóa Nông thôn mới huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018
Thường trực HĐND huyện Nam Trực tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 03 năm 2018 triển khai kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện
Vui sao ngày hội lên đường làm nghĩa vụ quân sự
Rộn ràng ngày hội tòng quân năm 2018
Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng khoá 1 năm 2018 cho đoàn viên ưu tú sẵn sàng nhập ngũ năm 2018
12345678910...