TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Skip Navigation Links.
  Nhập từ khóa:
 UB MTTQ và các Đoàn thể
 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nam Trực tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2016, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2017
(+) Xem trước khi in

 

  Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nam Trực tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2016, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2017 

        Ngày 12/01/2017Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nam Trực tổ chức hội nghị lần thứ 7, khoá XVII, nhiệm kỳ 2014-2019 tổng kết công tác mặt trận năm 2016 và triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2017. Đ/c Bùi Quang Vinh - TVHU, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện chủ trì hội nghị. Về dự có đ/c Trần Thị Thuỷ - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đ/c Lê Quang Huy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đ/c Nguyễn Anh Cương - TVHU, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, lãnh đạo một số Ban ngành đoàn thể của huyện, các đ/c Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các đ/c Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã thị trấn.

 Tại hội nghị đ/c Nguyễn Thế Lưu - HUV, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện trình bày báo cáo tổng kết công tác mặt trận năm 2016, chương trình phối hợp thống nhất  hành động năm 2017. Báo cáo nêu rõ năm 2016 dưới sự  hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, sự phối hợp của chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động theo hướng hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu  nước, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng cuộc các cuộc vận động, gắn với xây dựng nông thôn mới. Vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh. Góp phần tích cực vào thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Về nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2016, Ban Thường trực UB MTTQ huyện cùng các tổ chức thành viên tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, các đoàn viên, hội viên về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia “Xây dựng nông thôn mới”, triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã tổ chức ký giao ước thi đua thực hiện chương trình “Xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020; trên cơ sở đó, các đơn vị đã cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Cũng trong năm 2016 thực hiện chương trình an sinh xã hội và chăm lo tết cho người nghèo. Nhân dịp tết Nguyên đán Bính Thân, Ban thường trực UBMTTQ huyện trích quỹ vì người nghèo của huyện hỗ trợ 266 suất quà cho hộ nghèo ăn tết, quỹ vì người nghèo của  UB MTTQ tỉnh hỗ trợ 15 xuất quà với số tiền  4.500.000 đồng, 10 xuất quà cho các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tai quần đảo Trường Sa với số tiền 10 triệu đồng. Phối hợp với người cao tuổi và chính quyền địa phương tổ chức mừng thọ, tặng quà cho hơn 3.000 cụ với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng trong dịp đầu xuân năm mới. Ngoài ra thực hiện chương trình hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo UB MTTQ huyện đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa  23 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền 460 triệu đồng từ nguồn Xổ số “Vì người nghèo” cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Về công tác phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng và chính quyền vững mạnh. Trong năm 2016, công tác tham gia cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được Ban thường trực UB MTTQ huyện  xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Ngay sau khi hội nghị triển khai công tác bầu cử  Đại biểu quốc hội khoá XIV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của UB MTTQ tỉnh. Ban thường trực UBMTTQ huyện đã tổ chức hội nghị triển khai các văn bản hướng dẫn của TW về việc MTTQ Việt Nam tham gia cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khoá XIV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 với 6 nội dung chính. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành các bước của quy trình hiệp thương, UBMTTQ các cấp đã tổ chức triển khai đảm bảo đúng quy định của pháp luật về tiến độ và thời gian. Đã góp phần thành công của cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ những kết quả đã đạt được trong năm 2016, UB MTTQ huyện cũng đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2017 là: Tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân góp ý tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; trong đó, tập trung triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cụ thể hóa các tiêu chí của cuộc vận động phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương. Triển khai sâu rộng công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyệntiếp tục tập trung tuyên truyển, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; cụ thể hóa các Nghị quyết thành các chương trình hành động. Tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước; tổ chức các hoạt động chào mừng 87 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; duy trì việc tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư. Phối hợp tổ chức tốt các Hội nghị tiếp xúc cử tri; nâng cao chất lượng công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp công tác với các tổ chức thành viên và cơ quan Nhà nước. Tiếp tục triển khai các chương trình giám sát của Mặt trận và hoạt động giám sát theo chuyên đề. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và hoạt động hòa giải ở cơ sở. Củng cố, kiện toàn tổ chức hệ thống Mặt trận các cấp; nâng cao chất lượng công tác Mặt trận và đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận. Phát huy vai trò của các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng; biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến; gương người tốt, việc tốt. Quan tâm theo dõi, nắm tình hình các tôn giáo trên địa bàn huyện. Giúp đỡ, tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật và giáo luật. Phối hợp với các cơ quan hữu quan giải quyết các vấn đề tôn giáo phát sinh. Giúp đỡ UB đoàn kết công giáo huyện tổ chức tốt Đại hội nhiệm kỳ 2016-2021. Triển khai luật tín ngưỡng, tôn giáo tới MTTQ các cấp trong huyện.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Sinh - HUV - Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện thừa uỷ quyền Chủ tịch UBND huyện thông báo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của huyện nhà.

     Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

                Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ, đ/c Trần Thị Thuỷ - Phó chủ tịch UB MTTQ tỉnh và đ/c Lê Quang Huy - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy đã ghi nhận những kết quả mà UB MTTQ các cấp huyện nhà đã đạt được trong năm 2016, đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy đã giao nhiệm vụ cho MTTQ các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên trong thời gian tới, là tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng về Nghị quyết 12 của Đảng, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện, tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - chính trị ở địa phương và tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong vấn đề xây dựng nông thôn mới, làm tốt công tác giám sát phản biện xã hội, quan tâm theo dõi, nắm tình hình các tôn giáo trên địa bàn huyện. Giúp đỡ, tạo điều kiện để tôn giáo hoạt động đúng pháp luật và giáo luật.

     Phát biểu kết luận hội nghị đ/c Bùi Quang Vinh - TVHU, Chủ tịch UBMTTQ huyện yêu trận. cầu trong thời gian tới UB MTTQ các xã thị trấn thực hiện các nhiệm vụ sau mà nhiệm vụ trước mắt là: Chuẩn bị các điều kiện cho tết Đinh Dậu năm 2017; Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền sâu rộng về xây dựng nông thôn mới đây là nhiệm vụ trọng tâm đi vào cụ thể; tiếp tục triển khai vận động phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt chương trình giám sát có hiệu quả, nâng cao năng lực hệ thống mặt trận đáp ứng yêu cầu mới, tập trung củng cố kiện toàn và nâng cao Ban công tác Mặt

        Cũng tại hội nghị các đại biểu đã biểu quyết, xét quyết định công nhận Hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 huyện Nam Trực là thành viên của MTTQ huyện; hội nghị cũng biểu quyết bầu bổ sung 3 đ/c vào Ủy viên UB MTTQ huyện.

   

             Đồng chí Trần Thị Thuỷ - Phó Chủ tịch UB MTTQ  tỉnh trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân

  

Lãnh đạo UB MTTQ huyện trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân 

          Hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2016, triển khai chương trình phối hợp hành động năm 2017 đã có 3 đồng chí được UBTWMTTQ Việt Nam tặng thưởng kỷ niệm chương đã có cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, 2 tập thể và 2 cá nhân được UB MTTQ tỉnh Nam Định tặng bằng khen và 7 tập thể 7 cá nhân được Chủ tịch UB MTTQ huyện tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt Trận năm 2016./.

                                                               Vũ Trưởng - Đài phát thanh huyện

Huyện Nam Trực sẵn sàng cho ngày hội hiến máu năm 2018
Phong trào xây dựng “Tuyến đường hoa” gắn với xây dựng khu dân cư văn hóa nông thôn mới trên địa bàn huyện Nam Trực
Hội Nông dân huyện Nam Trực tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và hoa màu vụ xuân năm 2018
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nam Trực triển khai tuyên truyền vận động hội viên ký cam kết thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ban Chỉ đạo xây dựng Khu dân cư Văn hóa Nông thôn mới huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018
Thường trực HĐND huyện Nam Trực tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 03 năm 2018 triển khai kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện
Vui sao ngày hội lên đường làm nghĩa vụ quân sự
Rộn ràng ngày hội tòng quân năm 2018
Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng khoá 1 năm 2018 cho đoàn viên ưu tú sẵn sàng nhập ngũ năm 2018
12345678910...