TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Skip Navigation Links.
  Nhập từ khóa:
 Huyện ủy - HĐND - UBND
 Ban Thường vụ Huyện uỷ họp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2017, nghe báo cáo về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, công tác quản lý nhà nước về đất đai, công tác nội chính
(+) Xem trước khi in

 

  Ban Thường vụ Huyện uỷ họp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2017, nghe báo cáo về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, công tác quản lý nhà nước về đất đai, công tác nội chính

Ngày 05/5/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy họp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2017, nghe báo cáo về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, công tác quản lý Nhà nước về đất đai, công tác nội chính và bàn một số nội dung về công tác cán bộ. Đồng chí Triệu Đức Hạnh - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, thủ trưởng các cơ quan: Phòng tài nguyên Môi trường, Công Thương, Nội vụ, Văn phòng Huyện ủy.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghe các cơ quan chuyên môn UBND huyện trình bày báo cáo cụ thể, chi tiết các nội dung.

Về kiểm điểm tiến độ triển khai các công trình, dự án trong xây dựng Nông thôn mới của 11 xã, thị trấn còn lại, tập trung vào 9 xã: Nam Mỹ, Tân Thịnh, Nam Toàn, Nghĩa An, Nam Cường, Nam Giang, Bình Minh, Đồng Sơn, Nam Hải. Tổng số 52 công trình có tổng mức đầu tư trên 500 triệu đồng/ công trình, mới chỉ có 13 công trình được thẩm định, phê duyệt và đang triển khai thi công, còn lại 39 công trình đang thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định, nhiều công trình còn gặp khó khăn, đặc biệt là về nguồn vốn.  

Về công tác quản lý Nhà nước về đất đai: Công tác đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở, UBND huyện đang tích cực chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn đo đạc, lập hồ sơ đấu giá trình tỉnh phê duyệt để tổ chức đấu giá QSD đất. Công tác GPMB đang tập trung cho dự án Khu đô thị thị trấn Nam Giang, đã có 171/366 hộ đồng ý phương án bồi thường, hỗ trợ, trả lại đất nông nghiệp (chiếm khoảng 23% tổng diện tích dự án); các khu dân cư tập trung của các xã, qua tham vấn cộng đồng nhận được sự ủng hộ, nhất trí cao của nhân dân. Công tác xử lý vi phạm đất đai mới phát sinh: Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 01/5 trên địa bàn xảy ra 3 vụ vi phạm mới (Nam Giang 02 vụ, Nghĩa An 01 vụ), tuy nhiên đã được xã, thị trấn kịp thời giải quyết; đối với vi phạm của hộ ông Chiến, thị trấn Nam Giang, hộ ông Cương, xã Điền Xá, các địa phương đang tích cực phối hợp với các ngành chuyên môn của huyện hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Công tác xử lý các trường hơp sử dụng đất không hợp phát theo Hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, huyện đang tập trung hướng dẫn thị trấn Nam Giang lập hồ sơ, phương án xử lý đối với các hộ khu vực Tiền Tiến cũ và khu phía Bắc đường Vàng.

Về chủ trương đầu tư một số tuyến giao thông mới từ ngân sách cấp trên gồm 5 tuyến đường, đều có quy mô cấp V đồng bằng: Tuyến đường Thanh Khê (Thanh Khê - Ngưu Trì - Thôn Thượng, xã Nam Cường), chiều dài 3,2 km; đường Hùng Dương (Nam Hùng - Nam Dương) chiều dài 1,3 km; đường cống Ghềnh, xã Nam Hải, chiều dài 0,85 km; đường Bình Sơn chiều dài 3,1 km; tuyến đường Đồng Sơn - Nghĩa Đồng chiều dài 1,6 km.

Về công tác cán bộ: Hội nghị đã nghe kết quả tuyển dụng công chức xã, thị trấn, tình hình cơ cấu các chức danh cán bộ, công chức cấp xã hiện nay; Dự kiến tuyển dụng viên chức một số đơn vị sự nghiệp cấp huyện; Dự kiến điều chuyển công chức chuyên môn theo quy định tại Nghị định 150, 158 của Chính phủ; Thông qua Kế hoạch luân chuyển cán bộ theo chỉ đạo của Tỉnh ủy; Tình hình cán bộ quản lý các đơn vị cần kiện toàn, bổ sung; Tiến độ thực hiện kế hoạch rà soát và xây dựng quy hoạch cán bộ của các đơn vị.

Hội nghị đã thảo luận về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện đảm bảo đúng số lượng, thành phần theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh; bàn giải quyết một số vấn đề liên quan đến Dự án nước sạch xã Nam Thái, Nam Hải; dự án xử lý nước thải làng nghề Bình Yên, xã Nam Thanh; việc cắm cờ Tổ quốc trái quy định tại xã Nghĩa An;…

Đồng chí Triệu Đức Hạnh - Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ đạo:

Giao UBND huyện chỉ đạo cơ quan tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo Nông thôn mới huyện do đồng chí Chủ tịch UBND huyện Trưởng Ban, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế làm Phó ban Thường trực, mời 5 đồng chí Thường vụ Huyện ủy phụ trách miền tham gia Ban chỉ đạo, đồng thời cơ cấu các phòng, ngành, đoàn thể theo quy định. Trong tháng 5/2017, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND - UBND huyện bố trí lịch các đồng chí Thường vụ Huyện ủy phụ trách miền, các đồng chí được phân công phụ trách xã Nông thôn mới nghe các xã, thị trấn báo cáo tiến độ công tác xây dựng nông thôn để bám sát chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện. Về công tác quản lý đất đai: Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn, không để phức tạp, kéo dài; Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện có văn bản quy định về nhiệm vụ, phối hợp của các ngành trong thẩm định, phê duyệt phương án xử lý các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp theo Hướng dẫn 42, 1456 đối với các hộ đơn lẻ; tập trung công tác GPMB các dự án trọng điểm của huyện: Khu đô thị thị trấn Nam Giang, Khu văn hóa thể thao huyện, các khu dân cư tập trung, đường 488,… Các ngành chức năng của huyện đẩy nhanh việc thẩm định phê duyệt về nguồn vốn, báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án xây dựng nông thôn mới của các xã, thị trấn để sớm triển khai, thực hiện dự án. UBND huyện chỉ đạo làm tốt kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông và vệ sinh môi trường tập trung tại các tuyến Tỉnh lộ 490C, Quốc lộ 21, 21B, đường Vàng,…

Đặng Chiến Thắng - Văn phòng Huyện ủy

Thường trực HĐND huyện Nam Trực tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2018
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nam Trực tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2017; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Nam Tiến, nhiệm kỳ 2018-2023
Huyện đoàn Nam Trực tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2018
Uỷ ban nhân dân thị trấn Nam Giang tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Đình làng Vân Chàng
Ban Đại diện Hội người cao tuổi huyện Nam Trực Tổng kết công tác Hội người cao tuổi năm 2017 Phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Huyện ủy Nam Trực tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
UBND huyện Nam Trực tổ chức hội nghị triển khai công tác vệ sinh môi trường tuyến đường 490C và đường Vàng
Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính K62B, khóa 12 huyện Nam Trực
12345678910...