TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Skip Navigation Links.
  Nhập từ khóa:
 Huyện ủy - HĐND - UBND
 UBND huyện Nam Trực họp đánh giá ước tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
(+) Xem trước khi in

 

 UBND huyện Nam Trực họp đánh giá ước tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. 

Ngày 08/6/2017, UBND huyện họp thường kỳ đánh giá ước tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Dự hội nghị có: Đồng chí Triệu Đức Hạnh - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Thường trực HĐND huyện, đồng chí Chủ tịch UB MTTQ huyện, các đồng chí Thành viên UBND huyện, Thủ trưởng các ngành chức năng, Chủ tịch UBND 20 xã, thị trấn.

Theo báo cáo của Văn phòng HĐND-UBND huyện, tình hình kinh tế xã hội ước thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 của huyện tiếp tục duy trì phát triển, nhiều chỉ tiêu đạt khá. Trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới: Năm 2017, dự kiến về đích nông thôn mới từ 7 đến 9 xã (Nam Mỹ, Tân Thịnh, Nghĩa An, Nam Toàn, Nam Cường, Nam Hồng, Đồng Sơn, Bình Minh, Nam Hải). Kết quả đến nay tại 9 xã như sau: Tổng số 51 hạng mục công trình, dự án xây dựng cơ bản, trong đó: Đã làm xong 01 công trình; đang thi công 18 công trình; đã đấu thầu 03 công trình; đã thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật 06 công trình; đã thẩm định nguồn vốn 10 công trình, chưa thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật gồm một số công trình chính như: Trường mầm non Nam Giang; đường Giao Hòa, Trường mầm non Nam Cường; trường mầm non Nam Minh; Trạm y tế, lò đốt rác, chợ Thượng, xã Bình Minh. Chưa triển khai 13 công trình. Hiện nay các địa phương đang triển khai việc lập và hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh xét, công nhận xã đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới. Đối với tiến độ xây dựng nông thôn mới cấp huyện: Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đã xác định đến năm 2019 huyện sẽ đạt chuẩn nông thôn mới, thống nhất phân công nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn của huyện để chủ động tham mưu, có kế hoạch, lộ trình để tổ chức thực hiện. Trước mắt, cần tập trung triển khai một số công việc liên quan đến các tiêu chí xây dựng cơ bản như: Về tiêu chí số 05 Y tế - Văn hóa - Giáo dục: Thiết chế văn hóa (Nhà văn hóa Trung tâm, nhà thi đấu đa năng, bể bơi, sân vận động).  Về tiêu chí số 06 (Sản xuất): Tăng cường phối hợp với các Công ty, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp theo chuỗi tiêu thụ sản phẩm; trên cơ sở thuê ruộng đất của nông dân hoặc phối hợp với nông dân trong từng khâu sản xuất để tiêu thụ sản phẩm (đã và đang triển khai tiêu thụ lúa Bắc thơm số 7 tại HTXNN Nam Thành, xã Đồng Sơn vụ Xuân 2017 đạt 120 mẫu, liên kết với công ty CP Toản Xuân). Về tiêu chí số 07 Môi trường: Chuẩn bị các điều kiện để đầu tư các công trình, dự án: thu gom xử lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại; nước thải của cụm công nghiệp và làng nghề Vân Chàng, Đồng Côi, thị trấn Nam Giang. Hiện nay huyện đang xây dựng Đề án huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019 làm căn cứ để tổ chức thực hiện.

Trên lĩnh vực sản xuất Nông nghiệp đến nay dàn lúa trỗ đạt 85-90%, một số xã đang bắt đầu tổ chức thu hoạch. Năng suất ước đạt 70,25 tạ/ha trở lên. Chăn nuôi thú y do giá cả sụt giảm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập của người chăn nuôi. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt 9.537 tấn, giảm 7,7% so với 6 tháng đầu năm 2016. Tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội HTX NN nhiệm kỳ 2016-2019 gắn với chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012. Đến nay đã tổ chức đại hội được 34 HTXNN, còn lại 02 HTXNN là Nam Minh, Nam Nghĩa chưa tổ chức đại hội. Lĩnh vực Công nghiệp, Xây dựng Giao thông: Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 6 tháng năm 2017 đạt 2.357 tỷ đồng, tăng 12,5% so với 6 tháng đầu năm 2016 và đạt 47,6% kế hoạch giao năm 2017. Quyết liệt giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện: 18/20 xã, thị trấn đã tiến hành vạch sơn, chỉ rõ mốc giải tỏa HLATGT trên các trục đường chính. Các xã đã tiến hành giải tỏa tháo dỡ công trình vật kiến trúc tổng số 12 xã, gồm: Nghĩa An, Nam Cường, Nam Giang, Nam Dương, Bình Minh, Nam Hùng, Hồng Quang, Nam Mỹ, Tân Thịnh, Nam Hồng, Nam Thanh, Nam Hải. Các xã còn lại, gồm 6 xã: Nam Toàn, Đồng Sơn, Nam Thái, Nam Hoa, Nam Tiến, Điền Xá mới chỉ giải tỏa ở mức đảm bảo đường thông hè thoáng. Những xã đã làm tốt điển hình là Nghĩa An, Nam Cường, Nam Dương; tiếp đến là các xã Hồng Quang, Nam Thanh, Nam Giang là các địa phương đã làm quyết liệt nhưng chưa xong; các xã còn lại mới chỉ ra quân chưa có kết quả rõ rệt. Lĩnh vực Tài nguyên môi trường đã điều chỉnh bổ sung quy hoạch các hạng mục công trình phục vụ nông thôn mới.  Có 12 xã gồm Đồng Sơn, Nam Thái, Nam Toàn, Nghĩa An, Nam Tiến, Nam Thắng, Nam Hải, Nam Hoa, Nam Thanh; Hồng Quang, Bình Minh, Nam Lợi. Đã hoàn thành công tác đo đạc, tiếp tục chỉ đạo các ngành, các xã hoàn thành hồ sơ việc xây dựng rãnh dọc áp dụng tại các vị trí đấu khu vực đường Quốc Lộ, Tỉnh Lộ, Huyện lộ và trục xã. Đối với vị trí đường trục xóm việc làm rãnh dọc sau phải phải tính toán cụ thể, linh hoạt. Tổng số tiền dự kiến 49 tỷ đồng (theo giá khởi điểm). Công tác GPMB các dự án: Dự án đường 45m: Hoàn thiện trích đo GPMB; Hoàn thành công tác GPMB phục vụ cho việc thi công các tuyến đường: Bình Sơn, Nam Dương - Nam Hùng; Cống ghềnh Nam Hải, Đồng Sơn - Nghĩa Đồng,... Dự án Khu đô thị thị trấn Nam Giang: Trong tổng số 366 hộ, 184 hộ đồng ý (chiếm tỷ lệ 50,3%); diện tích đã thu được là 2,5 ha/8,6 ha, chiếm 29,1%. Khu văn hóa thể thao huyện: Diện tích 3,5 ha, đã thông qua HĐND huyện tại kỳ họp bất thường, lập hồ sơ trình bổ sung kế hoạch năm 2017. Các khu dân cư tập trung: Các xã đã tổ chức tham vấn ý kiến cộng đồng: xã Tân Thịnh, Nam Cường, Nam Dương, Nam Thanh. Chi nhánh VP ĐKĐĐ tổ chức đo đạc, thiết lập mặt bằng khu dân cư  tập trung tại xã Tân Thịnh. Khu dân cư xã Nam Toàn 100% là đất công, vướng đường vào từ đường S2 đã xin ý kiến tỉnh về chủ trương đầu tư. Xử lý các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp theo HD 42, 1456: Khu vực Tiền Tiến: Tổng 56 hộ (80 thửa), diện tích 10.065,4 m2. Đã hoàn thành việc đo đạc, kiểm đếm. Do khu vực Tiền Tiến chưa có trong danh mục bảng giá của UBND tỉnh, UBND huyện đã lập tờ trình xin phép UBND tỉnh áp dụng đơn giá vị trí tương đương để đảm bảo đúng thực tiễn. Sở Tài chính đã về thẩm định, đồng ý chủ trương của huyện, đang lập hồ sơ. UBND tỉnh đã đồng ý để UBND huyện lập tờ trình đề nghị tỉnh cho điều chỉnh giá đất toàn tuyến. Khu Bắc đường Vàng B: Trung tâm KTCN địa chính tỉnh hoàn thành đo đạc, bàn giao số liệu cho Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ. Tổng số 119 hộ, trong đó 86 hộ có công trình trên đất, 32 hộ chưa có công trình trên đất, DT 12.065 m2. Chi nhánh VP ĐKĐĐ đã phân loại nguồn gốc sử dụng đất, kiểm tra hiện trạng thửa đất. Các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu (theo Nghị quyết HĐND): Đã hoàn tất rà soát tổng hợp tại 20 xã, thị trấn: có 608 trường hợp UBND xã báo cáo đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. UBND huyện đã ban hành Hướng dẫn quy trình, trình tự thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa: Tiến độ các xã: Số hồ sơ xã xét duyệt 22.012 hồ sơ; đã ban hành quyết định cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 10.952; Kế hoạch in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2017 là 16.000; đã in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1.327 (số hộ 526). Lĩnh vực Tài chính: Tổng thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn đến hết ngày 31/5/2017 là 55 tỷ 168 triệu đồng. Loại trừ khoản thu tiền sử dụng đất thì thu ngân sách 36 tỷ 299 triệu đồng đạt 41,16% dự toán; ước 6 tháng Tổng thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn đạt 89.813 triệu đồng, bằng 51,86% dự toán tỉnh giao và huyện giao. Lĩnh vực Văn hoá xã hội duy trì phát triển. Đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội huyện. Tổ chức thực hiện Kế hoạch Đại hội thể dục thể thao lần thứ VIII năm 2017, đến nay toàn huyện đã có 11/20 tổ chức đại hội. Đã phê duyệt và ban hành 354 quy ước, hương ước. Tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục. Tham gia thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 xếp thứ Nhất tỉnh; thi học sinh giỏi TDTT xếp thứ 3 tỉnh. Tổ chức tốt kỳ thi vào lớp 10 năm học 2017-2018. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh phục vụ nhân dân. Đã giải quyết việc làm mới cho 2150 lao động đạt 53%KH. Giải quyết tốt các chế độ chính sách theo quy định. Triển khai các hoạt động tiến tới kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ. Lĩnh vực Nội vụ đã tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã: Đã tiến hành tuyển đặc cách được 03 công chức có trình độ thạc sĩ, đại học loại giỏi và tuyển dụng được 24 công chức, phân công công tác về xã, thị trấn từ ngày 01/6/2017. Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2017, Quy chế hoạt động “Một cửa” sửa đổi. Công tác xây dựng Chính quyền điện tử, gồm: Cổng TTĐT, thư điện tử, một cửa điện tử và văn bản điện tử. Đến nay 2 mục Cổng TTĐT, thư điện tử cơ bản đạt yêu cầu. Kể từ tháng 4/2017 ở cấp huyện không sử dụng văn bản giấy (trừ văn bản mật, văn bản đặc thù). Phấn đấu kể từ 01/7/2017, không gửi văn bản giấy tới các xã, thị trấn. Quốc phòng, an ninh, Thanh tra, Tư pháp: Tổ chức huấn luyện các lực lượng theo kế hoạch.  Rà soát thẩm định đề nghị chi trả cho các đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định số 49, 62 của Thủ tướng Chính phủ. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Chủ động rà soát, tham mưu UBND huyện giải quyết đơn thư KNTC, kiến nghị, đề nghị, phản ánh tồn đọng, phức tạp thuộc thẩm quyền. Tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Triệu Đức Hạnh - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Triệu Đức Hạnh - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục quyết liệt hơn nữa trong công tác giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông, bên cạnh những xã làm tốt, còn có một số xã làm cầm chừng. Việc giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông phải có lộ trình thực hiện đến năm 2020 là phải cơ bản xong trên toàn huyện để lập lại trật tự kỷ cương an toàn giao thông; đồng thời thiết lập hồ sơ quản lý đối với từng hộ trên các tuyến giao thông; UBND huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ có quy định cụ thể trách nhiệm đối với công chức xã phụ trách công tác giao thông. UBND huyện chỉ đạo ngành chuyên môn tham mưu xây dựng quy chế phối hợp trong việc quản lý hành lang đê điều, công trình thủy lợi, giao thông. Quyết liệt hơn nữa trong công tác xây dựng nông thôn mới tại 11 xã, thị trấn và của huyện nhưng phải đảm bảo tiêu chí an ninh trật tự. Ban hành đề án xây dựng nông thôn mới cấp huyện và đề án xây dựng nông thôn mới cấp thôn, xóm gắn với khu dân cư văn hóa. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xử lý nghiêm các vi phạm phát sinh (nếu có), tập trung hoàn thiện các thủ tục hồ sơ đấu giá đất ở, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa và đất ở cho hộ gia đình cá nhân. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận, nhấn mạnh một số công việc trọng tâm cần thực hiện tốt như: Tập trung chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn lúa vụ xuân giành thắng lợi. Chuẩn bị tốt các điều kiện để chuẩn bị sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2017. Phát triển chăn nuôi gắn với thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Thực hiện tốt Đề án phòng chống thiên tai. Hoàn thành tổ chức Đại hội xã viên HTX NN nhiệm kỳ 2016-2019 tại xã Nam Minh, Nam Nghĩa. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng nông thôn mới; phấn đấu có 7 đến 9 xã (Nam Mỹ, Tân Thịnh, Nghĩa An, Nam Toàn, Nam Cường, Nam Hồng, Đồng Sơn, Bình Minh, Nam Hải) được công nhận xã nông thôn mới năm 2017; các xã, thị trấn còn lại đạt thêm từ 2 đến 3 tiêu chí. Ban hành đề án xây dựng nông thôn mới cấp huyện và đề án xây dựng nông thôn mới cấp thôn, xóm gắn với khu dân cư văn hóa. Phối hợp, giúp Chủ đầu tư Sở GTVT triển khai thi công 5 tuyến đường mới, đẩy mạnh công tác thi công các tuyến đường 487, 488, cầu Mỹ Điền,... Thẩm định các dự án công trình, ưu tiên thẩm định các công trình phục vụ xây dựng NTM năm 2017. Tập trung hoàn thành quyết toán Cụm công nghiệp tập trung Đồng Côi giai đoạn I để triển khai dự án giai đoạn II. Quyết liệt thực hiện tốt công tác giải toả các vi phạm hành lang, đảm bảo an toàn giao thông theo đúng Kế hoạch số 26/KH-UBND của UBND huyện. Tập trung cao độ thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trọng điểm của huyện và các công trình, dự án phục vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017, trong đó quyết liệt chỉ đạo hoàn thành cơ bản thu hồi đất GPMB dự án Khu đô thị thị trấn Nam Giang. Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục về đất để triển khai các dự án Cụm công nghiệp tập trung Bình Yên, khu đô thị Nam Giang thứ 2, các công trình thuộc thiết chế văn hóa của huyện (Sân vận động, bể bơi, nhà thi đấu đa năng và các công trình khác thuộc thiết chế). Thực hiện tốt công tác tổ chức đấu giá đất ở năm 2017, phấn đấu đạt 120 tỷ đồng tiền đấu giá đất ở năm 2017. Tập trung xử lý các trường hợp vi phạm đất đai. Ban hành Quyết định phê duyệt phương án xử lý vi phạm theo Hướng dẫn 42 tại các xã, thị trấn đã thực hiện xong công khai tại cơ sở. Tập trung thực hiện kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa trong sản xuất nông nghiệp. Tập trung hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017. Tiến hành tạm thu tiền thuê đất đối với các doanh nghiệp sử dụng đất khi chưa hoàn thiện thủ tục thuê đất tại Cụm công nghiệp tập trung Đồng Côi; đồng thời ra soát các trường hợp thuê đất trên địa bàn huyện để thu và truy thu tiền thuê đất nộp vào NSNN. Thực hiện tốt việc giải ngân, đẩy mạnh các loại hình kinh tế phát triển. Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị KTXH huyện, xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nâng cao độ đồng đều về chất lượng giữa các trường, các ngành học, bậc học. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ. Chuẩn bị tốt nội dung để tổ chức các kỳ họp của HĐND huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định. Xây dựng kế hoạch biên chế năm 2018 và nhu cầu tuyển dụng giáo viên tiểu học, THCS năm 2017. Tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận, trả kết quả 100% số thủ tục hành chính  tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả theo cơ chế một cửa. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của xây dựng Chính quyền điện tử theo kế hoạch đã đề ra. Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển chọn gọi thanh niên nhập ngũ năm 2018. Chủ động rà soát và có kế hoạch giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, phản ánh tồn đọng phức tạp thuộc thẩm quyền chủ tịch UBND huyện. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kịp thời đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước tới cán bộ, đảng viên và nhân dân./.

                                    Nguyễn Văn Sinh - Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

Nam Trực vào xuân
Xuân về trên quê hương Nam Trực
Huyện ủy - HĐND-UBND huyện Nam Trực tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2017, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018
Hội Cựu chiến binh tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Hội, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; sơ kết rút kinh nghiệm hoạt động của Tổ “Cựu chiến binh vì dân”
Lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà phụ nữ nghèo huyện Nam Trực nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
Hội nông dân huyện Nam Trực tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018; sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Ban Tuyên giáo huyện ủy Nam Trực tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khoa giáo năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Thường trực HĐND huyện Nam Trực tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2018
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nam Trực tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2017; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
12345678910...


Skip Navigation Links. Chuong trinh thoi su thu 4 ngay 21-2-2018 tuc ngay mung 6 thang gieng nam Mau Tuat.mp3