TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Skip Navigation Links.
  Nhập từ khóa:
 Huyện ủy - HĐND - UBND
  Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nam Trực tổ chức hội nghị Sơ kết tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
(+) Xem trước khi in

 

          Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nam Trực tổ chức hội nghị Sơ kết tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

 Sáng ngày 13/6/2017 huyện Nam Trực tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng tới Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn với các nội dung: Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; Nghe Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy báo cáo báo cáo về Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng; Triển khai một số vấn đề về công tác cán bộ. Đồng chí Triệu Đức Hạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn; các đồng chí cán bộ các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh theo dõi huyện. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã khái quát một số kết quả nổi bật  mà Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2017, đó là: Công tác xây dựng NTM được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, tích cực đối với 11 xã, thị trấn còn lại, từ các đồng chí lãnh đạo huyện đến cán bộ các phòng, ban, ngành đã bám sát cơ sở, dành nhiều thời gian để hướng dẫn, giúp đỡ, triển khai các nhiệm vụ xây dựng NTM của các địa phương; Công tác quản lý đất đai được tập trung triển khai thực hiện ở cấp huyện và cấp xã: Công tác GPMB được thực hiện khá tốt, cơ bản đảm bảo tiến độ cho một số dự án giao thông và công trình NTM, công tác đấu giá QSD đất được thực hiện tích cực; các vi phạm pháp luật về đất đai được xử lý kịp thời, từ đầu năm 2017 đến nay chỉ còn tồn đọng 03 vụ vi phạm đang được khẩn trương xem xét để xử lý. Công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên các tuyến giao thông, thủy lợi trọng yếu triển khai ra quân (đợt 1) theo kế hoạch đạt kết quả, bước đầu đã tạo ra sự chuyển biến từ quan điểm, nhận thức trong chỉ đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn tới việc chấp hành của người dân, cơ bản chấm dứt tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, trong đó một số địa phương thực hiện khá tốt như: Nghĩa An, Nam Cường, Nam Hồng, Hồng Quang, Nam Tiến, Nam Thanh,... Thu ngân sách nhà nước huyện đạt trên mức bình quân chung của tỉnh (ước thu 6 tháng đạt khoảng 50% dự toán năm); Chi ngân sách đã tập trung cho các nhiệm vụ lớn, trọng tâm của huyện. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền: đã kịp thời cập nhật các quy định mới của Trung ương, của tỉnh, ban hành Quy chế đánh giá, bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định về phân cấp tổ chức bộ máy cán bộ; Kế hoạch về luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2017 đến 2020; thực hiện luân chuyển cán bộ đủ 2 nhiệm kỳ, điều chuyển công chức chuyên môn về địa chính, hành chính đủ thời gian theo quy định; xây dựng Đề án thành lập Đảng bộ khối Công Thương,… Công tác Nội chính: Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, chất lượng khá. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu tố và đảm bảo an ninh trật tự được thực hiện tích cực, các vụ việc phức tạp cơ bản được kiềm chế, kiểm soát. Ngành giáo dục duy trì thành tích cao trong kết quả thi học sinh giỏi, giáo dục toàn diện đứng đầu toàn tỉnh, thi đỗ vào lớp 10 THPT Lê Hồng Phong được khoảng 90 học sinh. Bên cạnh đó, vẫn có một số tồn tại, hạn chế như: Tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư các dự án xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng còn gặp khó khăn như dự án đường 488, đường Thanh Khê, khu đô thị thị trấn Nam Giang; thủ tục cấp đổi GCN QSD đất, giao dịch tại Trung tâm Hành chính ”một cửa” còn có dư luận không tốt; các xã Điền Xá, Nghĩa An, Tân Thịnh... còn tiềm ẩn phức tạp về an ninh thôn. Các đại biểu tham luận tại hội nghị tập trung vào các vấn đề như: Công tác xây dựng Nông thôn mới; công tác quản lý nhà nước về đất đai, Công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông và vệ sinh môi trường các tuyến giao thông, thủy lợi trên địa bàn;...

 

 Đồng chí Triệu Đức Hạnh - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

 Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 như sau: Một là tập trung cao độ cho nhiệm vụ xây dựng NTM cấp huyện, xã với các nội dung cụ thể: Khẩn trương tổ chức thực hiện các công việc theo kế hoạch hoàn thiện các tiêu chí NTM ở 11 xã, thị trấn còn lại mà Đảng ủy - HĐND xã đã thông qua; trước hết là việc đẩy nhanh tiến độ các dự án về cơ sở hạ tầng - đây là việc mất nhiều thời gian, cần huy động nhiều nguồn lực và thủ tục khá phức tạp, đến nay tất cả các xã đều triển khai chậm đặc biệt ở khâu thủ tục đầu tư và GPMB. Yêu cầu các ngành Công Thương, Tài chính Kế hoạch, Tài nguyên Môi trường tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cho các địa phương, đồng thời Đảng ủy các xã, thị trấn cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu đến 30/6/2017 hoàn thành thủ tục đầu tư của tất cả 51 công trình trong xây dựng NTM của các xã, thị trấn. Các đồng chí Thường trực Ban chỉ đạo NTM huyện, các đồng chí được Ban Thường vụ Huyện ủy phân công phụ trách xã về NTM tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Tiếp tục thực hiện việc lập hồ sơ đồng thời với việc hoàn thiện các tiêu chí, đặc biệt quan tâm các tiêu chí: Môi trường, lò đốt rác, cơ sở vật chất văn hóa... Phấn đấu đến hết năm 2017, có từ 07 - 09 xã về đích NTM. Duy trì việc nghe báo cáo tiến độ xây dựng NTM của Thường trực Huyện ủy (02 tuần 01 lần) và UBND huyện (hàng tuần) để kịp thời có biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các xã, thị trấn. Khẩn trương xây dựng, thông qua 02 đề án về xây dựng NTM: Đề án huyện NTM và đề án xây dựng thôn, xóm NTM gắn với xây dựng Khu dân cư văn hóa. Đối với Đề án Huyện NTM, tập trung vào các vấn đề chính: Xây dựng thiết chế văn hóa cấp huyện; giải quyết tốt vấn đề môi trường theo chuẩn NTM; công tác đảm bảo ổn định an ninh trật tự. Đề án xây dựng thôn, xóm NTM gắn với xây dựng Khu dân cư văn hóa nhằm nâng cao chất lượng xây dựng NTM bền vững ở cả 20 xã, thị trấn; tập trung vào: Chỉnh trang khu dân cư, giao thông, vệ sinh môi trường thôn, xóm; Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội ở khu dân cư; Xây dựng phong trào văn hóa, thể thao quần chúng gắn với việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn. Dự kiến làm điểm ở 2-3 xã, thị trấn; Có cơ chế khuyến khích khen thưởng cụ thể. UBND xây dựng đề án thông qua Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện và phấn đấu thông qua HĐND huyện tại kỳ họp bất thường vào tháng 8/2017. Chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, tổ chức tốt sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2017. Hai là Tiếp tục triển khai toàn diện các nhiệm vụ về quản lý đất đai phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao đó là: Công tác giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất các dự án trên địa bàn huyện, ưu tiên các công trình xây dựng NTM ở cấp xã và huyện; Khẩn trương thực hiện các thủ tục về mặt bằng, đầu tư hạ tầng tối thiểu để đấu giá đất ở các khu nhỏ lẻ, xen kẹp (rãnh thoát nước dọc qua khu dân cư); Triển khai các dự án hạ tầng một số khu dân cư tập trung vào các địa phương thuận lợi như xã Tân Thịnh, Nam Dương,… phấn đấu đến quý IV/2017 thực hiện đấu giá đất; Hoàn thành cấp GCN QSD đất ở còn tồn xót, và đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa; Xử lý kiên quyết, triệt để các vi phạm đất đai phát sinh, xử lý cả người vi phạm và cơ quan quản lý liên quan. Ba là Tiếp tục thực hiện giải tỏa, đảm bảo hành lang ATGT, vệ sinh môi trường trên các tuyến giao thông, thủy lợi trọng yếu. Phát huy kết quả đã đạt được ở đợt I tiếp tục triển khai nhiệm vụ đợt II, xử lý dứt điểm những hộ còn tồn tại ở đợt I như ở xã Nam Hùng, Nghĩa An, Nam Toàn,…; Tập trung giải tỏa một số nút giao thông thường xuyên gây ách tắc như Cầu Vòi, xã Hồng Quang, Cầu Công Chính, xã Nam Thanh; Đồng thời lập hồ sơ tất cả các hộ trên tuyến để quản lý lâu dài; trong Quý III/2017, HĐND huyện, UBKT huyện xây dựng kế hoạch giám sát việc chỉ đạo, thực hiện lập hồ sơ của các xã, thị trấn. Tổ chức tốt việc duy trì trật tự hành lang giao thông sau giải tỏa, Công an huyện xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện.  Bốn là công tác thu ngân sách Nhà nước: Tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, trách nhiệm của các ngành trong công tác thu ngân sách phấn hoàn thành vượt mức 10% dự toán giao năm 2017; Yêu cầu Đảng ủy các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo để hoàn thành tốt chỉ tiêu thu của địa phương. Năm là Công tác Nội chính: Tiếp tục kiểm tra, rà soát các thủ tục hành chính ở cả cấp huyện, cấp xã để chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị; HĐND huyện bổ sung nhiệm vụ giám sát về hoạt động của Trung tâm giao dịch hành chính một cửa huyện và các xã, thị trấn, tập trung vào việc tổ chức hoạt động và thu phí giao dịch. Duy trì nề nếp tiếp dân, tập trung giải quyết 18 vụ việc theo thông báo kết quả rà soát của thanh tra Tỉnh. Tổ chức tốt việc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đồng thời tiến hành thanh, kiểm tra ngay đối với một số đơn vị, một số vấn đề bức xúc của nhân dân và phản ánh của cơ quan báo chí. Đảm bảo an ninh trật tự, tập trung giải quyết một số vụ việc phức tạp tại xã Nam Hồng, Nam Thái, Nghĩa An,…Sáu là, Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Về công tác tổ chức: Sớm hoàn thành Đề án thành lập Đảng bộ khối Công thương và triển khai thực hiện; Tổ chức tốt Đại hội Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân nhiệm kỳ 2017-2022; Tiếp tục xem xét chất lượng hoạt động của một số Ban chỉ đạo, một số đơn vị thông qua công tác giám sát, kiểm tra, kiện toàn; Kiện toàn bộ máy lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm Văn hóa thể thao, Trung tâm quản lý cụm công nghiệp và Đảng ủy - UBND xã Điền xá. Về công tác cán bộ: Hoàn thành việc điều chuyển công chức theo Quy định 150, 158 của Chính phủ; Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Ban Tổ chức Huyện ủy chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, điểu động, bổ nhiệm, điều chuyển cán bộ quản lý khối giáo dục./.     

Đặng Chiến Thắng - Văn phòng Huyện ủy      

Chợ Viềng Nam Trực - nơi hội tụ những giá trị văn hóa truyền thống
Nam Trực vào xuân
Xuân về trên quê hương Nam Trực
Huyện ủy - HĐND-UBND huyện Nam Trực tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2017, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018
Hội Cựu chiến binh tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Hội, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; sơ kết rút kinh nghiệm hoạt động của Tổ “Cựu chiến binh vì dân”
Lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà phụ nữ nghèo huyện Nam Trực nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
Hội nông dân huyện Nam Trực tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018; sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Ban Tuyên giáo huyện ủy Nam Trực tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khoa giáo năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Thường trực HĐND huyện Nam Trực tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2018
12345678910...


Skip Navigation Links. Chuong trinh thoi su thu 4 ngay 21-2-2018 tuc ngay mung 6 thang gieng nam Mau Tuat.mp3