TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Skip Navigation Links.
  Nhập từ khóa:
 Huyện ủy - HĐND - UBND
 Thường trực HĐND huyện huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2017
(+) Xem trước khi in

 

Ngày 11/7/2017, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2017 đánh giá kết quả thực hiện tháng 6/2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2017. Đồng chí Triệu Đức Hạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp. Dự họp có đồng chí Lê Quang Huy - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Bùi Quang Vinh - Chủ tịch UB MTTQ huyện, các đồng chí Phó chủ tịch HĐND huyện, đồng chí tổ trưởng tổ đại biểu HĐND huyện, đồng chí lãnh đạo các ban HĐND huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Trong tháng 6/2017, Thường trực HĐND huyện đã triển khai các công việc và đạt được kết quả khá toàn diện: ban hành thông báo về chủ trương đầu tư công trình xây dựng san lấp mặt bằng đường vào, khuôn viên trường Mầm non Nam Đào, thị trấn Nam Giang; các dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư tập trung xã Nam Dương, Nam Thanh. Việc thực hiện nhiệm vụ giám sát: Hoàn thiện kết luận giám sát Chi cục thuế về thu ngân sách công thương nghiệp ngoài quốc doanh; Kết luận giám sát kết quả thực hiện kết luận giám sát của Thường trực HĐND huyện năm 2016 về việc cấp GCN QSD đất ở cho người dân tại 5 xã Đồng Sơn, Tân Thịnh, Nam Hải, Nam Hoa, Nam Cường và Phòng Tài nguyên MT. Công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5, HĐND huyện đã tổ chức hội nghị liên tịch, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ họp HĐND huyện. Phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri tại 5 xã Nam Thắng, Nam Lợi, thị trấn Nam Giang, Nghĩa An, Bình Minh và gửi báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri yêu cầu UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng giải trình tại phiên họp thứ 5, HĐND huyện. Ban hành giấy triệu tập kỳ họp gửi đại biểu HĐND huyện theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Xây dựng các báo cáo của HĐND, Thường trực HĐND chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5, HĐND huyện. Triển khai tập huấn cho Thường trực HĐND, cán bộ tài chính ngân sách các xã, thị trấn về việc lập, thẩm tra, quyết định, thông qua dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm; giao ban thường trực HĐND huyện với  thường trực HĐND xã, thị trấn, trao đổi kinh nghiệm giám sát chuyên đề của HĐND, thường trực HĐND, các Ban HĐND. Các ban HĐND huyện thực hiện giám sát chuyên đề theo kế hoạch: Ban kinh tế xã hội tổ chức giám sát chuyên đề “việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện năm 2016 và quý I năm 2017”. Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát qua báo cáo các xã, thị trấn và giám sát trực tiếp tại 4 đơn vị; Phòng lao động TBXH huyện, UBND xã Nam Thái, Nam Thanh, Nam Thắng; Ban Pháp chế thực hiện giám sát chuyên đề công tác cải cách hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông cấp huyện và cấp xã tại 3 xã Nghĩa An, Hồng Quang, Nam Dương và Văn phòng UBND huyện. Các ban xây dựng báo cáo kết quả giám sát báo cáo với thường trực HĐND và chuyển cho các đơn được giám sát đúng thời gian theo quy định.

Đ/c Triệu Đức Hạnh -  Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận phiên họp

Kết luận phiên họp, đồng chí Triệu Đức Hạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã yêu cầu các đồng chí Phó chỉ tịch HĐND, lãnh đạo các ban, Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị thật tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp thứ 5, HĐND huyện diễn ra vào 2 ngày 18/7 và ngày 19/7/2017. Thường trực HĐND, các ban HĐND thực hiện việc giám sát, thẩm tra báo cáo trước kỳ họp thứ 5 theo luật định. Ban kinh tế xã hội và Ban Pháp chế tổ chức thẩm tra, giám sát các đơn vị theo lĩnh vực phụ trách; xây dựng báo cáo thẩm tra, báo cáo thường trực HĐND và trình trước kỳ họp. Chuyển tài liệu kỳ họp tới đại biểu HĐND huyện đảm bảo thời gian theo quy định. Đồng chí Chủ tịch hội đồng nhân dân huyện cũng nhấn mạnh tại kỳ họp lần này ngoài các nội dung, chương trình trình tại kỳ họp theo luật định, HĐND huyện dành toàn bộ buổi sáng ngày 19/7/2017 để chất vấn. Đối tượng được chất vấn là Lãnh đạo UBND huyện, Thủ trưởng 12 phòng chuyên môn, thủ trưởng của một số đơn vị có liên quan đến vấn đề bức xúc cử tri đang quan tâm và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Trần Phương Thảo - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thường trực HĐND huyện Nam Trực tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2018
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nam Trực tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2017; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Nam Tiến, nhiệm kỳ 2018-2023
Huyện đoàn Nam Trực tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2018
Uỷ ban nhân dân thị trấn Nam Giang tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Đình làng Vân Chàng
Ban Đại diện Hội người cao tuổi huyện Nam Trực Tổng kết công tác Hội người cao tuổi năm 2017 Phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Huyện ủy Nam Trực tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
UBND huyện Nam Trực tổ chức hội nghị triển khai công tác vệ sinh môi trường tuyến đường 490C và đường Vàng
Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính K62B, khóa 12 huyện Nam Trực
12345678910...