TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Skip Navigation Links.
  Nhập từ khóa:
 Huyện ủy - HĐND - UBND
  Ban Tổ chức Huyện ủy Nam Trực tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2017
(+) Xem trước khi in

 

 Ban Tổ chức Huyện ủy Nam Trực tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2017.

Ngày 11/9/2017, Ban Tổ chức Huyện ủy Nam Trực tổ chức hội nghị giao ban Phó Bí thư Thường trực - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy các xã, thị trấn về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tổ chức đảng 8 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2017. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lưu Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì hội nghị. Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy, đồng chí Trưởng Phòng Nội vụ - Phó Ban Tổ chức Huyện ủy và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn.

 

Đồng chí Lưu Văn Dũng - TVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy trình bày báo cáo tại hội nghị

  Tại hội nghị, đồng chí  Lưu Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã báo cáo một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2017, cụ thể: Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quyết định số 207-QĐ/HU về quy định phân cấp tổ chức bộ máy, cán bộ; Quyết định 208-QĐ/HU về ban hành quy chế bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; Kế hoạch số 31-KH/HU về luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2017-2020,... Hướng dẫn các xã, thị trấn xem xét việc sáp nhập chi bộ thôn, xóm ở những nơi có điều kiện; kết quả đã có Đảng ủy Nam Thanh tiến hành sáp nhập Chi bộ thôn Nội 1 và thôn Nội 2 thành Chi bộ thôn Nội, Đảng ủy Nam Tiến sáp nhập Chi bộ Đạo Quỹ 18 và Đạo Quỹ 19 thành Chi bộ Đạo Quỹ 18. Hướng dẫn chỉ đạo tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở giai đoạn 2017 - 2020 (đã có 58/547 chi bộ thực hiện). Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành và triển khai Đề án thành lập Đảng bộ Khối Công Thương gồm 8 Chi bộ với tổng số 76 đảng viên; đến nay Huyện ủy có 73 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, bao gồm 28 đảng bộ và 45 chi bộ. Hoàn thành đề án vị trí việc làm khối Đảng - đoàn thể. Rà soát bổ sung, xây dựng và trình tỉnh phê duyệt quy hoạch Ban chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh cán bộ chủ chốt huyện giai đoạn 2015 - 2020 và 2020 - 2025; tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt quy hoạch đối với các xã, thị trấn, các cơ quan, ban, ngành trực thuộc huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025,…

Bên cạnh đó, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cũng mạnh dạn, nghiêm túc chỉ ra một số những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ: Việc triển khai, hướng dẫn chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở tổ chức đại hội còn chậm; công tác đánh giá, phân loại đảng viên còn nặng hình thức; nề nếp, chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ cơ sở chưa cao; việc rà soát bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xây dựng quy hoạch 2020 - 2025 của một số tổ chức cơ sở đảng chưa đảm bảo số lượng, chất lượng còn ở mức độ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa được quan tâm nên khi có biến động về đội ngũ thì nhiều địa phương thiếu nguồn nhân sự bổ sung; việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức chưa bám sát hướng dẫn của cấp trên, còn nể nang, né tránh,…

Các đồng chí về dự hội nghị đã thảo luận, tập trung vào một số nội dung chủ yếu: Công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025; công tác luân chuyển cán bộ giữa các xã, thị trấn; quy trình bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã (đối tượng thuộc Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý); những khó khăn về nhân sự cấp ủy, kinh phí thực hiện Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; khó khăn trong thực hiện sáp nhập chi bộ cơ sở; vấn đề phụ cấp các chức danh hoạt động không chuyên trách ở thôn, xóm;…

 

 Đồng chí  Lê Quang Huy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu cần duy trì hội nghị giao ban với Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn mỗi quý 1 lần để kịp thời lắng nghe, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở. Đồng thời các địa phương cần bám sát các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Huyện ủy để lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2017, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới; trong đó, các đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn tham mưu chính trong thực hiện tiêu chí xây dựng hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh. Cần quan tâm xây dựng đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và chính trị; tạo điều kiện đào tạo, bồi dưỡng công chức tạo nguồn cán bộ cho địa phương đảm bảo theo hướng dẫn, quy định của cấp trên về việc cử cán bộ đi học. Xây dựng quy hoạch các chức danh trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương. Tiếp tục thực hiện chủ trương sáp nhập đối với các chi bộ thôn, xóm có điều kiện và đồng thuận cao. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020 hoàn thành trong năm 2017. Nâng cao chất lượng công tác đảng viên, sinh hoạt chi bộ, quản lý, phân công nhiệm vụ đảng viên theo hướng dẫn của cấp ủy.

Trong 4 tháng cuối năm 2017, Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Đề án thành lập Đảng bộ Khối Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Tổ chức kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy các xã, thị trấn. Phối hợp tổ chức tuyển dụng đủ biên chế công chức xã, kiện toàn, bổ nhiệm các vị trí cán bộ còn thiếu do biến động. Thực hiện tốt quy trình, tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ các cấp, các ngành theo quy định. Tiếp tục thực hiện luân chuyển một số chức danh công chức xã khi đủ thời hạn theo quy định 158, 150 của Chính phủ sau khi có văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy. Thực hiện đánh giá cán bộ, công chức đảm bảo theo quy chế của tỉnh. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thuộc Huyện ủy quản lý./.

                              Đặng Chiến Thắng - Phó Văn phòng Huyện ủy

Phong trào xây dựng “Tuyến đường hoa” gắn xây dựng khu dân cư văn hóa nông thôn mới trên địa bàn huyện Nam Trực
Hội Nông dân huyện Nam Trực tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và hoa màu vụ xuân năm 2018
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nam Trực triển khai tuyên truyền vận động hội viên ký cam kết thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ban Chỉ đạo xây dựng Khu dân cư Văn hóa Nông thôn mới huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018
Thường trực HĐND huyện Nam Trực tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 03 năm 2018 triển khai kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện
Vui sao ngày hội lên đường làm nghĩa vụ quân sự
Rộn ràng ngày hội tòng quân năm 2018
Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng khoá 1 năm 2018 cho đoàn viên ưu tú sẵn sàng nhập ngũ năm 2018
Chợ Viềng Chùa, huyện Nam Trực, xuân Mậu Tuất 2018 thành công tốt đẹp
12345678910...