TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Skip Navigation Links.
  Nhập từ khóa:
 Các phòng ban
  Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Trực tổ chức Hội nghị công tác Tuyên giáo và Báo cáo viên định kỳ tháng 10/2017
(+) Xem trước khi in

 

 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Trực tổ chức Hội nghị công tác Tuyên giáo và Báo cáo viên định kỳ tháng 10/2017

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, ngày 24/10/2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị công tác Tuyên giáo và Báo cáo viên định kỳ tháng 10/2017 để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền; hoạt động báo cáo viên; công tác nắm bắt và phản ánh Dư luận xã hội của các xã, thị trấn, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 9 tháng đầu năm 2017. Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tới dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Đặng Thị Loan - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị  các đồng chí Bùi Quang Vinh - Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện, đồng chí Vũ Tiến Duật - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy; các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện, các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ; các đồng chí là Cộng tác viên Dư luận xã hội cấp huyện.

 

Đồng chí Trần Xuân Đại - Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Huyện ủy trình bày báo cáo

 Đồng chí Trần Xuân Đại - Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Huyện ủy đánh giá công tác tuyên truyền và hoạt động Báo cáo viên trong 9 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả. Căn cứ vào hướng dẫn tuyên truyền hàng Quý, đề cương tuyên truyền, định hướng sinh hoạt chi bộ, Kế hoạch, hướng dẫn triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng của Ban Tuyên giáo huyện ủy các địa phương, đơn vị triển khai tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả như: Tuyên truyền tại các hội nghị hàng tháng; tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt hội, đoàn thể và nhân dân. Công tác tuyên truyền trong các hội nghị được chú trọng triển khai. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính tri-xã hội, các xã, Thị trấn tổ chức 471 hội nghị cung cấp thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế và các nhiệm vụ chính trị địa phương theo định hướng của Đảng cho 27.574 lượt người tham dự. Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được quan tâm. Đài Phát thanh huyện xây dựng 254 chương trình thời sự, phát 2.808 tin, bài, đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo Đài truyền thanh các xã, Thị trấn tiếp âm Đài 3 cấp để thông tin, tuyên truyền các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và kết quả triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan được đẩy mạnh. Phòng Văn hóa Thông tin chủ trì hướng dẫn các tổ chức đảng triển khai công tác tuyên truyền cổ động trực quan trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao…đem lại không khí phấn khởi, khích lệ tinh thần thi đua trong cán bộ, đảng viên và nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra. Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ được nhiều cấp uỷ Đảng quan tâm, chỉ đạo. Một số đơn vị làm tốt như các xã: Nam Hồng, Nam Hoa, Nam Thái, Nam Hải, Nam Thanh…Nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu là: Tuyên truyền những thành tựu nổi bật sau 20 năm tái lập huyện, 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang, Đại hội thể dục thể thao huyện lần thứ VIII; tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới...Các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền trong thời gian qua là các xã: Nam Mỹ, Nam Thắng, Nam Hùng, Nghĩa An,…

Hoạt động Báo cáo viên cơ bản đã đi vào nề nếp. Chất lượng được nâng lên rõ rệt, nội dung thông tin luôn được đổi mới, phong phú, kịp thời, cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác đến cán bộ, Đảng viên và nhân dân đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thời sự trong nước, quốc tế và những nhiệm vụ chính trị địa phương theo định hướng của Đảng…Trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo tổ chức hội nghị Báo cáo viên cấp huyện luân phiên trực tiếp tại cơ sở như: Tân Thịnh, Bình Minh, Nghĩa An, Nam Hồng, Nam Hùng, Đồng Sơn...Thực hiện theo hướng dẫn, định hướng của Ban Tuyên giáo huyện ủy, nhiều đơn vị triển khai thông tin như: Đảng ủy các : Nam Thắng; Nam Mỹ; Nam Hải, Nam Thanh; Nam Hùng; Bình Minh; các chi bộ: Phòng Văn hóa; Đài phát thanh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Một số đơn vị triển khai lồng ghép giữa thông tin thời sự, nhiệm vụ chính trị của địa phương như: Nam Cường, Nghĩa An, Nam Dương, Nam Tiến…Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện thông tin, tuyên truyền đối với các tổ chức đảng được các cấp ủy đảng quan tâm, chỉ đạo. Một số đơn vị đã triển khai nghiêm túc như Đảng uỷ xã Nam Hoa, Nam Thắng, Nam Thanh…Chế độ thông tin, báo cáo được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo nội dung yêu cầu đề ra.

Với những kết quả đạt được của đội ngũ Báo cáo viên từ huyện đến cơ sở đã kịp thời tuyên truyền và định hướng thông tin đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn Đảng bộ huyện tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, sự đồng thuận trong xã hội. Tuy nhiên, một số cấp ủy chưa thấy hết tầm quan trọng của công tác tuyên truyền và hoạt động của báo cáo viên; chưa tạo điều kiện và định hướng nội dung cho đội ngũ báo cáo viên hoạt động. Đội ngũ làm công tác tuyên truyền còn hạn chế, một số đồng chí báo cáo viên chưa phát huy hết trách nhiệm. Nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền chưa phong phú, hấp dẫn, chưa đáp ứng yêu cầu thông tin tuyên truyền trước tình hình hiện nay. Sự phối hợp giữa cấp ủy -Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trong triển khai thông tin, tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên chưa đảm bảo yêu cầu đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền chưa được quan tâm, chỉ đạo kịp thời. Nguồn kinh phí đầu tư cho công tác tuyên truyền chưa được các cấp ủy, chính quyền quan tâm đúng mức.

 

Đồng chí Lê Duy Chuyền - Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo về công tác nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội 

Đồng chí Lê Duy Chuyền - Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã đánh giá những kết quả đạt được và chỉ ra những hạn chế trong công tác nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội. Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu kiện toàn và xây dựng quy chế hoạt động của đội ngũ Cộng tác viên dư luận xã hội  (nhiệm kỳ 2015-2020) gồm 20 đồng chí là chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc của các xã, thị trấn. Ban Tuyên giáo cũng đã chủ động hướng dẫn, giúp đỡ các đồng chí Cộng tác viên dư luận xã hội. Do đó, công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội của đội ngũ Cộng tác viên dư luận xã hội về Ban Tuyên giáo Huyện ủyđã đạt được những kết quả. Một số đơn vị làm tốt như: Đảng ủy các xã: Nghĩa An, Bình Minh, Nam Thái, Nam Hồng, Nam Cường và đặc biệt là Đảng ủy thị trấn Nam Giang và Đảng ủy Công an huyện. Tuy nhiên, một số cấp ủy chưa quan tâm chỉ đạo, chưa xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội chưa thực sự đi vào nề nếp, chế độ thông tin, báo cáo thiếu kịp thời…

Để đánh giá một cách toàn diện công tác tuyên truyền; hoạt động báo cáo viên; công tác nắm bắt và phản ánh Dư luận xã hội của các xã, thị trấn, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đồng chí Đặng Thị Loan - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ trì chương trình thảo luận. Với 10 ý kiến tham gia thảo luận, đều nhất trí với đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện tuyên truyền, tổ chức hoạt động Báo cáo viên, công tác nắm bắt và phản ánh Dư luận xã hộiđề xuất các ý kiến với Thường trực huyện ủy tìm các biện pháp tháo gỡ các khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu của những khó khăn là do: công tác lãnh đạo, chỉ đạo thiếu sâu sát, nguồn kinh phí đầu tư cho công tác tuyên truyền chưa được đầu tư đúng mức; công tác kiểm tra, giám sát chưa được tiến hành thường xuyên; chưa báo cáo, phản ánh kịp thời các vụ việc bức xúc, nổi cộm tại địa phương về Ban Tuyên giáo huyện ủy.

 

Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua và giải đáp các ý kiến đề xuất tại hội nghị. Đồng chí yêu cầu tất cả các địa phương, đơn vị khắc phục những khó khăn để triển khai toàn diện các nhiệm vụ trong thời gian tới, như: Chuẩn bị thật tốt việc phổ biến, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4(khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW; tuyên truyền bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, đặc biệt là công tác xây dựng nông thôn mới; xác định công tác tuyên truyền là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính tri-xã hội. Chủ động, tích cực nắm bắt dư luận xã hội, thực hiện tốt chế độ báo cáo thường xuyên, báo cáo đột xuất về Thường trực huyện ủy để kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm, phát sinh ngay từ cơ sở. Đồng chí cũng đặc biệt nhấn mạnh việc tích cực nâng cao hiệu quả hoạt động phần mềm Chính phủ điện tử, tạo chuyển biến mới trong công việc.

 

 

 

Đồng chí Đặng Thị Loan - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

 

 Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Thị Loan - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng các xã, thị trấn , đoàn thể chính trị; đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền, nắm bắt Dư luận xã hội; thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động Báo cáo viên, cộng tác viên Dư luận xã hội; tăng cường công tác phối hợp của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng trong triển khai tổ chức thực hiện. Triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 11, đồng chí yêu cầu các địa phương, đơn vị hoàn thành việc nộp bản thu hoạch và kế hoạch hành động cá nhân về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm để hoàn thành tốt các nội dung đã ký cam kết với Ban Thường vụ Huyện ủy; chuẩn bị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW  và tích cực tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần hoàn thành tốt  kế hoạch đã đề ra năm 2017./.

 

                  Trần Xuân Đại - Phó Ban thường trực Ban tuyên giáo Huyện ủy

 

Phong trào xây dựng “Tuyến đường hoa” gắn xây dựng khu dân cư văn hóa nông thôn mới trên địa bàn huyện Nam Trực
Hội Nông dân huyện Nam Trực tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và hoa màu vụ xuân năm 2018
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nam Trực triển khai tuyên truyền vận động hội viên ký cam kết thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ban Chỉ đạo xây dựng Khu dân cư Văn hóa Nông thôn mới huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018
Thường trực HĐND huyện Nam Trực tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 03 năm 2018 triển khai kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện
Vui sao ngày hội lên đường làm nghĩa vụ quân sự
Rộn ràng ngày hội tòng quân năm 2018
Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng khoá 1 năm 2018 cho đoàn viên ưu tú sẵn sàng nhập ngũ năm 2018
Chợ Viềng Chùa, huyện Nam Trực, xuân Mậu Tuất 2018 thành công tốt đẹp
12345678910...