TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Skip Navigation Links.
  Nhập từ khóa:
 Huyện ủy - HĐND - UBND
  Đoàn Giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2017 tại các xã Nam Thanh, Nam Hùng
(+) Xem trước khi in

 

 Đoàn Giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2017 tại các xã Nam Thanh, Nam Hùng

Thực hiện Kế hoạch giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác Quân sự quốc phòng địa phương năm 2017, trong 2 ngày 31/10, 01/11/2017, Đoàn Giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2017 tại Đảng ủy các xã Nam Thanh, Nam Hùng.

Thành phần Đoàn giám sát gồm các đồng chí theo Quyết định số 262-QĐ/HU, ngày 22/9/2017 do đồng chí Hà Duy Tiên - Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy - Trưởng đoàn; đồng chí Ngô Quốc Hưng - Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện - Phó đoàn. Tham gia đoàn  giám sát có đồng chí Đại tá Lê Văn Trường - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh.  

 

 

 Đoàn giám sát làm việc tại xã Nam Hùng

Đoàn giám sát tiến hành giám sát việc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 09 - NQ/HU, ngày 10/01/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác Quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017; việc xây dựng, ban hành Nghị quyết về công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2017, việc chỉ đạo UBND, Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Ban chỉ huy quân sự xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã và việc thực hiện nhiệm vụ công tác Quốc phòng quân sự địa phương năm 2017; việc thực hiện chính sách người có công; Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác hậu phương quân đội; Ngân sách chi cho công tác quốc phòng quân sự địa phương; Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy liên quan đến nhiệm vụ công tác Quốc phòng quân sự địa phương.

Qua giám sát, Đoàn giám sát đánh giá công tác Quân sự - Quốc phòng luôn được Đảng ủy các xã Nam Thanh, Nam Hùng quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác Quân sự, Quốc phòng địa phương. Đảng ủy các xã đã chỉ đạo UBND, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Ban Chỉ huy quân sự xã triển khai hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, đúng thành phần; thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng và an ninh; tổ chức xây dựng, huấn luyện và bảo đảm hoạt động tác chiến của bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên, công tác tuyển quân và động viên bảo đảm chất lượng, đúng theo quy định của pháp luật. Công tác phối hợp giữa lực lượng dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì thường xuyên, hiệu quả.

 

Đồng chí Hà Duy Tiên - TVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy kết luận hội nghị

Thông qua giám sát, Đoàn Giám sát yêu cầu Đảng ủy xã Nam Thanh, Nam Hùng phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại hạn chế để Công tác Quốc phòng địa phương thực hiện tốt trong thời gian tới; đồng thời đề nghị Đảng ủy xã Nam Thanh, Nam Hùng tiếp tục tập trung tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện của chính quyền, phát huy trách nhiệm của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, phát huy tốt vai trò tham mưu của Ban chỉ huy quân sự xã; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Quốc phòng, Quân sự địa phương, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh về dự bị động viên, Luật nghĩa vụ quân sự cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thanh niên trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự nhận thức sâu sắc, hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của thanh niên trong thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quốc phòng quân sự địa phương, xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên có con em không chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự; chỉ đạo UBND xã, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã thực hiện tốt công tác đăng ký, phúc tra, rà soát, nắm bắt, quản lý các lực lượng và nguồn sẵn sáng nhập ngũ. Thực hiện tốt chức năng tham mưu, nắm chắc mọi diễn biến tình hình, giải quyết và xử lý dứt điểm các vụ việc ngay tại cơ sở, không để xảy ra điểm nóng, các vụ việc nghiêm trọng. Tăng cường công tác huấn luyện, tổ chức tốt các đợt diễn tập theo chỉ đạo đạt hiệu quả; làm tốt công tác xét duyệt nguồn sẵn sàng nhập ngũ, tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, khách quan theo đúng quy định. Đồng thời làm tốt công tác chính sách, hậu phương Quân đội; kiện toàn kịp thời Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, Hội đồng chính sách, Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh, các ban chỉ đạo, chỉ huy, .. phân công nhiệm vụ cụ thể, phát huy vai trò trách nhiệm của các thành viên trong các Hội đồng; thực hiện dân chủ, công khai, công bằng xã hội, đúng luật định, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực trong thực hiện chế độ chính sách và trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự; khen thưởng, động viên, biểu dương kịp thời các cá nhân, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời cũng phê bình, đánh giá, xem xét kỷ luật nghiêm các trường hợp vi phạm và không hoàn thành nhiệm vụ./.

Vũ Ngọc Ánh - Chuyên viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

Phong trào xây dựng “Tuyến đường hoa” gắn xây dựng khu dân cư văn hóa nông thôn mới trên địa bàn huyện Nam Trực
Hội Nông dân huyện Nam Trực tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và hoa màu vụ xuân năm 2018
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nam Trực triển khai tuyên truyền vận động hội viên ký cam kết thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ban Chỉ đạo xây dựng Khu dân cư Văn hóa Nông thôn mới huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018
Thường trực HĐND huyện Nam Trực tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 03 năm 2018 triển khai kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện
Vui sao ngày hội lên đường làm nghĩa vụ quân sự
Rộn ràng ngày hội tòng quân năm 2018
Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng khoá 1 năm 2018 cho đoàn viên ưu tú sẵn sàng nhập ngũ năm 2018
Chợ Viềng Chùa, huyện Nam Trực, xuân Mậu Tuất 2018 thành công tốt đẹp
12345678910...