TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Skip Navigation Links.
  Nhập từ khóa:
 Huyện ủy - HĐND - UBND
 Thường trực HĐND huyện tổ chức họp liên tịch thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XVII
(+) Xem trước khi in

 

 Thường trực HĐND huyện tổ chức họp liên tịch thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XVII 

          Ngày 6/11/2017, Thường trực HĐND huyện tổ chức họp liên tịch thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện và Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XVII. Đồng chí Triệu Đức Hạnh - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trân Tổ quốc huyện, lãnh đạo các ban HĐND huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện.

  Kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 5, tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện năm nay diễn ra tại 7 xã. Trong đó đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp xúc tại 2 xã: Nam Cường và Nam Dương; đại biểu HĐND huyện tiếp xúc tại 5 xã: Nam Thanh, Đồng Sơn, Hồng Quang, Nam Mỹ, Nam Hùng. Thời gian: Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri ngày 14/11/2017; Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri ngày 15/11/2017. Theo đó, tại hội nghị tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND tỉnh, huyện trình bày ngắn gọn về: Thông báo dự kiến chương trình kỳ họp HĐND; Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2018; Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp giữa năm đến nay; cử tri phát biểu ý kiến; đại diện UBND huyện trả lời hoặc tiếp thu để giải quyết đối với các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND huyện; đại biểu HĐND tỉnh, huyện phát biểu, tiếp thu và giải trình các ý kiến của cử tri.

Nội dung chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XVII dự kiến gồm các nội dung theo luật định. Theo đó UBND huyện trình bày báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018, gồm các vấn đề:  Tình hình thực hiện tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2018; Hoạt động của UBND huyện năm 2017; tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2017; việc thực hiện một số nhiệm vụ theo Nghị quyết chuyên đề của HĐND huyện về tăng cường cơ sở vật chất giáo dục, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở còn tồn sót, rà soát thống kê đưa vào quản lý đất cho các tổ chức, cá nhân thuê; Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2017, phương hướng nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2017, nhiệm vụ năm 2018; tình hình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện năm 2017, công tác quản lý của UBND huyện về vấn đề này ; việc thực hiện tăng tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện và việc thực hiện chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế đối với các hộ dân có mức thu nhập trung bình; việc giải quyết các kiến nghị của đại biểu HĐND huyện, cử tri từ kỳ họp thứ năm HĐND huyện tới nay; Đề án xây dựng khu dân cư văn hóa nông thôn mới. HĐND huyện, các ban HĐND huyện trình bày báo cáo về: hoạt động của HĐND huyện năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018; giám sát chuyên đề của thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện năm 2017; Báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND từ kỳ họp thứ năm đến nay; báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND huyện. Báo cáo hoạt động của các cơ quan tư pháp, báo cáo kết quả tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện năm 2017; các văn bản trình HĐND huyện ra nghị quyết: Tờ trình, dự thảo nghị quyết về chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018; tờ trình, dự thảo Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2018; tờ trình, dự thảo Nghị quyết về Đề án xây dựng khu dân cư văn hóa nông thôn mới; miễn nhiệm và bầu bổ xung Ủy viên UBND huyện phụ trách Văn hóa thông tin; tờ trình dự thảo nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018; tờ trình dự thảo nghị quyết chương trình công tác năm 2018 của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện. Các đại biểu thảo luận tại tổ và phản ánh kết quả thảo luận tại hội trường. Chất vấn và trả lời chất vấn. Kỳ họp dự kiến tiến hành trong 02 ngày (ngày 14 và 15 tháng 12 năm 2017).

 

Đồng chí Triệu Đức Hạnh - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện chuẩn bị báo cáo để đại biểu HĐND huyện có tư liệu báo cáo tại các cuộc tiếp xúc cử tri; các cơ quan có trách nhiệm báo cáo hoặc được phân công soạn thảo Báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết HĐND trình tại kỳ họp thứ 7 cần chuẩn bị đầy đủ, đúng quy trình. Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện căn cứ vào chương trình hoạt động của HĐND huyện, chủ động thực hiện chương trình giám sát, thẩm tra các nội dung theo luật định. Văn phòng HĐND và UBND huyện, các ngành chức năng có liên quan thực hiện tốt các nội dung trên  theo đúng kế hoạch để chuẩn bị và phục vụ tốt kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XVII./.

               Trần Phương Thảo - Phó Văn phòng HĐND-UBND huyện

                                               

Huyện Nam Trực sẵn sàng cho ngày hội hiến máu năm 2018
Phong trào xây dựng “Tuyến đường hoa” gắn với xây dựng khu dân cư văn hóa nông thôn mới trên địa bàn huyện Nam Trực
Hội Nông dân huyện Nam Trực tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và hoa màu vụ xuân năm 2018
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nam Trực triển khai tuyên truyền vận động hội viên ký cam kết thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ban Chỉ đạo xây dựng Khu dân cư Văn hóa Nông thôn mới huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018
Thường trực HĐND huyện Nam Trực tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 03 năm 2018 triển khai kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện
Vui sao ngày hội lên đường làm nghĩa vụ quân sự
Rộn ràng ngày hội tòng quân năm 2018
Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng khoá 1 năm 2018 cho đoàn viên ưu tú sẵn sàng nhập ngũ năm 2018
12345678910...