TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Skip Navigation Links.
  Nhập từ khóa:
 Huyện ủy - HĐND - UBND
  UBND huyện Nam Trực tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kinh tế xã hội và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018
(+) Xem trước khi in

 

 UBND huyện Nam Trực tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kinh tế xã hội và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018  

          Sáng nay, ngày 19/12/2017, UBND huyện tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Triệu Đức Hạnh - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Thường trực HĐND - UBND huyện, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, cán bộ Tài chính các xã, thị trấn. 

 

Đ/c Trần Quang Huy - Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch trình bày báo cáo tại hội nghị

 Tại hội nghị, đồng chí Trần Quang Huy - Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch huyện đã trình bày quyết định của UBND huyện về giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 và ban hành một số quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, báo cáo giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước năm 2017 và phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018. Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành và nhân dân thực hiện, hoàn thành vượt mức 15/16 chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra. Trên lĩnh vực nông nghiệp, UBND huyện đã chủ động làm việc với các doanh nghiệp để thực hiện chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp kể từ vụ đông năm 2017 gồm: Công ty TNHH Hòa Hưng, tỉnh Bắc Ninh; Công ty TNHH MTV Minh Dương, tỉnh Nam Định và phối hợp với Công ty TNHH Toản Xuân để thực hiện chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ lúa Bắc thơm số 7 tại xã Đồng Sơn và xã Nam Thái. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 17.650 tấn, tăng 3% so với năm 2016Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc dự án nhà máy nước sạch Nam Hải, Nam Thái; đảm bảo cung cấp nước sạch phục vụ nhân dân 02 xã trước tết Nguyên đán 2018. Công tác xây dựng Nông thôn mới có 07 xã Nam Hải, Nam Mỹ, Bình Minh, Nam Cường, Đồng Sơn, Nam Hồng, Nam Toàn hoàn thành các tiêu chí đề nghị UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2017 đạt 4.950 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2016 và bằng 100% kế hoạch năm. Lĩnh vực tài nguyên môi trường đã tập trung hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện giai đoạn 2016-2020, hoàn thành đấu giá đất theo kế hoạch sử dụng đất năm 2017, hoàn thành GPMB dự án đường 488 và 5 tuyến đường nhánh 487, 488 theo cơ chế xây dựng nông thôn mới. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2017 đạt 187.973 triệu đồng, đạt 108,5% dự toán tỉnh và huyện giao. Lĩnh vực văn hóa xã hội đã kiểm tra, công nhận 42 làng, xóm đạt tiêu chuẩn văn hóa năm 2017, nâng tổng số làng, xóm đạt chuẩn văn hóa là 331/397 làng, xóm toàn huyện. Chất lượng giáo dục thuộc tốp đầu của tỉnh. Công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được đảm bảo, các chế độ chính sách cho các đối tượng được đảm bảo, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn huyện đạt 78,5%. Quốc phòng an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Chính quyền điện tử (gồm: Cổng Thông tin điện tử, thư điện tử công vụ, một cửa điện tử và Quản lý văn bản điện tử) tiếp tục được thực hiện tốt. Tập trung cải tạo, nâng cấp Cổng thông tin điện tử huyện và xây dựng trang thông tin điện tử của 20 xã, thị trấn đưa vào hoạt động.

Năm 2018, huyện Nam Trực phấn đấu tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế với nhịp độ cao, bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỉ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỉ trọng nông nghiệp, đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc, tiếp tục cải thiện đời sống của nhân dân. Với các chỉ tiêu chủ yếu là: Giá trị sản phẩm nông nghiệp trên 1 ha canh tác là 115 triệu đồng; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 5.640 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước hoàn thành dự toán tỉnh giao là 219.060 triệu đồng; phấn đấu xây dựng được 20 khu dân cư văn hóa nông thôn mới; giảm tỷ suất sinh 0,15%o; tạo việc làm mới cho 5.500 lao động, tỷ lệ hộ nghèo không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội của 20/20 xã, thị trấn dưới 2%; hoàn thành công nhận thị trấn Nam Giang đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn huyện đạt 85,2% dân số trở lên; phấn đấu 04 xã, thị trấn: Tân Thịnh, Điền Xá, Nghĩa An, Nam Giang hoàn thành 19/19 tiêu chí và hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cấp huyện; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

Về tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước năm 2017 , tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước thực hiện 660,51 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách nhà nước từ kinh tế trên địa bàn đạt 187,973 tỷ đồng bằng 108,5% dự toán tỉnh và huyện giao. Tổng chi ngân sách nhà nước năm 2017 ước thực hiện 595,413 tỷ đồng, đạt 128,7% dự toán huyện giao. Chi ngân sáchcơ bản đã đáp ứng đầy đủ kịp thời phục vụ tốt cho nhiệm vụ chi của các cơ quan, đơn vị đảm bảo chi cho đầu tư xây dựng cơ bản, chi chi đảm bảo chính sách xã hội, xóa đói giảm nghèo và chi cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, sự nghiệp y tế.

Phương án phân bổ dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018 tại hội nghị cũng nêu rõ tổng thu ngân sách nhà nước năm 2018, tỉnh và huyện giao là 571,793 tỷ đồng, trong đó thu từ kinh tế trên địa bàn là 219,060 tỷ đồng. Dự toán chi ngân sách huyện năm 2018 là 485,578 tỷ đồng. Để hoàn thành dự toán tỉnh và huyện giao, UBND huyện cũng đưa các giải pháp thực hiện cụ thể cho các cấp, các ngành tổ chức thực hiện.

 

Đ/c Nguyễn Đức Tiến - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương và các ngành tổ chức thực hiện. Tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành, phê duyệt các quy hoạch các khu dân cư tại các xã, khu đô thị thứ 2 tại thị trấn Nam Giang. Tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại các xã, thị trấn còn thiếu, không phù hợp. Tăng cường công tác quản lý và thực hiện quy hoạch để nâng cao hiệu quả của quy hoạch. Trên lĩnh vực nông nghiệp: Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao gía trị gia tăng, phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tạo điều kiện, thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp. Thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, có phương án phòng, chống thiên tai trước những diễn biến bất thường của thời tiết và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung cao Chương trình xây dựng nông thôn mới, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, có phân công, giao trách nhiệm cụ thể, rõ ràng; phấn đấu năm 2018 có 04 xã, thị trấn: Nam Giang, Điền Xá, Tân Thịnh, Nghĩa An được công nhận nông thôn mới và cơ bản hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới cấp huyện để năm 2019 hoàn thiện hồ sơ đề nghị Trung ương công nhận đạt huyện nông thôn mới. Khuyến khích xã hội hoá đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đồng Côi, thị trấn Nam Giang và Cụm công nghiệp Bình Yên, xã Nam Thanh theo quy hoạch, để tạo mặt bằng sạch thu hút các nhà đầu tư. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện xử lý, khắc phục các sai phạm về quản lý đất đai tại các xã, thị trấn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 17/7/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Thành lập Đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các xã, thị trấn. Tập trung đấu giá đất ở tạo nguồn vốn xây dựng nông thôn mới; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa. Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; có giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, khắc phục và cải thiện chất lượng môi trường. Lĩnh vực Xây dựng, Giao thông: Hoàn thiện các thủ tục đầu tư để triển khai đầu tư xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng các Khu dân cư: Khu dân cư xã Nam Dương (phía bắc trụ sở xã); Khu dân cư xã Nam Thanh (miền Nam Ninh); Khu dân cư xã Tân Thịnh giai đoạn I và Khu dân cư xã Nam Mỹ để phục vụ đấu giá đất ở, tạo nguồn vốn xây dựng nông thôn mới. Tập trung thu hồi đất, GPMB để triển khai đầu tư xây dựng các Khu dân cư tại các xã, thị trấn theo quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của UBND tỉnh. Tiếp tục gii ta các vi phm hành lang an toàn giao thông, ngăn chn và x lý kiên quyết nhng trường hp vi phm. Lĩnh vực Tài chính: Tăng cường các biện pháp quản lý để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào NSNN. Thắt chặt chi tiêu và quản lý tài sản công, tiết kiệm chi thường xuyên để bổ sung vốn cho đầu tư phát triển và xây dựng nông thôn mới. Lĩnh vực Văn hoá Xã hội: Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương về công tác dân số trong tình hình mới. Quan tâm, thực hiện tốt các lĩnh vực văn hoá xã hội, chính sách cho người có công, an sinh xã hội, đảm bảo an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Tăng cường tuyên truyền, để người dân hiểu, thực hiện tốt việc mua bảo hiểm y tế đồng thời là điều kiện để chăm sóc sức khoẻ cho người dân được tốt hơn, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo. Tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất để xây dựng trường chuẩn ở tất cả các cấp học gắn với xây dựng xã, huyện nông thôn mới. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong giai đoạn mới. Tập trung xây dựng khu dân cư văn hóa nông thôn mới tại các xã, thị trấn. Công tác Nội vụ, Thanh tra, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính: Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính. Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước. Rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính. Kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ công chức vi phạm, gây phiền hà, sách nhiễu. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng thông tin điện tử huyện, trang thông tin điện tử các xã, thị trấn, việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở; tổ chức tốt hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” huyện, xã, thị trấn. Xây dựng hệ thống quy trình tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” điện tử tại UBND các xã, thị trấn. Lĩnh vực An ninh Quốc phòng: Thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, hoàn thành chỉ tiêu giao quân. Tổ chức tốt diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ huyện năm 2018. Tập trung chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là khiếu nại, tố cáo đông người, không để phát sinh điểm nóng. Thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

                                   Nguyễn Quang Hiệp - Văn phòng HĐND và UBND

Phong trào xây dựng “Tuyến đường hoa” gắn xây dựng khu dân cư văn hóa nông thôn mới trên địa bàn huyện Nam Trực
Hội Nông dân huyện Nam Trực tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và hoa màu vụ xuân năm 2018
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nam Trực triển khai tuyên truyền vận động hội viên ký cam kết thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ban Chỉ đạo xây dựng Khu dân cư Văn hóa Nông thôn mới huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018
Thường trực HĐND huyện Nam Trực tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 03 năm 2018 triển khai kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện
Vui sao ngày hội lên đường làm nghĩa vụ quân sự
Rộn ràng ngày hội tòng quân năm 2018
Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng khoá 1 năm 2018 cho đoàn viên ưu tú sẵn sàng nhập ngũ năm 2018
Chợ Viềng Chùa, huyện Nam Trực, xuân Mậu Tuất 2018 thành công tốt đẹp
12345678910...