TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Skip Navigation Links.
  Nhập từ khóa:
 Các phòng ban
  Ban chỉ huy quân sự huyện Nam Trực tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương và phong trào thi đua quyết thắng năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018
(+) Xem trước khi in

 

              Ban chỉ huy quân sự huyện Nam Trực tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương và phong trào thi đua quyết thắng năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018 

       Ngày 21/12/2017,  Ban chỉ huy quân sự huyện Nam Trực tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương và phong trào thi đua quyết thắng năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018. Về dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo cán bộ Ban chỉ huy quân sự huyện, các đồng chí Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn, các đồng chí Trưởng các đơn vị tự vệ khối các cơ quan doanh nghiệp đã về dự đông đủ.

 

 

 Đồng chí Trung tá Nguyễn Minh Nguyên - Phó Chỉ huy trưởng, Ban chỉ huy quân huyện trình bày báo cáo

Tại hội nghị đồng chí Trung tá Nguyễn Minh Nguyên - Phó Chỉ huy trưởng, Ban chỉ huy quân huyện thông qua báo cáo tổng kết nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương, năm 2017; ph­­ương hướng nhiệm vụ năm 2018: Trong năm 2017, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Thủ trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các cơ quan Bộ chỉ huy quân tỉnh, của Huyện uỷ, UBND huyện; sự phối, kết hợp chặt chẽ giữa các ban ngành của huyện, cùng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, lực lực l­­­­ượng vũ trang huyện đã tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Quân sự, quốc phòng địa phương năm 2017 cụ thể: Đơn vị đã đẩy mạnh phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới góp phần phát triển kinh tế xã hội và củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn, tăng cường công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng; đã tham mư­­­­u cho Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện, mở 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 3 của huyện, quân số 65 đồng chí, 01 lớp đối tượng 4 là cán bộ công chức, viên chức cấp huyện, xã quân số 125 đồng chí. Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu trong đó có 75% Khá, Giỏi. Phối hợp với các trường THPT tổ chức tuyên truyền về Luật nghĩa vụ quân sự, Luật dân quân tự vệ và công tác tuyển sinh quân sự năm 2017 cho 1.995 học sinh, hướng dẫn giáo dục nội dung kiến thức quốc phòng an ninh theo chương trình đào tạo trong các nhà trường THPT trên địa bàn huyện; Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ mở 01 lớp Bồi dưỡng kiến thức về Đảng cho 93 thanh niên nhập ngũ năm 2017. Về xây dựng nền quốc phòng toàn dân thế trận Quốc phòng toàn dân kết hợp với thế trận an ninh nhân dân, đã quán triệt thực hiện Nghị định, Quyết định, Mệnh lệnh, Chỉ thị của cấp trên; duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống giảm nhẹ thiên tai- tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan, chủ động phối hợp với Công an, các đơn vị đóng quân trên địa bàn tổ chức tuần tra canh gác, nắm chắc tình hình, tham m­­ưu xử lý kịp thời mọi tình huống góp phần giữ vững ANCT, TTATXH. Phối hợp với Phòng NN&PTNT tham mưu cho UBND xây dựng kế hoạch chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã Nam Thắng diễn tập PCTT&TKCN sát tình hình thực tế địa phương đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện ra Chỉ thị, ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, chỉ đạo 5 xã Nam Hải, Nam Tiến, Bình Minh, Nam Hùng, Nam Hoa diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã năm 2017. Tổ chức quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết của BCHTW, Bộ Chính trị; các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy TW, Bộ quốc phòng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp về nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017 cho cán bộ, đảng viên, tiểu giáo viên trong các lớp tập huấn; Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 05/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”. Công tác xây dựng lực lượng , thực hiện Quyết định số 269/QĐ-BTL, ngày 24/12/2012 của BTL Quân khu về tổ chức biên chế, quân số Ban chỉ huy uqqn sự huyện; tỷ lệ cán bộ nhân viên biên chế đúng chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan quân sự huyện đạt trên 80%; lực lượng dự bị động viên đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 75,8%, gần đúng 14,7%, không đúng là 9,5%, đội ngũ cán bộ dân quân tự vệ, dự bị động viên thường xuyên được kiện toàn bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt công tác phúc tra 3 lực lượng, giao chỉ tiêu sắp xếp các đơn vị  dân quân tự vệ , dự bị động viên cho các xã, thị trấn bảo đảm chặt chẽ). Tổ chức chi trả phụ cấp trách nhiệm Quý I, II, III và quý 4 /2017 cho sỹ quan, quân nhân dự bị giữ chức vụ chỉ huy đơn vị bảo đảm đúng chế độ, tiêu chuẩn. Tổ chức tiếp nhận 325 quân nhân đã hoàn thành NVQS về địa phương, đăng ký ngạch dự bị và hướng dẫn học nghề cho các đối tượng theo quy định. Thực hiện đầy đủ quy trình công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2017 (305 thanh niên) đảm bảo chất lượng. Về nâng cao chất l­ượng huấn luyện săn sang chiến đấu, đã tổ chức 02 lớp tập huấn cho 252 đồng chí cán bộ, tiểu giáo viên dân quân tự vệ bảo đảm đúng, đủ nội dung và thời gian theo kế hoạch. Công tác hậu cần nhân dân, hậu cần địa phương, động viên quốc phòng và chính sách hậu phương quân đội, chính sách xã hội được đảm bảo. Trong năm qua Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã rà soát, thẩm định, đề nghị chi trả cho 422 đối tượng được hưởng theo Quyết định 49, 62 của Thủ tướng Chính phủ. Tham mưu cho UBND huyện thăm và tặng 272 xuất quà cho các đối tượng chính sách, cán bộ Quân đội nghỉ hưu trên địa bàn, gia đình cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Biên giới, Hải đảo. Rà soát, thẩm định đề nghị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh xét, đề nghị xây tặng 02 nhà tình nghĩa; 01 nhà đồng đội. Đề nghị UBND huyện xây tặng 02 nhà tình nghĩa cho gia đình bà Ngô Thị Hồng, vợ liệt sỹ (Nam Hồng), gia đình Vũ Thị Toại, mẹ liệt sỹ (Đồng Sơn), trị giá mỗi căn nhà: 70.000.000 đồng. Về các phong  trào thi đua quyết thắng năm 2017. đã kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua quyết thắng của LLVT với phong trào thi đua yêu nước của địa phương tạo thành phong trào sôi nổi rộng khắp, thúc đẩy lực l­­­­ượng vũ trang huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu phát triển KT-VH-XH củng cố, tăng cường QP, AN của huyện. Đối với kết quả thực hiện Nghị định 152/2007 NĐ-CP của thủ tướng chính phủ về khu vực phòng thủ đã thực hiện tốt trên tât cả các mặt như : xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, xây dựng tiềm lực kinh tế-xã hội, xây dựng tiềm lực Quốc phòng - An ninh và quán triệt vận dụng và phát huy hiệu lực của cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy trong xây dụng khu vực phòng thủ.

Từ những kết quả những kết quả đã đạt được trong năm 2017 Ban chỉ huy quân sự huyện cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ QS, QPĐP năm 2018Cấp uỷ, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Luật DQTV, Luật GD quốc phòng an ninh, Luật NVQS, Pháp lệnh về lực lượng DBĐV, Pháp lệnh về bảo vệ công trình Quốc phòng, khu quân sự, các Nghị định của Chính phủ về công tác Quốc phòng, nghị quyết, chỉ thị của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện về nhiệm vụ QP, QSĐP năm 2018. Tham mư­­­­u cho Hội đồng GD quốc phòng an ninh huyện triển khai kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 3, 4. Chỉ đạo Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh các xã, thị trấn tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 4 và phối hợp với các trường THPT trên địa bàn tham gia giáo dục nội dung kiến thức quốc phòng an ninh cho học sinh theo nội dung chương trình đào tạo; bảo đảm 100% các đối tượng được học tập lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh theo phân cấp kết quả kiểm tra kết thúc nội dung có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75 - 80% khá giỏi trở lên. Thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương nâng cao chất l­ượng công tác tuyên truyền giáo dục trên các ph­ương tiện thông tin đại chúng về nhiệm vụ công tác quốc phòng an ninh trong giai đoạn mới.Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị; Nghị Định 152 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trên địa bàn huyện, duy trì nghiêm nề nếp chế độ trực SSCĐ, PCCN và PCTT – TKCN, tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ra chỉ thị, xây dựng kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 5 xã, năm 2018  sát tình hình địa phương đạt chất lượng, hiệu quả. Phối hợp với Phòng NN & PTNT tham mưu cho UBND và Ban chỉ huy PCTT - TKCN huyện tổ chức tốt diễn tập PCTT - TKCN trên địa bàn và đẩy mạnh công tác hậu cần nhân dân, hậu cần địa phương, động viên quốc phòng và chính sách hậu phương quân đội, chính sách xã hội ...vv. V Chăm lo xây dựng cấp uỷ, tổ chức Đảng lực lượng vũ trang trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Tham mưu cho Huyện uỷ- UBND huyện chỉ đạo Hội đồng NVQS các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ nguồn thanh niên SSNN, làm tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển chọn, hoàn thành tốt nhiệm vụ gọi công dân nhập ngũ năm 2018 đảm bảo đủ chỉ tiêu, chất lượng cao, đúng luật, an toàn, tiết kiệm. Tổ chức Lễ ra quân huấn luyện kết hợp với hội thi mô hình học cụ, giáo án huấn luyện, chỉ đạo xã Hồng Quang làm điểm ra quân huấn luyện; theo dõi Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn hoàn thành 100% nội dung chương trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị 917 của Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện nề nếp chính quy rèn luyện kỷ luật, quản lý cán bộ, nhân viên cơ quan, kịp thời phát hiện, báo cáo, xử lý các vấn đề nảy sinh theo phân cấp.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của lực lượng vũ trang huyện trong năm 2017 và chỉ ra một số điểm còn hạn chế cần khắc phục trong năm 2018. Đồng chí cũng  giao nhiệm vụ cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện trong thời gian tới cần tiếp tục làm tốt việc triển khai có hiệu quả công tác xây dựng lực lượng và thường trực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện, tổ chức huấn luyện các lực lượng đảm bảo yêu cầu về thời gian lực lượng quân số tham gia và chất lượng huấn luyện, thường xuyên củng cố  xây dựng đơn vị từ Ban Chỉ huy Quân sự huyện đến Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn đảm bảo đúng đủ về số lượng; và trước mắt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị chu đáo nguồn giao quân năm 2018,  hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với chất lượng cao; tiếp tục làm tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, công tác hậu cần chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, đổi mới nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng tiếp tục giải quyết kịp thời các chế độ theo các quy định của nhà nước.

 

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Tại hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và phong trào thi đua quyết thắng năm 2017, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tặng danh hiệu tiên tiến cho 2 tập thể, 9 cá nhân và Ban chỉ huy quân sự huyện tặng danh hiệu tiên tiến cho 3 tập thể, 3 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2017.

                                           Vũ Trưởng - Đài phát Thanh

 

 

Phong trào xây dựng “Tuyến đường hoa” gắn xây dựng khu dân cư văn hóa nông thôn mới trên địa bàn huyện Nam Trực
Hội Nông dân huyện Nam Trực tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và hoa màu vụ xuân năm 2018
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nam Trực triển khai tuyên truyền vận động hội viên ký cam kết thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ban Chỉ đạo xây dựng Khu dân cư Văn hóa Nông thôn mới huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018
Thường trực HĐND huyện Nam Trực tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 03 năm 2018 triển khai kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện
Vui sao ngày hội lên đường làm nghĩa vụ quân sự
Rộn ràng ngày hội tòng quân năm 2018
Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng khoá 1 năm 2018 cho đoàn viên ưu tú sẵn sàng nhập ngũ năm 2018
Chợ Viềng Chùa, huyện Nam Trực, xuân Mậu Tuất 2018 thành công tốt đẹp
12345678910...