TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Skip Navigation Links.
  Nhập từ khóa:
 Huyện ủy - HĐND - UBND
  Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nam Trực tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2017; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
(+) Xem trước khi in

 

 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nam Trực tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2017; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

        Ngày 11/01/2018, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nam Trực tổ chức hội nghị lần thứ IX nhiệm kỳ 2014-2019 tổng kết công tác mặt trận năm 2017; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

       Đồng chí  Bùi Quang Vinh - Thường vụ huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện chủ trì hội nghị. Về dự có đồng chí Đặng Phúc Giao - Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Anh Cương - Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận huyện uỷ, đồng chí Vũ Tiến Duật - Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo một số Ban ngành đoàn thể của huyện, các đồng chí uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các đồng chí Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các xã thị trấn.

          Tại hội nghị đồng chí Vũ Trọng Dân - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện trình bày báo cáo tổng kết công tác mặt trận năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Báo cáo nêu rõ năm 2017 dưới sự  lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ huyện ủy, sự chỉ đạo hướng dẫn, giúp đỡ của thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, sự phối hợp của chính quyền, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động theo hướng hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu  nước, đẩy mạnh việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, nâng cao chất lượng cuộc các cuộc vận động, gắn với xây dựng nông thôn mới. Vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh. Góp phần tích cực vào thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Về nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đậi đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2017, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện cùng các tổ chức thành viên tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia “Xây dựng nông thôn mới”, triển khai cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã tổ chức ký giao ước thi đua thực hiện chương trình “Xây dựng nông thôn mới; trên cơ sở đó, các đơn vị đã cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Cũng trong năm 2017, thực hiện chương trình an sinh xã hội và chăm lo tết cho người nghèo. Nhân dịp tết Nguyên đán đinh Dậu , Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện trích quỹ vì người nghèo của huyện hỗ trợ 354 suất quà cho hộ nghèo ăn tết  với tổng số tiền 106.200.000 dồng, quỹ vì người nghèo của  Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ 20 xuất quà với số tiền  4.500.000 đồng. Phối hợp với Hội người cao tuổi và chính quyền địa phương tổ chức mừng thọ, tặng quà cho hơn 3.000 cụ trong dịp đầu xuân năm mới. Đẩy mạnh việc  phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Từ những kết quả đã đạt được trong năm 2017, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 là: Tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân góp ý tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; trong đó, tập trung triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", tổ chức tốt Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2018.Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tốt các cuộc giám sát, phản biện xã hội theo quyết định số 217 và 218 của Bộ chính trị.  Tiếp tục Theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban thành tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Phối hợp với Hội đồng nhân dân thực hiện tốt chức năng giám sát các cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức Nhà nước. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các Hội nghị tiếp xúc cử tri; tăng cường nắm bắt thông tin, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh với Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành. Quan tâm theo dõi, nắm tình hình các tôn giáo; giúp đỡ, tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật. Tổ chức các đoàn đi thăm, chúc mừng các chức sắc tôn giáo tiêu biểu nhân các dịp lễ trọng.. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện; Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phối hợp với các cơ quan hữu quan giải quyết các vấn đề tôn giáo phát sinh,...

         Tại hội nghị đồng chí Vũ Tiến Duật - Phó chủ tịch UBND huyện đã thông báo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của huyện nhà.

          Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ Đồng chí Đặng Phúc Giao - Phó chủ tịch thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định và đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận những kết quả mà Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện nhà đã đạt được trong năm 2017, đồng chí Lê Quang Huy Phó Bí thư Thường trực huyện ủy đã giao nhiệm vụ cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên trong thời gian tới, là tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng về Nghị quyết 12 của Đảng, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện, tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân , đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-chính trị ở địa phương và tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong vấn đề xây dựng nông thôn mới, làm tốt công tác giám sát phản biện xã hội, quan tâm theo dõi, nắm tình hình các tôn giáo; giúp đỡ, tạo điều kiện để tôn giáo hoạt động đúng pháp luật và giáo luật.

 

Đồng chí Bùi Quang Vinh - Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện phát biểu kết luận hội nghị

       Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Bùi Quang Vinh - Thường vụ huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện yêu cầu trong thời gian tới Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các xã thị trấn thực hiện các nhiệm vụ sau mà nhiệm vụ trước mắt là: Chuẩn bị các điều kiện cho tết Mậu tuất năm 2018; tăng cường xây dựng củng cố phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền vận động đoàn viên hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương, tập trung tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, tiếp tục tham gia thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia “Xây dựng nông thôn mới”, triển khai cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

         Tại hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2017 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 đã có 8 tập thể và 7 cá nhân được chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt Trận năm 2017./.

                                                       Vũ Trưởng - Đài Phát thanh huyện

Nam Trực vào xuân
Xuân về trên quê hương Nam Trực
Huyện ủy - HĐND-UBND huyện Nam Trực tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2017, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018
Hội Cựu chiến binh tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Hội, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; sơ kết rút kinh nghiệm hoạt động của Tổ “Cựu chiến binh vì dân”
Lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà phụ nữ nghèo huyện Nam Trực nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
Hội nông dân huyện Nam Trực tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018; sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Ban Tuyên giáo huyện ủy Nam Trực tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khoa giáo năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Thường trực HĐND huyện Nam Trực tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2018
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nam Trực tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2017; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
12345678910...