TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Skip Navigation Links.
  Nhập từ khóa:
 Huyện ủy - HĐND - UBND
  Huyện ủy - HĐND-UBND huyện Nam Trực tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2017, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018
(+) Xem trước khi in

 

 Huyện ủy - HĐND-UBND huyện Nam Trực tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2017, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018 

Ngày 01/02/2018 (tức ngày 16/12 âm lịch), Huyện ủy - HĐND-UBND huyện Nam Trực tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2017, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các Sở, ngành chức năng của tỉnh; đồng chí Triệu Đức Hạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí nguyên là Lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, các vị đại biểu HĐND huyện, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện, các đồng chí sĩ quan lực lượng vũ trang cao cấp đã nghỉ hưu đang cư trú tại huyện, các đồng chí Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn, các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn huyện.

                           

    Đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch  thường trực UBND huyện trình bày báo cáo

 Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện đã trình bày báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo đã nêu rõ: Năm 2017, phong trào thi đua trên các lĩnh vực đã được các cấp, các ngành huyện Nam Trực phát động sâu rộng và được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trong năm qua UBND huyện và Hội đồng thi đua khen thưởng huyện tiếp tục triển khai công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Trung ương, của tỉnh; tổ chức phát động và đẩy mạnh nhiều phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, tiếp tục lấy phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” là nhiệm vụ trọng tâm và trở thành phong trào thi đua lớn cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm. Các phong trào thi đua được gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với nhiệm vụ của mỗi cấp, mỗi ngành tạo khí thế thi đua sôi nổi, huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Thường xuyên chỉ đạo, định hướng các phong trào thi đua để các đơn vị tổ chức phát động cho phù hợp với tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị, nhằm huy động tối đa những lợi thế, phát huy sức sáng tạo, vượt khó của các tập thể, cá nhân để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên các mặt công tác; Theo sự chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện ủy, Uỷ ban Nhân dân huyện, các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn đã tiến hành đăng ký nhiệm vụ trọng tâm trong năm và ký cam kết thi đua với quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nền kinh tế xã hội huyện tiếp tục duy trì ổn định và tăng trưởng. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung chỉ đạo triển khai sớm và quyết liệt từ huyện đến cơ sở; có 7 xã hoàn thành các tiêu chí đề nghị UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Công tác đấu giá đất ở, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của huyện, xã được thực hiện tích cực, đạt kết quả tốt. Công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông được chủ động triển khai thực hiện, được tỉnh đánh giá khá tốt. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, ngành giáo dục duy trì được thành tích cao. Công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt, đảm bảo giải quyết kịp thời, đầy đủ chính sách cho đối tượng theo quy định. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân được quan tâm chỉ đạo sát sao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Chỉ số cải cách hành chính và xây dựng Chính quyền điện tử được UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao trong số 10 huyện, thành phố. Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra: Xây dựng Nông thôn mới có 7 xã: Nam Hải, Nam Mỹ, Bình Minh, Nam Cường, Đồng Sơn, Nam Hồng, Nam Toàn hoàn thành 19/19 tiêu chí và hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) đạt 4.950 tỷ đồng (Kế hoạch  4.950 tỷ đồng); Tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế trên địa bàn đạt 187.973 triệu đồng, đạt 108,5% so với dự toán tỉnh và huyện giao; công nhận 42 làng, xóm đạt chuẩn văn hóa (Kế hoạch giao 20 làng, xóm); giảm tỷ suất sinh trong năm 0,15‰. (Kế hoạch tỉnh giao 0,1‰); giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 12,2%; tạo việc làm mới cho 4.100 lao động (Kế hoạch giao 4.100 lao động); giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,78%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 78,5% dân số, các xã nông thôn mới đạt 85% dân số (Kế hoạch tỉnh giao 77,7%); hoàn thành và đề nghị công nhận 5 xã (Nam Toàn, Bình Minh, Nam Cường, Nam Hải, Tân Thịnh) đạt chuẩn quốc gia về y tế (Kế hoạch công nhận 4 xã); hoàn thành, đề nghị công nhận chuẩn mới thêm 10 trường: Mầm non 5 trường, THCS 04 trường và THPT là 1 trường; hoàn thành việc xây dựng hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa tại các xã và cấp được 16.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa (Kế hoạch cấp 16.000 giấy chứng nhận); hoàn thành xây dựng thêm lò đốt rác thải tại 5 xã; tập trung các điều kiện để xã Nam Thái, Nam Hải được sử dụng nước sạch; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Không để xảy ra đột xuất, bất ngờ về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lĩnh vực xây dựng Đảng, Chính quyền đã quan tâm chỉ đạo, việc quán triệt và  triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận của trung ương, của tỉnh tới tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên được tiến hành thường xuyên, tạo sự thống nhất về nhận thức chính trị, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Đảng ủy xã, thị trấn và các chi bộ trực thuộc trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở, trọng tâm là chỉ đạo rà soát điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí cấp ủy viên, thực hiện mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh góp phần tạo sự tin tưởng và đồng thuận của cán bộ, đảnh viên và nhân dân; triển khai thực hiện quy chế giám sát, phản biện xã hội nhằm tăng cường sự tham gia của các tổ chức và nhân dân trong công tác xây dựng chính quyền. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức cho các đồng chí trưởng các Ban xây dựng đảng, đoàn thể, trưởng các phòng chuyên môn, các đồng chí Bí thư đảng ủy, đồng chí chủ tịch UBND xã, thị trấn ký cam kết lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong tâm trong năm. Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, của Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ ở các ngành, lĩnh vực và từng khâu trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, phát huy tối đa trí tuệ, sức sáng tạo của của tập thể, cá nhân góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội của huyện. Hoạt động của Mặt trận tổ quốc, đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội: Các phong trào thi đua sâu rộng do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng phát động đã nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động đồng thời huy động tối đa sự tham gia của các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất và thực hiện các hoạt động xã hội. 

  

         

          

  

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017 

Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu, các điển hình tiên tiến được cơ quan nhà nước các cấp khen thưởng, tại hội nghị này chúng ta ghi nhận và biểu dương: 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 4 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc ; 11 tập thể được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 11 tập thể, 19 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen và nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của các Bộ, ngành Trung ương, của UBND huyện. Năm 2018, huyện Nam Trực sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua, đẩy mạnh thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2018.

  

Đồng chí Triệu Đức Hạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Triệu Đức Hạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá những thành tích đạt được, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong phát triển kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng năm 2017 của huyện và giao nhiệm vụ cho các ngành, các xã, thị trấn trong huyện quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2018. Đến tháng 6 năm 2018 có 4 xã, thị trấn còn lại về đích nông thôn mới, đạt 20/20 xã về đích nông thôn mới; cơ bản hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới cấp huyện để năm 2019 về đích huyện nông thôn mới.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Chủ tịch UBND huyện phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017

 

 Thay mặt Huyện ủy - HĐND - UBND và Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện, đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng huyện phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018. Đồng chí đề nghị các cấp, ngành đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. Trước hết, chủ động triển khai các kế hoạch thực hiện ngay từ đầu năm để phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đến tháng 6 năm 2018 có 4 xã, thị trấn còn lại về đích nông thôn mới, đạt 20/20 xã về đích nông thôn mới; cơ bản hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới cấp huyện để năm 2019 về đích huyện nông thôn mới../. 

                      Nguyễn Văn Sinh - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

Nam Trực vào xuân
Xuân về trên quê hương Nam Trực
Huyện ủy - HĐND-UBND huyện Nam Trực tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2017, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018
Hội Cựu chiến binh tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Hội, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; sơ kết rút kinh nghiệm hoạt động của Tổ “Cựu chiến binh vì dân”
Lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà phụ nữ nghèo huyện Nam Trực nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
Hội nông dân huyện Nam Trực tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018; sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Ban Tuyên giáo huyện ủy Nam Trực tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khoa giáo năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Thường trực HĐND huyện Nam Trực tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2018
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nam Trực tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2017; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
12345678910...