TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Skip Navigation Links.
  Nhập từ khóa:
 Huyện ủy - HĐND - UBND
  Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai nhiệm vụ năm 2018
(+) Xem trước khi in

 

 Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai nhiệm vụ năm 2018 

Năm 2017, được sự quan tâm của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nam Định, Huyện ủy và UBND huyện, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Trực đã phối hợp với Hội đoàn thể các cấp, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện cho vay Hộ nghèo và các đối tượng chính sách đạt kết quả cao, phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách vào mục tiêu của Quốc gia về giảm nghèo nhanh và bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Về kết quả thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW: Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 31/5/2015 của UBND huyện về triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương và Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với tín dụng chính sách. Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã quan tâm chuyển 100 triệu nguồn vốn ngân sách huyện sang Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, nâng tổng số nguồn vốn chuyển sang lên là 200 triệu đồng.

Về nguồn vốn cho vay: Nguồn vốn cho vay đến 31/12/2017 là 254.280 triệu đồng, tăng so với đầu năm là 20.336 triệu đồng, nguồn vốn tăng tập trung chủ yếu vào chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo là 14.124 triệu đồng, cho vay nước sạch là 9.675 triệu đồng, nguồn vốn giảm mạnh là cho vay học sinh sinh viên là 8.812 triệu đồng do nguồn vốn thu hồi về lớn nhưng nhu cầu vay vốn của các đối tượng còn hạn chế và nguồn vốn cho vay hộ nghèo giảm 2.191 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn huy động vốn tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất đạt 34.828 triệu đồng bằng 213% kế hoạch giao (huy động qua Tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 13.367 triệu đồng và tiết kiệm dân cư là 21.430 triệu đồng).

Về cho vay các chương trình: Bám sát chỉ tiêu kế hoạch được giao, ngay sau khi có quyết định phân bổ nguồn vốn cho vay các chương trình, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phân giao chỉ tiêu về các xã, thị trấn. Doanh số cho vay năm 2017 là 83,5 tỷ đồng với 2.823 lượt khách hàng vay vốn. Tổng dư nợ đến 31/12/2017 là 253.671 triệu đồng tăng 20.011 triệu đồng với 11.041 hộ gia đình vay vốn. Từ nguồn vốn cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội đã có 256 lượt hộ nghèo, 509 lượt hộ cận nghèo, 427 lượt hộ mới thoát nghèo được vay vốn, góp phần gúp 431 hộ thoát khỏi ngưỡng nghèo, cận nghèo, tạo việc làm cho 132 lao động, gúp cho 2.104 hộ có vốn xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh.                                           

Nhờ đồng vốn vay phát triển chăn nuôi của Ngân hàng CSXH, nhiều hộ đã thoát nghèo 

Chất lượng tín dụng được nâng cao, nợ quá hạn giảm so với đầu năm, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, 8/8 thành viên được phân công thực hiện kiểm tra theo quy định, công tác đào tạo tập huấn được quan tâm, việc củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn được thực hiện thường xuyên, tổ chức thực hiện tốt hoạt động Điểm giao dịch tại 20/20 xã, thị trấn.

Về hoạt động ủy thác cho các Hội đoàn thể: Ngân hàng Chính sách xã hội  huyện ký hợp đồng ủy thác với 3 tổ chức hội (Hội Phụ nữ, Hội nông dân và Hội cựu chiến binh). Đến 31/12/2017, tổng dư nợ ủy thác là 251.802 triệu đồng, chiếm 99,2% tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội với 383 Tổ tiết kiệm và vay vốn và 11.041 hộ vay, có 100% Tổ tiết kiệm và vay vốn tham gia gửi tiền tiết kiệm đều hàng tháng với số tiền là 13.396 triệu đồng.

Phát huy kết quả đạt được của năm 2017, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch giao năm 2018. Căn cứ đặc điểm tình hình, mục tiêu nhiệm vụ được giao, chủ trương chính sách mới, định hướng phát triển kinh tế của huyện, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện sẽ tham mưu tốt cho Huyện ủy, UBND huyện thực hiện chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư dành một phần ngân sách huyện bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay ưu đãi hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; thực hiện tốt kế hoạch tăng trưởng dư nợ với mức tăng trưởng dư nợ là 9% bằng 23 tỷ đồng cho vay các chương trình; thực hiện tốt công tác tuyên truyền đặc biệt là các chương trình cho vay mới như cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100 và cho vay Thanh niên xung phong theo Nghị định số 112; Đẩy mạnh công tác huy động vốn tại địa phương với mức tăng trưởng là 30 tỷ đồng; Tiếp tục quan tâm đến việc nâng cao chất lượng tín dụng và chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, phấn đấu đến 31/12/2018 tỷ lệ nợ xấu còn 0,11 % tổng dư nợ; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018, các thành viên Ban đại diện được phân công thực hiện theo đúng quy định, chậm nhất đến 30/9/2018 phải hoàn thành kế hoạch kiểm tra; Tổ chức tốt công tác giao dịch tại các điểm giao dịch xã, thị trấn; đề nghị UBND xã, thị trấn tạo điều kiện về cơ sở vật chất, nơi giao dịch thuận tiện cho các hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tại điểm giao dịch được diễn ra an toàn và thuận lợi./.

                                                Đoàn Thị Tâm - Phó Giám đốc NHCSXH huyện 

Huyện Nam Trực sẵn sàng cho ngày hội hiến máu năm 2018
Phong trào xây dựng “Tuyến đường hoa” gắn với xây dựng khu dân cư văn hóa nông thôn mới trên địa bàn huyện Nam Trực
Hội Nông dân huyện Nam Trực tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và hoa màu vụ xuân năm 2018
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nam Trực triển khai tuyên truyền vận động hội viên ký cam kết thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ban Chỉ đạo xây dựng Khu dân cư Văn hóa Nông thôn mới huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018
Thường trực HĐND huyện Nam Trực tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 03 năm 2018 triển khai kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện
Vui sao ngày hội lên đường làm nghĩa vụ quân sự
Rộn ràng ngày hội tòng quân năm 2018
Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng khoá 1 năm 2018 cho đoàn viên ưu tú sẵn sàng nhập ngũ năm 2018
12345678910...